Strona Główna


Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98 - 170 Widawa

Tel. 43 6721034
Fax 43 6721152
NIP: 831-15-69-344
REGON: 730934571

E-mail: poczta@widawa.pl
WWW: http://www.widawa.pl
BIP: http://bip.widawa.pl
ESP (ePUAP) Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Konto: 33 9279 0007 0035 0932 2000 0010
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
oddział w Widawie

Zaproszenie do udziału w XVII sesji Rady Gminy Widawa

23-11-2015 09:53:01

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XVII Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wydłużenia terminów spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Widawa w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli w latach 2010-2012 oraz w ING Banku Śląskim w 2010 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2015-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w miejscowości Widawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Widawa za udział w pracach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: projekty uchwał

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
Data wytworzenia informacji:
19-12-2007 10:15:00
Data udostępnienia informacji:
23-11-2015 09:50:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data udostępnienia Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie