Samodzielne stanowiska

Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.

Samodzielne stanowiska

Zadania wykonywane na samodzielnych stanowiskach opisane zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

Kliknięcie na ikonie obok stanowiska danej osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości) oraz zakres spraw załatwianych na danym stanowisku:


Michał Grecki
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Imię:
Michał
Nazwisko:
Grecki
Tytuł:
inspektor
Email:
mgrecki@widawa.pl
Telefon:
506 668 673
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Magdalena Ochocka
stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Imię:
Magdalena
Nazwisko:
Ochocka
Tytuł:
mgr
Email:
mochocka@widawa.pl
Telefon:
43 6721034 w. 47
Opis:
 1. Prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji.
 2. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
 3. Planowanie i nakładanie w drodze decyzji obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony przy uwzględnieniu w tym zakresie potrzeb sił zbrojnych.
 4. Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności;
 5. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej oraz jej koordynowanie w przypadku uruchomienia.
 6. Tworzenie i kierowanie formacjami obrony cywilnej.
 7. Planowanie i realizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 8. Opracowywanie planów związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.
 9. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego.
 11. Prowadzenie magazynu obrony cywilnej.
 12. Prowadzenie czynności związanych z zapewnieniem Ochotniczym Strażom Pożarnym pomieszczeń, środków i innych przedmiotów zabezpieczających ich działalność.
 13. Prowadzenie dokumentacji udziału jednostek OSP w działaniach operacyjnych.
 14. Prowadzenie spraw związanych z zakupem, eksploatacją i likwidacją sprzętu ratowniczo - gaśniczego, samochodów pożarniczych i wyposażenia osobistego strażaków.
 15. Nadzór nad właściwą gospodarką mieniem gminnym użytkowanym przez OSP;
 16. Wydawanie kart pracy samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego oraz dokonywanie ich rozliczeń.
 17. Nadzorowanie i koordynacja działań nad właściwym zabezpieczeniem i utrzymaniem sprawności bojowej sprzętu będącego w posiadaniu OSP.
 18. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Zarządami poszczególnych jednostek OSP oraz Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Widawie.
 19. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej należących do zakresu działania Gminy.
 20. Prowadzenie spraw BHP w Urzędzie Gminy, a w szczególności:
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • w środowisku pracy i prowadzenie rejestru tych pomiarów,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich i prowadzenie ich rejestru,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, a także prowadzenie rejestrów szkoleń,
 • przygotowywanie w porozumieniu z właściwymi pracownikami projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
 • wyposażanie pracowników Urzędu w obuwie i odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie kart ewidencyjnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  08‑05‑2003 09:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  08‑05‑2003 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2018 10:14:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie