Strona Główna


Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98 - 170 Widawa

Tel. 43 6721034
Fax 43 6721152
NIP: 831-15-69-344
REGON: 730934571

E-mail: poczta@widawa.pl
WWW: http://www.widawa.pl
BIP: http://bip.widawa.pl
ESP (ePUAP) /7hnjr2k976/skrytka
Konto: 33 9279 0007 0035 0932 2000 0010
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
oddział w Widawie

Administrator Bezpieczeństwa Informacji /

Inspektor Danych osobowych

Barbara Starczewska

email: barbara.starczewska@cbi24.pl

Zaproszenie na LIX Sesję Rady Gminy Widawa

18‑05‑2018 08:32:07

 

MIESZKAŃCY GMINY WIDAWA- herb.gif

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach LIX Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

 

Proponowany porządek obrad LVI Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołów z 3 ostatnich posiedzeń.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVII/344/18 Rady Gminy Widawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz zobowiązania do zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wielka Wieś B, Dąbrowa Widawska, Gmina Widawa”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2018-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Widawa w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 10. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sarnów, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
 11. Podjecie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Widawa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Widawa dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2017 rok.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Sprawy różne.

Zamknięcie obrad.

Do pobrania: Projekty uchwał

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  19‑12‑2007 10:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  19‑12‑2007 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2018 13:43:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie