Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne Michał Grecki 139561
Gmina Widawa Rafał Brożyna 131382
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129276
Moja sprawa Rafał Brożyna 125115
Strona Główna Michał Grecki 122457
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106113
Ekologia Rafał Brożyna 104326
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95026
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93573
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92150
Kultura Rafał Brożyna 90995
Zagospodarowanie przestrzenne Rafał Brożyna 90788
Nadawanie nazw Rafał Brożyna 89115
Unia Europejska Rafał Brożyna 87938
Turystyka Rafał Brożyna 86498