Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne Michał Grecki 134818
Gmina Widawa Rafał Brożyna 129481
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129264
Moja sprawa Rafał Brożyna 124832
Akt małżeństwa Rafał Brożyna 117393
Strona Główna Michał Grecki 114081
Akty zagraniczne Rafał Brożyna 112908
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106064
Ekologia Rafał Brożyna 104300
Odpisy dokumentów Rafał Brożyna 102509
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95023
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93549
Sprostowanie oczywistego błędu Rafał Brożyna 92159
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92131
Kultura Rafał Brożyna 90967