Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne Michał Grecki 137076
Gmina Widawa Rafał Brożyna 130459
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129268
Moja sprawa Rafał Brożyna 124943
Strona Główna Michał Grecki 118428
Akt małżeństwa Rafał Brożyna 117402
Akty zagraniczne Rafał Brożyna 112908
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106083
Ekologia Rafał Brożyna 104310
Odpisy dokumentów Rafał Brożyna 102511
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95024
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93565
Sprostowanie oczywistego błędu Rafał Brożyna 92159
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92139
Kultura Rafał Brożyna 90976