Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne Michał Grecki 133621
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129253
Gmina Widawa Rafał Brożyna 128840
Moja sprawa Rafał Brożyna 124701
Akt małżeństwa Rafał Brożyna 117391
Akty zagraniczne Rafał Brożyna 112905
Strona Główna Michał Grecki 111583
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106043
Ekologia Rafał Brożyna 104292
Odpisy dokumentów Rafał Brożyna 102507
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95017
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93547
Sprostowanie oczywistego błędu Rafał Brożyna 92154
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92129
Kultura Rafał Brożyna 90953