AKTUALNOŚCI


Plik pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
21‑10‑2019 11:06:33
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r., znak: DOOŚ- DŚ/ZOO.420.150.2018.mko.3, utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 5 listopada 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.60, nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej nr 19/2018 z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie Węgla brunatnego ze złoża Złoczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
17‑10‑2019 15:12:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4450 B wraz z wewnętrzną linią zasilająca. W skład stacji bazowej wchodzi: Wieża kratowa o łącznej wysokości do max. 64,95 m n.p.t. Wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi. radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi znajdującymi się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie Wieży, na części działek nr ewid. 333. 335 (obręb Patoki) położonych w gminie Widawa, uzyskano niezbędne uzgodnienia organów w wymaganym zakresie oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania W/W decyzji
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
17‑10‑2019 14:35:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie linii kablowej SN 15 kV typu XRUHAKXS 120/50 mm2 wraz z budową słupa z żerdzi wirowanej typu E oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrzne] SN 15 kV wraz ze słupem na części działki nr ewid. 358 (obręb Widawa) położonej w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Petycja
15‑10‑2019 15:03:05
Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie płatności bezgotówkowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Widawa
10‑10‑2019 10:10:54
Informacja Wójta Gminy Widawa w sprawie wyniku przetargu na sprzedarz pojazdu: Ciągnik samochodowy RENAULT PREMIUM o numerze rejestracyjnym ELA K566
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
236KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Widawa
10‑10‑2019 10:08:40
Informacja Wójta Gminy Widawa w sprawie wyniku przetargu na sprzedarz pojazdu : naczepa ciężarowa WELLMEYER HENDRICH o numerze rejestracyjnym ELA P362
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Petycja
24‑09‑2019 07:54:54
Petycja pani Renaty Sutor w sprawie utworzenia związku zawodowego zawodów zaufania publicznego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
505KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Widawa
09‑10‑2019 12:26:22
Informacja Wójta Gminy Widawa w sprawie wyniku przetargu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
07‑10‑2019 10:23:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 07.10.2019 r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym nN na części działek nr ewid. 59, 45, 54 (obręb Witoldów) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja

23‑09‑2019 12:04:18
Petycja z dnia 23.09.2019 w sprawie działań Gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 99 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2019 11:10:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie