AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

22‑05‑2023 15:52:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zebraniu dowodów i materiały niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2308E w Patokach na odcinku około 1300 m”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

16‑05‑2023 08:04:39
Wojewoda łódzki zawiadamia zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: ,,Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski” – dla odcinka gazociągu nr 3 o długości ok. 31,6 km od pkt ,,W” do pkt ,,X” wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

11‑05‑2023 11:26:54
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
o wydaniu przez Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu decyzji z dnia 11 maja 2023 r. znak SKO.4161.3.23 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję  Wójta Gminy Widawa z dnia 2 marca 2023 r., znak:RIK.62 20.1.2020.KS, odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 163, nr 165-167 obręb Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

04‑05‑2023 11:27:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu kontenerowych magazynów energii oraz wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Kolonia Zawady” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

04‑05‑2023 11:26:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 203 w obrębie Chrusty, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

04‑05‑2023 12:15:21
Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  polegającego na budowie linii kablowej typu YAKXS 4x240 mm2 0,4 kV na części działki nr ewid. 176/3 (obręb Wola Kleszczowa) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

28‑04‑2023 09:29:59
Wojewoda Łódzki decyzją Nr 82/23 z 21.04.2023 r. udzielił spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z/s w Warszawie, ul. Targowa 74, pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: „LOT-D - Prace na liniach kolejowych nr 131,542,739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

27‑04‑2023 12:51:34
Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej nN ze złączami kablowymi na części działek nr ewid. 227/3, 227/4, 227/5, 227/6 (obręb Restarzew Środkowy) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

20‑04‑2023 15:08:58
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu zawiadamia o możliwości zapoznania się z dowodami i materiałami zgromadzonymi w postępowaniu odwoławczym dotyczącym decyzji Wójta Gminy Widawa z dnia 2 marca 2023 r., znak:RIK.62 20.1.2020.KS, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 163, nr 165-167 obręb Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

06‑04‑2023 08:19:18
Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek złożony 06.02.2023 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o pozwolenie na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Prace na liniach kolejowych nr 131, 542,739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa z uwagi na obowiązek uzupełnienia projektu budowlanego przez inwestora, nałożony postanowieniem Wojewody Łódzkiego Nr 45/23 z dnia 10.03.2023 r. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 155 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2023 15:52:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie