AKTUALNOŚCI


Plik pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
06‑08‑2020 10:30:46

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski” w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz-Sieradz-Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

05‑08‑2020 12:12:12

Dotyczy: Obwieszczenia Wójta Gminy Widawa  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej 0,4 kV na części działek nr ewid.: 334, 280, 282 (obręb Brzyków) położonych w gminie Widawa.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

04‑08‑2020 09:25:17
Dotyczy: Obwieszczenia Wójta Gminy Widawa w sprawie  wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym nN na części działek nr ewid. 55, 81, 207/1 (obręb Korzeń) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

24‑07‑2020 12:25:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 387/1, 388/1 w miejscowości Wincentów gmina Widawa”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

24‑07‑2020 12:05:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 57/5, 57/6 w miejscowości Górki Grabińskie gmina Widawa”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

24‑07‑2020 12:10:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 89 w miejscowości Chrusty gmina Widawa”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

15‑07‑2020 14:56:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji nr RIK.6733.3.2020.DK  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia, budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia, budowie złączy kablowych średniego napięcia, budowie stanowiska słupowego średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia na części działek nr ewid. 283, 312/2, 333, 358/2, 359, 360, 388, 497/2, 505, 523, 541 (obręb 0026 Ruda) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie
01‑07‑2020 13:43:12
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu  zawiadamia strony z dniem 01.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a zadania pn. „LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec - Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)" w ramach projektu POliŚ 5.1 - 14. ".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
774KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

06‑07‑2020 11:30:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu postanowienia znak: RIK.6220.1.2020.KS o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

01‑07‑2020 15:00:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Ochle”, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW na nieruchomości gruntowej nr ewid. 58/1 i 188/2 obręb Kolonia Ochle, położonej w miejscowości Ochle-Kolonia, gmina Widawa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 134 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2020 10:33:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie