AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

16‑04‑2021 14:35:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie  uzyskania decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 kwietnia 2010 r., znak RG7624/2/2010 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Widawa”, na działkach o nr ewid. 549, 539, 551, 1393, 1394, 516, 551/4, 551/3, 551/2 obręb Widawa, gmina Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

12‑04‑2021 08:55:20
12 kwietnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję Nr 3/2021 znak: WOOŚ.420.13.2020.MOl.13 umarzającą w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski” w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

13‑04‑2021 09:15:59
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o oznaczeniu LAS4410F, zlokalizowanej w miejscowości Widawa, dz. nr 1083/2, obręb 0031, jedn. ew. 100304_2, gmina Widawa".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

13‑04‑2021 15:05:32
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym nN na części działek nr ewid.: 97/2, 132, 35, 95, 98/1 (obręb Kąty) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

13‑04‑2021 14:15:11
Dotyczy: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 103001E na części działki nr ewid.: 395 (obręb Świerczów) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice

08‑04‑2021 12:34:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego przedsięwzięcia pn: "Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sewerynów na działkach nr ewid. 106/1 oraz 107/3 w obrębie 0028 Sewerynów”,
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

12‑04‑2021 12:32:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu postanowienia znak: RIK.6220.1.2020.KS o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

12‑04‑2021 11:08:40
Dotyczy: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym nN na części działek nr ewid.: 691/1, 722 (obręb Rogóźno) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

06‑04‑2021 16:00:48
Dotyczy: wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna na działce nr ewid. 58/1 w miejscowości Kolonia Ochle”, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW na nieruchomości gruntowej nr ewid. 58/1 obręb Kolonia Ochle, położonej w miejscowości Ochle-Kolonia, gminie Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

02‑04‑2021 13:18:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  dotyczącego zatwierdzenia opracowania pn.: Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN 500 relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 228 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 23
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2021 14:36:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie