AKTUALNOŚCI


Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Widawa

17‑09‑2021 12:24:42

Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Widawa z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 49 szt. drewna liściastego twardego w postaci kłód i wyrzynków złożonych na placu szkolnym w miejscowości Restarzew Cmentarny na działce ewid. o nr 109/1 (obręb Restarzew Cm.), pozyskanych z wycinki przedmiotowych drzew z pasa drogi gminnej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

15‑09‑2021 14:38:17

Zawiadamiam strony postępowania, że 9 września 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 15/2021 znak: WOOŚ.420.7.2021.EGr.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie fragmentu użytku Ls stanowiącego część działki nr ewid. 1051 na grunt rolny” planowanego do realizacji w m. Widawa, gm. Widawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

15‑09‑2021 15:17:25

Podaję do publicznej wiadomości, że 9 września 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 15/2021 znak: WOOŚ.420.7.2021.EGr.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie fragmentu użytku Ls stanowiącego część działki nr ewid. 1051 na grunt rolny” planowanego do realizacji w m. Widawa, gm. Widawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

14‑09‑2021 13:42:23
Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodno-prawnych związanych z planowaną realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

09‑09‑2021 13:55:55
Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stanowiska słupowego średniego napięcia 15 kV z rozłącznikiem 15 kV wraz z odcinkiem napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV w ramach przyłączenia farmy fotowoltaicznej w m-ści Sewerynów na części działek nr ewid. 106/1, 107/3 obręb Sewerynów położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

30‑08‑2021 13:14:35

Zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Nr19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

W związku z powyższym wskazuję nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31 października 2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

27‑08‑2021 08:21:29
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie łaskim
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

24‑08‑2021 13:00:37
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV - pod dnem rzeki Widawki w km 18+653 jej biegu, na działkach onr ewid. 283, 359, obręb 0026 Ruda, gm. Widawa,pow. łaski, woj. łódzkie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

29‑07‑2021 11:36:53
Zawiadomienie w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski” w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

11‑08‑2021 13:39:50
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie fragmentu użytku Ls stanowiącego część działki nr ewid. 1051 na grunt rolny”, planowanego w m. Widawa, gm. Widawa,
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 271 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 28
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2021 12:26:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie