AKTUALNOŚCI


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
16‑07‑2019 15:07:17
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4450 B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na części działek nr ewid. 333, 335 (obręb Patoki) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
329KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja o wyniku przetargu
11‑07‑2019 14:58:12
Dotyczy sprzedaży pojazdu o numerze rejestracyjnym ELA 52PA
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 28 w Widawie z dnia 5 lipca 2019 r.
05‑07‑2019 19:11:14
Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 28 w Widawie z dnia 5 lipca 2019 r. 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
368KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie Starosty Łaskiego
02‑07‑2019 08:38:06
Starosta Łaski zawiadamia, ze w dniu 27.05.2019 r. została wydana decyzja nr 245/2019, znak:  AB.6740.3.1.2019..lO1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej Ruda - Chrząstawa - po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Widawa - 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10 z dnia 08.03.2019 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
346KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
17‑06‑2019 08:51:59
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi podaje do publicznej wiadomości że 17 czerwca 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Widawa, z 15 stycznia 2019 r., W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Brzyków” wydana została decyzja Nr 54/2019, znak: WOOŚ.420.8.2019.ARu.7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
17‑06‑2019 08:48:18
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia strony postępowania, że wydał decyzję Nr 54/2019, znak: WOOŚ.420.8.2019.ARu.7 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Brzyków”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja

07‑06‑2019 11:06:57
Petrcja z dnia 07.06.2019 w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
03‑06‑2019 13:13:41
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia iż, postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 mam 2018 r., znak; WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie węgla ze złoża Złoczew, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 lipca 2019 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
379KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja

31‑05‑2019 10:59:09
Petycja z dnia 31.05.2019 w sprawie dokonania analizy wydatków na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
30‑05‑2019 15:27:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4410C wraz z wewnętrzną linią zasilająca w skład której wchodzi: wieża typu „BOT- E2/60,0” o łącznej wysokości 64,95 m wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi, radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi znajdujące się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie wieży, na części działki nr ewid. 774 (obręb Widawa) położonej w gminie Widawa, zakończono kompletowanie dokumentów, w oparciu o zebrane materiały w sprawie zostanie wydana decyzja.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 78 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2019 15:11:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie