AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

31‑01‑2023 15:20:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia  postępowania  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącego gospodarstwa hodowli bydła” przewidzianego do realizacji na dz. nr ewid. 163, 1643, 165 obręb Wielka Wieś B, gmina Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

18‑01‑2023 10:43:09
Wojewoda Łódzki zawiadamia, że 12 stycznia 2023 r. na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, została wydana 
decyzja Nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

17‑01‑2023 10:27:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 229 w obrębie Klęcz, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

10‑01‑2023 11:57:33
Dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w ramach projektu budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Chociw Łaski wraz z układem zasilania stacji na części działek nr ewid. 115, 38, 35, 32, 29, 28, 24, 21, 20, 18, 17, 14, 11/2, 11/1, 9 (obręb Kolonia Zawady), części działek nr ewid. 793, 799, 798, 797, 796/2, 795/2, 794 (obręb Rogóźno), oraz części działek nr ewid. 961, 960 (obręb Widawa) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

11‑01‑2023 07:48:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 11 stycznia 2023 r., znak RIK.6220.10.2022.KS w sprawie wydania postanowienia dnia 11 stycznia 2023 r., znak RIK.6220.10.2022.KS, w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w obrębie Górki Grabińskie dz. nr ewid. 114, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

11‑01‑2023 11:46:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 11 stycznia 2023 r., znak RIK.6220.9.2022.KS dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji z dnia 11 stycznia 2023 r., znak RIK.6220.9.2022.KS, zmieniającej treść ostatecznej Decyzji Wójta Gminy Widawa o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 20 maja 2019 r., znak: RIK.6220.1.2019.KS, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chociw, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, na działce posiadającej nr 113/5, obręb ewidencyjny Chociw”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

11‑01‑2023 11:46:12
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 11 stycznia 2023 r., znak RIK.6220.9.2022.KS w sprawie wydania decyzji z dnia 11 stycznia 2023 r., znak RIK.6220.9.2022.KS, zmieniającej treść ostatecznej Decyzji Wójta Gminy Widawa o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 20 maja 2019 r., znak: RIK.6220.1.2019.KS, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chociw, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, na działce posiadającej nr 113/5, obręb ewidencyjny Chociw”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

05‑01‑2023 16:04:22
Dotyczy: przyjęcia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Widawa, w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

03‑01‑2023 15:08:42
Dotyczy: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV wraz z traktem światłowodowym zasilających podstację trakcyjną Chociw Łaski na części działkach nr ewid.: 795/2, 794, 793, 791, 786, 800 (obręb Rogóźno) oraz na części działek nr ewid. 9, 247/1, 249 (obręb Kolonia Zawady) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑12‑2022 13:19:37
Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie rozdzielni sieciowej 110 kV Chociw Łaski wraz z układem zasilania (wprowadzeniem do stacji linii 110 kV relacji Rusiec-Kozuby) na działce nr ewid. 795/2 oraz na części działki nr ewid. 796/2  (obręb Rogóźno) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 124 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2023 15:21:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie