AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

28‑11‑2023 09:52:06
Wójt Gminy Widawa zawiadamia, że wydał postanowienie znak: RIK.6220.1.2022.KS o podjęciu zawieszonego wcześniej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

27‑11‑2023 14:06:13
Wojewoda Łódzki informuje iż w dniu 24 listopada 2023 r. została wydana decyzja, znak: GN-I.7570.502.2023.AP w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Zawady, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 350/1 o pow. 0,0608 ha, wynikającym z decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 5/2023 z 28 lutego 2023 r., znak: GPBI.747.28.2022.MM/MKe o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:  „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”, polegającej na budowie nowego wiaduktu drogowego i drogi w śladzie drogi wojewódzkiej nr 480 w związku z rozbiórką przejazdu kolejowego w km 146,898 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

21‑11‑2023 10:25:06
Wojewoda Łódzki informuje, że została wydana decyzja, znak: GN-I.7570.495.2023.AP w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Zawady, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 348/1 o pow. 0,0834 ha
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

16‑11‑2023 09:48:10
Wojewoda Łódzki informuje iż w dniu 16 listopada 2023 r. została wydana decyzja, znak: GN-I.7570.498.2023.AP w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Zawady, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 351/2 o pow. 0,0470 ha
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

08‑11‑2023 08:39:51
Wojewoda Łódzki informuje, że został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Zawady, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 350/1 o pow. 0,0608 ha, objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 5/2023 z 28 lutego 2023 r., znak: GPBI.747.28.2022.MM/MKe o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”, polegającej na budowie nowego wiaduktu drogowego i drogi w śladzie drogi wojewódzkiej nr 480 w związku z rozbiórką przejazdu kolejowego w km 146,898 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

30‑10‑2023 15:23:52
Wojewoda Łódzka informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Zawady, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 351/2 o pow. 0,0470 ha (wydzielona z działki nr 351), objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 5/2023 z 28 lutego 2023 r., znak: GPB1.747.28.2022.MM/MKe
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

30‑10‑2023 13:24:34

Wojewoda Łódzki informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Zawady, gminie Widawa, powiecie laskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 348/1 o pow. 0,0834 ha (wydzielona z działki nr 348), objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 5/2023 z 28 lutego 2023 r., znak: GPBI.747.28.2022.MM/MKc

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

30‑10‑2023 09:27:06
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa

27‑10‑2023 12:42:31
Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Widawa w sprawie programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

23‑10‑2023 15:18:01
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 204 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 21
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2023 09:52:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie