AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

08‑06‑2021 14:18:49
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 kwietnia 2010 r., znak RG7624/2/2010 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Widawa”, na działkach o nr ewid. 549, 539, 551, 1393, 1394, 516, 551/4, 551/3, 551/2 obręb Widawa, gmina Widawa. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

07‑06‑2021 14:09:16
Dotyczy:  wydania przez Wójta Gminy Widawa postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr ewid. 128, 129 w obrębie Restarzew Środkowy, gmina Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

27‑05‑2021 13:59:02

Zawiadomienie w sprawie postępowania administracyjnego:

Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego  „Budowa  gazociągu  wysokiego  ciśnienia  MOP  6,3  MPa  DN  500  relacji  Sieradz  –  Piotrków  Trybunalski”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport o stanie Gminy Widawa

28‑05‑2021 13:56:26

Raport o stanie Gminy Widawa za 2020 rok, będący załącznikiem do zarządzenia nr 61/2021 z dnia 28.05.2021

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

24‑05‑2021 08:38:47
Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie fragmentu użytku Ls stanowiącego część działki nr ewid. 1051 na grunt rolny”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

25‑05‑2021 07:21:26
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr ewid. 440/1, 440/2 w obrębie Zawady, gmina Widawa”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

21‑05‑2021 11:46:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zawieszeniu przedsięwzięcia polegająceno na „Modernizacji istniejącego gospodarstwa hodowli bydła” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 163, 1643, 165 obręb Wielka Wieś B, gmina Widawa do   czasu  przedłożenia  przez  wnioskodawcę  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice

12‑05‑2021 08:53:59
W sprawie wydania decyzji umarzającej postępowania w sprawie wydania decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.11.2013 r., znak: RW.I.6220.14.2013 dla przedsięwzięcia pn: ”Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sewerynów na działkach nr ewid. 106/1 oraz 107/3 w obrębie 0028 Sewerynów” .
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

14‑05‑2021 14:13:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr ewid. 128, 129 w obrębie  Restarzew Środkowy, gmina Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

13‑05‑2021 09:51:58
Dotyczy:  wydania przez Wójta Gminy Widawa postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa  jednej  lub  trzech  farm  fotowoltaicznych każda o mocy do 1 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Burzenin obręb Jarocice działki numer ewidencyjny 19, 20, 21"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 243 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 25
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2021 14:19:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie