AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

30‑11‑2021 08:44:38
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego  w Departamencie Środowiska toczy się postępowanie na wniosek Pana Wincentego Chachulskiego  o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż  40000 stanowisk dla drobiu (brojlery kurze) zlokalizowanej na działce nr ew. 162/2 obręb Ligota, gmina  Widawa, powiat łaski, województwo łódzkie. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

30‑11‑2021 08:41:06
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego  w Departamencie Środowiska toczy się postępowanie na wniosek Pana Karola Chachulskiego o wydanie  pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40000  stanowisk dla drobiu (brojlery kurze) zlokalizowanej na działce nr ew. 162/3 obręb Ligota, gmina Widawa,  powiat łaski, województwo łódzkie. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

29‑11‑2021 09:15:42
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOŚ.420.27.2021.MOl.33 nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 19/2021, znak: WOOŚ.420.27.2020.MOl.24, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski” w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego”, ze względu na ważny interes społeczny, konieczność zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami oraz wyjątkowo ważny interes strony.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

01‑12‑2021 08:15:33
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 1 grudnia 2021 r., znak RIK.6220.8.2021.KS, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie DW 480 na odcinku Chociw - Klęcz, wraz z treścią decyzji. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

01‑12‑2021 08:12:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 1 grudnia 2021 r., znak RIK.6220.8.2021.KS, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie DW 480 na odcinku Chociw - Klęcz, wraz z treścią decyzji. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

25‑11‑2021 09:43:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 19/2021, znak: WOOŚ.420.27.2020.MOl.24, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz–Piotrków Trybunalski” w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz–Sieradz–Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

25‑11‑2021 09:40:28

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 19/2021, znak: WOOŚ.420.27.2020.MOl.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz–Piotrków Trybunalski” w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz–Sieradz–Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

26‑11‑2021 19:35:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 26 listopada 2021 r., znak RIK.6220.11.2021.KS  w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa
farmy  fotowoltaicznej  zlokalizowanej  na  części  dz.  nr ewid.  187  w  obrębie  Kolonia Zawady,  gmina Widawa”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

23‑11‑2021 13:15:18
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

16‑11‑2021 13:54:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 16 listopada 2021 r., znak RIK.6220.10.2021.KS  w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Wola Bachorska 2” o mocy do 1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działce nr ewid. 27/2 obręb Wola Bachorska, gmina Buczek
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 294 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 30
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2021 08:45:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie