Decyzje 101-200


DECYZJE 101-200


101. Decyzja Nr RIK.6131.98.4.2012.ZP z dnia 29.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola z działki ewid. Nr 8 w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.
102. Decyzja Nr RIK.6131.99.4.2012.ZP z dnia 04.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna i 100 sztuk drzew z gatunku brzoza z działki ewid. Nr 330 w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.
103. Decyzja Nr RIK.6131.100.4.2012.ZP z dnia 02.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku świerk z działki ewid. Nr 284/1 w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.
104. Decyzja Nr RIK.6131.101.4.2012.ZP z dnia 06.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1000 sztuk drzew z gatunku brzoza z działki ewid. Nr 748/1 i 1200 sztuk drzew z gatunku brzoza z działki ewid. 748/2 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
105. Decyzja Nr RIK.6131.102.4.2012.ZP z dnia 06.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku akacja; 2 sztuk drzew z gatunku jesion; 3 sztuk drzew z gatunku modrzew i 2 sztuk drzew z gatunku topola z działki ewid. Nr 246/1 w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.
106. Decyzja Nr RIK.6131.103.4.2012.ZP z dnia 04.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola; 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza i 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 22 w miejscowości Ligota, gm. Widawa.
107. Decyzja Nr RIK.6131.104.4.2012.ZP z dnia 06.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa oraz 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 109/1 w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.
108. Decyzja Nr RIK.6131.105.4.2012.ZP z dnia 04.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 600 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 197 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
109. Decyzja Nr RIK.6131.106.4.2012.ZP z dnia 09.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk z działki ewid. Nr 290 w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.
110. Decyzja Nr RIK.6131.107.4.2012.ZP z dnia 29.03.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku akacja i 1 sztuki drzew z gatunku brzoza z działki ewid. Nr 533 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
111. Decyzja Nr RIK.6131.108.4.2012.ZP z dnia 13.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku topola z działki ewid. Nr 338 w miejscowości Ruda, gm. Widawa.
112. Decyzja Nr RIK.6131.109.4.2012.ZP z dnia 13.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuk drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 361; 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 211 w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.
113. Decyzja Nr RIK.6131.110.4.2012.ZP z dnia 13.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. 3 w miejscowości Klęcz, gm. Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 181 w miejscowości Las Zawadzki i 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 237 w miejscowości Las Zawadzki.
114. Decyzja Nr RIK.6131.111.4.2012.ZP z dnia 12.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza i 1 sztuki drzewa z gatunku osika z działki ewid. Nr 274 w miejscowości Chociw, gm. Widawa.
115. Decyzja Nr RIK.6131.112.4.2012.ZP z dnia 16.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku akacja z działki ewid. Nr 39/1 w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa.
116. Decyzja Nr OS.613.22.2012 z dnia 15.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew (5 topól dz. Nr 1, 1 topoli dz. Nr 7 oraz 4 klonów dz. Nr 378) z działek położonych w gminie Widawa.
117. Decyzja Nr RIK.6131.114.4.2012.ZP z dnia 16.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku sosna i 5 sztuk drzew z gatunku brzoza z działki ewid. Nr 349 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
118. Decyzja Nr RIK.6131.114.2012.ZP z dnia 11.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa i 5 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny z działek ewid. Nr 165/6 w miejscowości Widawa.
119. Decyzja Nr RIK.6131.115.4.2012.ZP z dnia 18.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 9 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 625 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.
120. Decyzja Nr RIK.6131.116.4.2012.ZP z dnia 18.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza i 2 sztuk drzew z gatunku akacja z działki ewid. Nr 161 w miejscowości Restarzew Środkowy, gm. Widawa.
121. Decyzja Nr RIK.6131.117.2012.ZP z dnia 14.04.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 10 sztuk drzew z gatunku topola osika i 5 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 770 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
122. Decyzja Nr RIK.6131.118.4.2012.ZP z dnia 23.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olcha z działki ewid. Nr 146 w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa.
123. Decyzja Nr RIK.6131.119.4.2012.ZP z dnia 30.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku akacja z działki ewid. Nr 105/1 w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.
124. Decyzja Nr RIK.6131.120.4.2012.ZP z dnia 30.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 15 stuk drzew z gatunku olsza szara i 10 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. Nr 69 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
125. Decyzja Nr RIK.6131.121.4.2012.ZP z dnia 30.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku topola osika; 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa; krzewu czeremchy pospolitej z działki ewid. Nr 101 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
126. Decyzja Nr RIK.6131.122.4.2012.ZP z dnia 02.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola z działki ewid. Nr 41/1 w miejscowości Ligota, gm. Widawa.
127. Decyzja Nr RIK.6131.123.4.2012.ZP z dnia 30.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 67 i 15 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 241 w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.
128. Decyzja Nr RIK.6131.124.4.2012.ZP z dnia 26.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 33 w miejscowości Widawa.
129. Decyzja Nr RIK.6131.125.4.2012.ZP z dnia 30.04.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola z działki ewid. Nr 332 w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.
130. Decyzja Nr RIK.6131.126.4.2012.ZP z dnia 04.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. Nr 95; 2 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. Nr 218 w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.
131. Decyzja Nr RIK.6131.127.4.2012.ZP z dnia 04.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 853 w miejscowości Józefów Widawski, gm. Widawa.
132. Decyzja Nr RIK.6131.128.2012.ZP z dnia 17.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. Nr 104 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.
133. Decyzja Nr RIK.6131.129.4.2012.EC z dnia 19.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku klon pospolity z działki ewid. Nr 46/2 w miejscowości Widawa.
134. Decyzja Nr RIK.6131.130.4.2012.ZP z dnia 10.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 542 w miejscowości Kąty, gm. Widawa.
135. Decyzja Nr RIK.6131.131.4.2012.ZP z dnia 14.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 227 w miejscowości Restarzew Środkowy, gm. Widawa.
136. Decyzja Nr RIK.6131.132.4.2012.ZP z dnia 18.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza szara i 6 sztuk drzew z gatunku kruszyna pospolita z działki ewid. Nr 633 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
137. Decyzja Nr RIK.6131.135.4.2012.ZP z dnia 25.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 1129 w miejscowości Widawa.
138. Decyzja Nr RIK.6131.136.4.2012.EC z dnia 16.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku modrzew europejski z działki ewid. Nr 1135 w miejscowości Widawa.
139. Decyzja Nr RIK.6131.137.4.2012.ZP z dnia 22.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 80 w miejscowości Widawa.
140. Decyzja Nr RIK.6131.138.4.2012.ZP z dnia 31.05.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza szara; 9 sztuk drzewa z gatunku brzoza brodawkowata i 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. Nr 273 w miejscowości Raczynów, gm. Widawa.
141. Decyzja Nr RIK.6131.139.2012.EC z dnia 19.06.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 476 w miejscowości Zawady, gm. Widawa.
142. Decyzja Nr RIK.6131.140.2012.EC z dnia 19.06.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 385 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
143. Decyzja Nr RIK.6131.140.4.2012.ZP z dnia 01.06.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 591 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
144. Decyzja Nr RIK.6131.141.4.2012.ZP z dnia 08.06.2012 r. - decyzja dot. wycinki 14 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 355 w miejscowości Ruda, gm. Widawa.
145. Decyzja Nr RIK.6131.144.4.2012.EC z dnia 11.06.2012 r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 409/2 w miejscowości Ruda, gm. Widawa.
146. Decyzja Nr RIK.6131.145.4.2012.EC z dnia 27.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 35/2 w miejscowości Ligota, gm. Widawa.
147. Decyzja Nr RIK.6131.147.4.2012.EC z dnia 22.06.2012 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 990 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
148. Decyzja Nr RIK.6131.148.4.2012.EC z dnia 25.06.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 477 w miejscowości Ruda, gm. Widawa.
149. Decyzja Nr RIK.6131.149.4.2012.EC z dnia 29.06.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 360 w miejscowości Ruda, gm. Widawa.
150. Decyzja Nr RIK.6131.150.4.2012.EC z dnia 29.06.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 270 w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa.
151. Decyzja Nr RIK.6131.152.4.2012.EC z dnia 06.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity; 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba iwa i 1 sztuki drzewa z gatunku kasztan jadalny z działki ewid. Nr 219 w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa.
152. Decyzja Nr RIK.6131.153.4.2012.EC z dnia 06.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 291/1 w miejscowości Ochle, gm. Widawa.
153. Decyzja Nr RIK.6131.154.4.2012.EC z dnia 06.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzewa z gatunku wierzba iwa z działek ewid. Nr 460 i 461 w miejscowości Zawady, gm. Widawa.
154. Decyzja Nr RIK.6131.156.4.2012.DK z dnia 10.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku olsza czarna i 5 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 180 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
155. Decyzja Nr RIK.6131.157.4.2012.DK z dnia 10.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku topola szara; 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa i 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 122 w miejscowości Ligota, gm. Widawa.
156. Decyzja Nr RIK.6131.158.4.2012.EC z dnia 13.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata i 2 sztuk drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 817 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
157. Decyzja Nr RIK.6131.159.2012.EC z dnia 16.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku wierzba krucha; 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna i 1 sztuki drzewa z gatunku topola euroamerykańska z działek ewid. Nr 369 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
158. Decyzja Nr RIK.6131.160.4.2012.EC z dnia 18.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 171 w miejscowości Widawa.
159. Decyzja Nr RIK.6131.161.2012.EC z dnia 08.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku wierzba krucha; 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna; 7 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa; 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara i zakrzaczeń na działce ewid. Nr 21 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
160. Decyzja Nr RIK.6131.163.4.2012.EC z dnia 30.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna; 15 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa i 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 224 w miejscowości Restarzew Środkowy, gm. Widawa.
161. Decyzja Nr RIK.6131.164.4.2012.ZP z dnia 30.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 25/2 i 4 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 40 w miejscowości Łazów, gm. Widawa.
162. Decyzja Nr RIK.6131.165.2012.EC z dnia 26.07.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 635 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
163. Decyzja Nr RIK.6131.166.4.2012.EC z dnia 06.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 295 w miejscowości Widawa.
164. Decyzja Nr RIK.6131.167.4.2012.ZP z dnia 04.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 432/4 w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.
165. Decyzja Nr RIK.6131.169.4.2012.EC z dnia 17.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 237 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.
166. Decyzja Nr RIK.6131.171.2012.EC z dnia 10.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk srebrny z działki ewid. Nr 59 w miejscowości Widawa.
167. Decyzja Nr RIK.6131.172.4.2012.ZP z dnia 12.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 165 w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa.
168. Decyzja Nr RIK.6131.173.4.2012.EC z dnia 24.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 102 w miejscowości Widawa.
169. Decyzja Nr RIK.6131.174.4.2012.EC z dnia 24.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna i 6 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. Nr 103 w miejscowości Wielka Wieś B, gm. Widawa.
170. Decyzja Nr RIK.6131.175.4.2012.EC z dnia 24.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna i 1 sztuki drzewa z działki ewid. Nr 100 w miejscowości Witoldów, gm. Widawa.
171. Decyzja Nr RIK.6131.176.4.2012.EC z dnia 24.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzewa z gatunku sosna zwyczajna; 5 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 60; 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna; 5 sztuk drzew z gatunku topola osika i 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 61 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.
172. Decyzja Nr RIK.6131.177.2012.EC z dnia 14.08.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna; 2 sztuk drzew z gatunku olsza szara; 4 sztuk drzew z gatunku czeremcha; 1 sztuk drzewa z gatunku klon zwyczajny; 2 sztuk drzew z gatunku topola biała i 200 m3 krzewu dzikie winogrono z działki ewid. Nr 217 w miejscowości Osieczno, gm. Widawa.
173. Decyzja Nr RIK.6131.178.4.2012.EC z dnia 22.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku daglezja zielona z działki ewid. Nr 155/1 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.
174. Decyzja Nr RIK.6131.180.4.2012.EC z dnia 27.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 393 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.
175. Decyzja Nr RIK.6131.181.4.2012.ZP z dnia 30.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 271 i 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 297/1 w miejscowości Raczynów, gm. Widawa.
176. Decyzja Nr RIK.6131.182.4.2012.ZP z dnia 30.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 272 i 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 298/1 w miejscowości Raczynów, gm. Widawa.
177. Decyzja Nr RIK.6131.183.4.2012.EC z dnia 30.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa i 3 sztuk drzew z gatunku klon pospolity z działki ewid. Nr 286/2 w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.
178. Decyzja Nr RIK.6131.185.4.2012.EC z dnia 31.08.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 1319 w miejscowości Widawa.
179. Decyzja Nr RIK.6131.186.2012.ZP z dnia 24.08.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 94/2 i 100 sztuk drzew z gatunku brzoza z działki ewid. Nr 34 w miejscowości Sewerynów, gm. Widawa.
180. Decyzja Nr RIK.6131.187.4.2012.ZP z dnia 04.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 55 sztuk drzew z gatunku olsza czarna; 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika i krzewu wierzby szarej o wymiarze 15 m2 z działki ewid. Nr 310 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.
181. Decyzja Nr RIK.6131.188.4.2012.ZP z dnia 05.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 473 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
182. Decyzja Nr RIK.6131.189.4.2012.ZP z dnia 12.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 585 oraz 1500 sztuk drzew z gatunku brzoza i 100 sztuk drzew z gatunku osika z działki ewid. Nr 586 w miejscowości Józefów Widawa, gm. Widawa.
183. Decyzja Nr RIK.6131.192.4.2012.ZP z dnia 11.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 9; 3 sztuk drzew z gatunku topola osika i 3 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. Nr 11 w miejscowości Łazów, gm. Widawa.
184. Decyzja Nr RIK.6131.193.4.2012.EC z dnia 18.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 424 w miejscowości Widawa.
185. Decyzja Nr RIK.6131.195.4.2012.ZP z dnia 12.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 500 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
186. Decyzja Nr RIK.6131.196.2012.ZP z dnia 05.09.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycięcia 200 sztuk drzew z gatunku brzoza i 100 sztuk z gatunku olcha z działki ewid. Nr 993 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
187. Decyzja Nr RIK.6131.197.4.2012.EC z dnia 18.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 49/5 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
188. Decyzja Nr RIK.6131.198.4.2012.EC z dnia 18.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 81 w miejscowości Witoldów, gm. Widawa.
189. Decyzja Nr RIK.6131.199.4.2012.EC z dnia 18.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 206 i 15 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 338 w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.
190. Decyzja Nr RIK.6131.201.4.2012.EC z dnia 19.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 549 i 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 558 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
191. Decyzja Nr RIK.6131.202.4.2012.EC z dnia 20.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna; 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity i 7 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 226 w miejscowości Ochle, gm. Widawa.
192. Decyzja Nr RIK.6131.203.4.2012.EC z dnia 20.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku modrzew europejski z działki ewid. Nr 217/4 w miejscowości Ochle, gm. Widawa.
193. Decyzja Nr RIK.6131.204.2012.EC z dnia 20.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. Nr 104 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.
194. Decyzja Nr RIK.6131.205.4.2012.EC z dnia 20.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku kruszyna pospolita z działki ewid. 124/1 w miejscowości Chociw, gm. Widawa.
195. Decyzja Nr RIK.6131.206.4.2012.EC z dnia 21.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata i 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 55 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.
196. Decyzja Nr RIK.6131.207.4.2012.EC z dnia 21.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna i 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 358 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.
197. Decyzja Nr RIK.6131.208.4.2012.EC z dnia 24.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 633/1 i 23 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 633/2 w miejscowości Chociw, gm. Widawa.
198. Decyzja Nr RIK.6131.209.4.2012.EC z dnia 24.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 264/3 w miejscowości Józefów, gm. Widawa.
199. Decyzja Nr RIK.6131.211.4.2012.EC z dnia 24.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 89 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.
200. Decyzja Nr RIK.6131.214.4.2012.EC z dnia 27.09.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna i 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 228 w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  06‑05‑2012 10:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  06‑05‑2012 10:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2012 23:23:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie