Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona Główna Dorota Kaczmarek 205047
Zamówienia publiczne Dorota Kaczmarek 188196
Gmina Widawa Rafał Brożyna 147503
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129554
Moja sprawa Rafał Brożyna 128096
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106808
Aktualności Michał Grecki 106447
Ekologia Rafał Brożyna 104774
Zagospodarowanie przestrzenne Rafał Brożyna 96975
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95141
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93704
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92441
Kultura Rafał Brożyna 92191
Nadawanie nazw Rafał Brożyna 89248
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Michał Grecki 86897