Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne Michał Grecki 152438
Strona Główna Michał Grecki 149147
Gmina Widawa Rafał Brożyna 137676
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129374
Moja sprawa Rafał Brożyna 126076
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106356
Ekologia Rafał Brożyna 104498
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95071
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93679
Zagospodarowanie przestrzenne Rafał Brożyna 92649
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92258
Kultura Michał Grecki 91318
Nadawanie nazw Rafał Brożyna 89198
Turystyka Rafał Brożyna 86691
Szkoły Paweł Sztoch 85573