Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne Michał Grecki 153054
Strona Główna Michał Grecki 150372
Gmina Widawa Rafał Brożyna 137934
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129378
Moja sprawa Rafał Brożyna 126123
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106369
Ekologia Rafał Brożyna 104503
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95074
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93680
Zagospodarowanie przestrzenne Rafał Brożyna 92759
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92262
Kultura Michał Grecki 91348
Nadawanie nazw Rafał Brożyna 89199
Turystyka Rafał Brożyna 86701
Szkoły Paweł Sztoch 85592