Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne Dorota Kaczmarek 149815
Strona Główna Michał Grecki 144376
Gmina Widawa Rafał Brożyna 136737
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129355
Moja sprawa Rafał Brożyna 125873
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106318
Ekologia Rafał Brożyna 104480
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95067
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93675
Zagospodarowanie przestrzenne Rafał Brożyna 92311
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92246
Kultura Michał Grecki 91261
Nadawanie nazw Rafał Brożyna 89184
Turystyka Rafał Brożyna 86664
Szkoły Paweł Sztoch 85528