Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne Dorota Kaczmarek 151301
Strona Główna Michał Grecki 146823
Gmina Widawa Rafał Brożyna 137144
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129363
Moja sprawa Rafał Brożyna 125955
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106340
Ekologia Rafał Brożyna 104487
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95068
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93678
Zagospodarowanie przestrzenne Rafał Brożyna 92494
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92251
Kultura Michał Grecki 91296
Nadawanie nazw Rafał Brożyna 89192
Turystyka Rafał Brożyna 86677
Szkoły Paweł Sztoch 85553