Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne Michał Grecki 154396
Strona Główna Michał Grecki 153621
Gmina Widawa Rafał Brożyna 138481
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129386
Moja sprawa Rafał Brożyna 126255
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106396
Ekologia Rafał Brożyna 104527
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95078
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93682
Zagospodarowanie przestrzenne Rafał Brożyna 93023
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92268
Kultura Michał Grecki 91413
Nadawanie nazw Rafał Brożyna 89203
Turystyka Rafał Brożyna 86722
Szkoły Paweł Sztoch 85611