Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona Główna Grzegorz Zawadzki 164546
Zamówienia publiczne Michał Grecki 159911
Gmina Widawa Rafał Brożyna 140168
Planowanie przestrzenne Rafał Brożyna 129434
Moja sprawa Rafał Brożyna 126581
Wiadomości o gminie Rafał Brożyna 106484
Ekologia Rafał Brożyna 104569
Przyłączenie do sieci Rafał Brożyna 95094
Zagospodarowanie przestrzenne Rafał Brożyna 93831
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Brożyna 93688
Świadczenia rodzinne Rafał Brożyna 92303
Kultura Michał Grecki 91651
Nadawanie nazw Rafał Brożyna 89220
Aktualności Michał Grecki 88502
Turystyka Rafał Brożyna 86760