Samodzielne stanowiska

Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.

Samodzielne stanowiska

Zadania wykonywane na samodzielnych stanowiskach opisane zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

Kliknięcie na ikonie obok stanowiska danej osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości) oraz zakres spraw załatwianych na danym stanowisku:


Magdalena Cybułka
stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Imię:
Magdalena
Nazwisko:
Cybułka
Tytuł:
mgr
Email:
mochocka@widawa.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

13‑01‑2005 08:45:16

Widawa, dnia 01.12.2004 r.


OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widawa


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widawa w dniach od 20.12.2004 r. do 18.01.2005 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widawa, pokój nr 16 w godzinach od 800 do 1500 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.01.2005 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie o godz. 900.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Widawa z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2005 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Magdalena
Nazwisko:
Cybułka
Tytuł:
mgr
Email:
mochocka@widawa.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  08‑05‑2003 09:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  08‑05‑2003 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2018 10:14:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie