AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

21‑02‑2024 07:47:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej Widawa 2 o mocy do 5MW oraz magazynów energii o mocy do 50MW", planowanego do realizacji na działce nr ewid. 301/7 obręb Sarnów, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie nr 270/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II

15‑02‑2024 09:21:37
Postanowienie nr 270/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14.02.2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Widawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

29‑01‑2024 20:19:36
Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie i budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV wraz z słupami i złącza ZKSN na części działek nr ewid. 497/2, 505/1, 553 (obręb Ruda), części działek nr ewid. 5, 26/1, 27/1, 28/1, 29/5, 29/6 (obręb Goryń) oraz na części działek nr ewid. 149/2, 154/1, 154/2, 170, 177/1, 333/4, 412/1, 413/1 (obręb Chrząstawa) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

28‑01‑2024 17:09:07

Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia na części działek nr ewid. 131/4, 63, 199, 198, 194, 196, 200, 178/1, 178/4, 178/2, 178/5, 218, 219, 220/1, 155, 156, 157, 221, 222, 225, 226, 158, 179, 228, 180, 233, 229, 181, 182, 183, 184, 238, 185, 239/1, 239/2, 239/3, 242/1, 245/1, 187, 244, 246/1, 247, 188, 186, 189, 190, 193, 192, 191 (obręb Podgórze) położonych w gminie Widawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

04‑01‑2024 10:24:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o umorzeniu postępowania RIK.6220.6.2020.KS w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 57/5, 57/6 obręb Górki Grabińskie, gmina Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

08‑12‑2023 13:39:22
Obwieszczenie nr 24/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r.  w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów  oraz rad gmin w województwie łódzkim 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

07‑12‑2023 13:46:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej Widawa 1, planowanej do realizacji na działkach nr ewid. 263/1, 300 obręb Klęcz, gm. Widawa. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

01‑12‑2023 07:50:42
Wojewoda Łódzki zawiadamia, że 1 grudnia 2023 r. zostało wydane Postanowienie Nr 6/2023 o sprostowaniu  z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 5/2023 z dnia  28 lutego 2023 r. (znak: GPB-I.747.28.2022) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji  pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

05‑12‑2023 07:52:47
Owieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

28‑11‑2023 09:52:06
Wójt Gminy Widawa zawiadamia, że wydał postanowienie znak: RIK.6220.1.2022.KS o podjęciu zawieszonego wcześniej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 213 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 22
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2024 07:47:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie