AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

11‑10‑2021 12:59:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu postanowienia z dnia 11 października 2021 r., znak: RIK.6220.1.2020.KS, o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

30‑09‑2021 08:44:31
Obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – granica województw śląskie/łódzkie – Zduńska Wola Karsznice"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rusiec

24‑09‑2021 08:43:27

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodnymi w miejscowości Kurówek Prądzewski na fragmencie działek nr ewid.: 1360, 74, 78, 77, 59 obręb 0015 Prądzew, gmina Rusiec oraz na fragmencie działki nr ewid.: 300 obręb 0019 Kolonia Ochle, gmina Widawa dla Inwestora Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

29‑09‑2021 14:01:37

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę  Łódzkiego,  na  rzecz  Polskiej  Spółki  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.  z siedzibą  w  Tarnowie,  ul. Bandrowskiego  16,  zwanej  dalej  wnioskodawcą,  decyzji  nr 159/21  z  14.09.2021  r.  o zezwoleniu  na  wejście  na  teren  nieruchomości  położonych  w województwie  łódzkim,  w powiecie  łaskim,  oznaczonych  niżej  wymienionymi  numerami  ewidencyjnymi  działek  według  katastru  nieruchomości,  w  celu  wykonania  badań  geotechnicznych/geologicznych  podłoża  gruntowego  dla określenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektu  w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu  ziemnego  w  Świnoujściu  pn.: „Budowa  gazociągu  Sieradz  –  Piotrków  Trybunalski  wraz  z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

24‑09‑2021 12:49:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o umorzeniu  postępowania w sprawie wydania decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 maja 2019 r., znak RIK.6220.1.2019.KS dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chociw, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, na działce posiadającej nr 113/5, obręb ewidencyjny Chociw”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

17‑09‑2021 08:36:39
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia " Budowa  farmy  fotowoltaicznej  o  mocy  1,3  MW,  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  –  Chociw”,  zlokalizowanego  na  dz.  nr  ewid.  290,  291,  292  obręb  Chociw, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Widawa

17‑09‑2021 12:24:42

Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Widawa z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 49 szt. drewna liściastego twardego w postaci kłód i wyrzynków złożonych na placu szkolnym w miejscowości Restarzew Cmentarny na działce ewid. o nr 109/1 (obręb Restarzew Cm.), pozyskanych z wycinki przedmiotowych drzew z pasa drogi gminnej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

15‑09‑2021 14:38:17

Zawiadamiam strony postępowania, że 9 września 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 15/2021 znak: WOOŚ.420.7.2021.EGr.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie fragmentu użytku Ls stanowiącego część działki nr ewid. 1051 na grunt rolny” planowanego do realizacji w m. Widawa, gm. Widawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

15‑09‑2021 15:17:25

Podaję do publicznej wiadomości, że 9 września 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 15/2021 znak: WOOŚ.420.7.2021.EGr.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie fragmentu użytku Ls stanowiącego część działki nr ewid. 1051 na grunt rolny” planowanego do realizacji w m. Widawa, gm. Widawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

14‑09‑2021 13:42:23
Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodno-prawnych związanych z planowaną realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 277 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 28
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2021 13:00:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie