AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

22‑03‑2023 07:41:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu kontenerowych magazynów energii oraz wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Kolonia Zawady” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 148, 149, 150/3 obręb Kolonia Zawady, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

17‑03‑2023 16:08:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 203 w obrębie Chrusty, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

13‑03‑2023 09:06:44
Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek złożony 06.02.2023 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o pozwolenie na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Prace na liniach kolejowych nr 131, 542,739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa z uwagi na obowiązek uzupełnienia projektu budowlanego przez inwestora, nałożony postanowieniem Wojewody Łódzkiego Nr 45/23 z dnia 10.03.2023 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

13‑03‑2023 08:49:43
W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Urząd Gminy w Widawie ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

01‑03‑2023 10:01:01
Została wydana decyzja Nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”, polegającej na budowie nowego wiaduktu drogowego i drogi w śladzie drogi wojewódzkiej nr 480 w związku z rozbiórką przejazdu kolejowego w km 146,898 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, w obr. Kolonia Zawady, gm. Widawa, pow. łaski, woj. łódzkie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

01‑03‑2023 11:19:57
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku osoby fizycznej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 
usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia górnokredowego składającego się ze studni głębinowej – studnia nr 1 – dz. nr ewid. 118/4, obręb Ligota, gmina Widawa, powiat łaski, województwo łódzkie. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

03‑03‑2023 13:46:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 3 marca 2023 r., znak RIK.6220.1.2020.KS dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji odmownej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

03‑03‑2023 13:45:27
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 3 marca 2023 r., znak RIK.6220.1.2020.KS w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji odmownej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

03‑03‑2023 12:54:07
Dotyczy: inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w ramach projektu budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Chociw Łaski wraz z układem zasilania stacji na części działek nr ewid. 115, 38, 35, 32, 29, 28, 24, 21, 18, 9 (obręb Kolonia Zawady), części działek nr ewid. 793, 796/2, 795/2, 794 (obręb Rogóźno) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

03‑03‑2023 11:18:30
Dotyczy: umorzenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 Kv w ramach projektu budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Chociw Łaski wraz z układem zasilania stacji na części działek nr ewid. 115, 38, 35, 32, 29, 28, 24, 21, 20, 18, 17, 14, 11/2, 11/1, 9 (obręb Kolonia Zawady), części działek nr ewid. 793, 799, 798, 797, 796/2, 795/2, 794 (obręb Rogóźno), oraz części działek nr ewid. 961, 960 (obręb Widawa) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 142 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2023 07:41:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie