AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

06‑09‑2023 14:06:04
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

05‑09‑2023 14:53:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zebraniu dowodów i materiały niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja instalacji elektroenergetycznej o mocy do 2,3 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 129 obręb Chociw, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

29‑08‑2023 07:58:09
Wojewoda Łódzki  zawiadamia, że wniosek złożony 07.06.2023 r., uzupełniony 30.06.2023, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę wiaduktu drogowego, drogi wojewódzkiej, sieci kanalizacyjnych wraz ze zbiornikiem retencyjnym rozsączająco - odparowującym, przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych do 1 kV, rozbiórkę drogi gminnej i przejazdu kolejowo-drogowego w ramach zamierzenia budowlanego „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1 14” na nieruchomościach położonych w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa, pow. łaski, nie będzie rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, z uwagi na konieczność uzupełnienia przez Inwestora braków w projekcie budowlanym, określonych w postanowieniu Wojewody Łódzkiego Nr 145/23 z dnia 20.07.2023 r. Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy to 29.09.2023 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

09‑08‑2023 12:23:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa i eksploatacja instalacji elektroenergetycznej o mocy do 2,3 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowane na działce nr ewid. 129 obręb Chociw, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

07‑08‑2023 10:34:21

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 1 74/23 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę ekranów akustycznych w ramach zadania: „LOT D - Prace na liniach kolejowych Nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego

28‑07‑2023 09:56:33
 Wojewoda Łódzki zawiadamia, że z uwagi  na konieczność uzupełnienia przez Inwestora braków w projektu budowlanym, określonych w postanowieniu Wojewody Łódzkiego Nr 145/23 z 20.07.2023 r., sprawa nie zostanie rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy to 31.08.2023 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

25‑07‑2023 14:19:51
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) na realizacje zadania publicznego pt. „Widawskie smaki”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

18‑07‑2023 11:54:18
Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu budowę wiaduktu drogowego, drogi wojewódzkiej, sieci kanalizacyjnych wraz ze zbiornikiem retencyjnym rozsączająco - odparowującym, przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych do 1 kV, rozbiórkę drogi gminnej i przejazdu kolejowo-drogowego w ramach zamierzenia budowlanego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1- 14" na nieruchomościach położonych w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa, pow. łaski.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

14‑07‑2023 13:58:22
Wojewoda Łódzki zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii od decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 8/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu gazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz - Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑07‑2023 08:24:41
Dotyczy:wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej nN ze złączami kablowymi na części działek nr ewid. 227/3, 227/4, 227/5, 227/6 (obręb Restarzew Środkowy) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 180 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 18
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2023 14:06:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie