AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

30‑07‑2021 13:25:08
Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stanowiska słupowego średniego napięcia 15 kV z rozłącznikiem 15 kV wraz z odcinkiem napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV w ramach przyłączenia farmy fotowoltaicznej w m-ści Sewerynów na części działek nr ewid. 106/1, 107/3 obręb Sewerynów położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

19‑07‑2021 14:59:08
 Obwieszczenie o umorzeniu  postępowania  w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr ewid. 440/1, 440/2 w obrębie Zawady, gmina Widawa”. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie PKP

19‑07‑2021 10:45:06

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi informuje, że planowana jest likwidacja przejazdu kolejowo- drogowego kat. „F” w km 148,143 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Rogóźno. Jedyną możliwością jego dalszego funkcjonowania jest podpisanie umowy najmu zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych 2 drogami i ich usytuowania z dnia 30 października 2015 (Dz.U. 2015r., poz. 1744 z późn. zm.). Przejazd zostanie zabezpieczony rogatkami stale zamkniętymi, otwieranymi tylko na potrzeby użytkownika.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

05‑07‑2021 15:08:12

Zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew” , nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

13‑07‑2021 10:36:04
 Marszałek  Województwa  Łódzkiego  decyzją  znak:  GKIII.7440.5.2021.AS.AM  z  dnia  21.06.2021  r.  zatwierdził  Projekt  robót  geologicznych  dla  określenia  warunków  geologiczno-inżynierskich  na  potrzeby  zadania  inwestycyjnego  „Budowa  gazociągu  wysokiego  ciśnienia  MOP  6,3  MPa  DN  500  relacji  Sieradz  -  Piotrków Trybunalski”. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

05‑07‑2021 11:57:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie  uzyskania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Chociw”, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 290, 291, 292 obręb Chociw, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

24‑06‑2021 08:38:21
W sprawie przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – granica województw śląskie/łódzkie – Zduńska Wola Karsznice"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

29‑06‑2021 15:03:28
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 29 czerwca 2021 r., znak RIK.6220.4.2021.KS, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji zmieniającej treść ostatecznej Decyzji Wójta Gminy Widawa o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 22 kwietnia 2010 r., znak: RG 7624/2/2010, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Widawa, gmina Widawa na działkach nr ewid. 549, 539, 551, 1393, 1394, 516 (obręb Widawa)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

29‑06‑2021 15:01:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 29 czerwca 2021 r., znak RIK.6220.4.2021.KS,
w sprawie wydania decyzji zmieniającej treść ostatecznej Decyzji Wójta Gminy Widawa o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 22 kwietnia 2010 r., znak: RG 7624/2/2010, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Widawa, gmina Widawa na działkach nr ewid. 549, 539, 551, 1393, 1394, 516 (obręb Widawa)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

21‑06‑2021 08:56:54
W sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski” w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego”,
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 260 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 26
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2021 13:46:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie