AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

24‑02‑2021 11:54:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu postanowienia znak: RIK.6220.5.2018.2020.KS o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie obecnego gospodarstwa budowie dwóch budynków tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działkach o nr ewid. 230, 231, 232 obręb Kąty, w miejscowości Kąty, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o sprostowaniu

24‑02‑2021 11:04:48
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki  w decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna na działce nr ewid. 188/2 w miejscowości Kolonia Ochle”, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW na nieruchomości gruntowej nr ewid. 188/2 obręb Kolonia Ochle, położonej w miejscowości Ochle-Kolonia, gminie Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

22‑02‑2021 10:52:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie  uzyskania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o oznaczeniu LAS4410F, zlokalizowanej w miejscowości Widawa, dz. nr 1083/2, obręb 0031, jedn. ew. 100304_2, gmina Widawa"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

19‑02‑2021 12:18:45
Dotyczy: zawiadomienia o wszczęciu postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym nN na części działek nr ewid.: 97/2, 132, 35, 95, 98/1 (obręb Kąty) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

15‑02‑2021 09:26:48
Dotyczy: wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna na działce nr ewid. 188/2 w miejscowości Kolonia Ochle”, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW na nieruchomości gruntowej nr ewid. 188/2 obręb Kolonia Ochle, położonej w miejscowości Ochle-Kolonia, gminie Widawa 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice

09‑02‑2021 10:58:00
Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2021 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.15.2020 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: budowa sieci elektroenergetyczne] kablowej nN i SN wraz ze stanowiskami słupowymi, stacjami transformatorowymi, złączami kablowymi
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

03‑02‑2021 09:03:42

Zasiadania , że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji nr 19 /2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ”wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew” zgromadzony został cały materiał dowodowy, w tym uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przesłane pismami z dnia 5 grudnia 2019 r. oraz z dnia 9 grudnia 2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

05‑02‑2021 12:03:10
Dotyczy: zawiadomienia, że w dniu 5 luty 2021 r. została wydana decyzja RIK.6733.8.2020.2021.DK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinków kablowo – napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym SN-15 kV na części działek nr ewid.: 551/2 (obręb Widawa), 478 (obręb Rogóźno) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

04‑02‑2021 11:33:32

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu istniejącymi wylotami W1 i W2 wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 481 od km 22+495 do km 22+886 w miejscowości Rogóźno, działki o nr ewid. 21 i 224, obręb 0025 Rogoźno, gmina Widawa, powiat łaski, województwo łódzkie do wód - rzeki Widawki.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

04‑02‑2021 08:36:15
Dotyczy: zawiadomienia, że w dniu 4 luty 2021 r. została wydana decyzja RIK.6733.6.2020.2021.DK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LAS4412B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym na części działki nr ewid. 387 (obręb 0009 Grabówie) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 207 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 21
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2021 11:55:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie