Podział nieruchomości


Podział nieruchomości

Jakie dokumenty:

  • Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału z załącznikami:
  1. 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95 Ustawy
  2. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt własności ziemi - odpis księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu)
  3. Wypis z rejestru ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Łasku).

Podstawa prawna:

Dział III Rozdział 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu ( Dz. U. Nr 25 poz. 130 z 1998r.).

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, pok.nr 8, parter

Termin załatwienia sprawy

Do 90 dni.

Opłata administracyjna:

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacja wytworzona przez:
Dorota Kaczmarek , w dniu:  05‑07‑2005 08:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  05‑07‑2005 08:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑02‑2008 14:11:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie