Prawo użytkowania wieczystego

Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności z załącznikami.

Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego mogą wystąpić osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Jakie dokumenty

  1. Aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej
  2. Aktualny odpis z KRS, jeśli wnioskodawca jest osobą prawną.
Jeżeli użytkownikami wieczystymi nieruchomości jest większa ilość podmiotów, to z wnioskiem o przekształcenie powinni wystąpić co do zasady wszyscy współużytkownicy wieczyści.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz.U. z 2012 r. poz. 83).

Miejsce załatwienia sprawy
Referat Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych

Termin załatwienia sprawy
zgodnie z KPA 30 dni

Opłaty skarbowe
brak opłat

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Postępowanie jest wszczynane na wniosek, brak terminy do złożenia wniosku.
Opłata za przekształcenie stanowi różnicę wartości prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu, które w operacie szacunkowym określa rzeczoznawca majątkowy.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  13‑05‑2003 13:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  13‑05‑2003 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2012 08:44:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie