Turystyka

Turystyka i agroturystyka. Infrastruktura turystyczna - dane teleadresowe.

Gmina Widawa

stanowi bardzo atrakcyjny pod względem walorów krajobrazowych i przyrodniczych fragment województwa. Krajobraz gminy posiada wiele walorów widokowych, które przyciągają na jej tereny szerokie rzesze wczasowiczów. Są tu doskonałe warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, szczególnie w formie wypoczynku sobotnio-niedzielnego, nie mniej jednak walory gminy nie są w pełni wykorzystane. Gmina posiada korzystne położenie i stwarza dobre warunki do lokalizacji baz wypoczynkowych, a władze gminy oczekują inwestorów skłonnych podjąć budowę urządzeń turystyczno-rekreacyjnych. We wsi Ruda istnieje gospodarstwo agroturystyczne z bazą noclegową na 12 miejsc. W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny pod działki rekreacyjne w miejscowościach Rogóźno, Siemiechów i Chrząstawa. Uwagę potencjalnych inwestorów powinny zwrócić występujące na terenie gminy złoża iłów, nadających się do produkcji ceramiki. Ponadto na swym terenie gmina posiada liczne zabytki przyrodnicze i historyczne.
Do głównych atrakcji krajobrazowych gminy Widawa należą:
- tereny leśne, położone we wschodniej części gminy ze starym drzewostanem 80 i 100-letnim, posiadające duże walory krajobrazowe,
- doliny rzek o naturalnie zachowanych korytach: Warty, Widawki, Grabi i Niecieczy o wysokich walorach przyrodniczo-naukowych, gdzie wytrwali obserwatorzy przyrody napotkać mogą ślady działalności bobrów,
- rezerwat przyrody "Winnica", posiadający wysokie walory naukowo-dydaktyczne związane z rzeźbą terenu. Oprócz części abiotycznej, ochroną prawną została objęta roślinność kserotermiczna, wapieniolubna, pochodzenia rodzimego, wykształcona w postaci stepu kwietnego. Wychodnie wapieni porastają krzewy tarniny z ligustrem i berberysem jak również kserotermiczne murawy. Żyją tu słowiki, drozdy i makolągwy,
- wychodnie skał górnojurajskich w obrębie tektonicznej strefy krawędziowej na południe od "Winnicy", gdzie służyły jako materiał do wypalania wapna w nieczynnym już piecu, którego pozostałością jest palenisko i kominy wznoszące się ponad powierzchnię tego obszaru,
- "Góra Charlawa" - pagórek kemowy o wysokości 181m. n.p.m. utworzony podczas stadiału warty zlodowacenia środkowopolskiego. Po wejściu na jej wierzchołek objęty ochroną prawną, można dostrzec panoramę międzyrzecza Warty i Widawki, jak również przełomowy odcinek Warty pod Burzeninem.

Gmina Piliczanka charakteryzuje się dużymi i pięknymi obszarami leśnymi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  07‑05‑2003 11:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  07‑05‑2003 11:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑02‑2012 10:43:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie