Referat Podatków, Opłat i Windykacji


Kliknięcie na ikonie obok stanowiska danej osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę oraz zakres spraw załatwianych na danym stanowisku:
Katarzyna Pokorska
inspektor ds. wymiaru podatków
Imię:
Katarzyna
Nazwisko:
Pokorska
Email:
kpokorska@widawa.pl
Telefon:
436721034 wew. 33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Anna Nitecka Blaźlak
Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Imię:
Anna
Nazwisko:
Nitecka Blaźlak
Email:
anitecka@widawa.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Lidia Struzik
referent ds. księgowości podatkowej
Imię:
Lidia
Nazwisko:
Struzik
Email:
lstruzik@widawa.pl
Telefon:
436721034 wew. 50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Aneta Sobieraj
Inspektor ds. wymiaru podatków
Imię:
Aneta
Nazwisko:
Sobieraj
Tytuł:
mgr
Email:
asobieraj@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 33
Opis:
 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu wymiaru obejmujących sołectwa :Chociw, Dębina, Goryń, Restarzew Cmentarny, Izydorów, Klęcz, Kocina, Korzeń, Łazów, Podgórze, Ruda, Sarnów, Witoldów, Wincentów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Zawady.
 2. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących wymiaru zobowiązań i opłat, ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty dotyczących w/w sołectw.
 3. Wydawanie zaświadczeń:
  1. potwierdzających figurowanie w ewidencji wymiarowej zobowiązań pieniężnych,
  2. zaświadczeń o braku podatnika,
  3. zaświadczeń o wielkości użytków rolnych
 4. Prowadzenie rejestrów podań, odwołań i skarg w szczególności dotyczących zobowiązań pieniężnych.
 5. Zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości i innych przewidzianych w ordynacji podatkowej dot. w/w sołectw.
 6. Przygotowywanie wezwań w szczególności:
  1. do złożenia informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
  2. do złożenia wyjaśnień,
  3. do usunięcia braków wniosku,
 7. Dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
 8. Przygotowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych:
  1. pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
  2. pomocy publicznej w rolnictwie,
  3. pomocy publicznej dla przedsiębiorców w systemie SHRiMP dotyczących podatków,
 9. Prowadzenie Dziennika Korespondencyjnego.
 10. Przygotowywanie decyzji zmieniąjących na podstawie zawiadomienia o zmianie ze Starostwa Powiatowego w Łasku.
 11. Przygotowanie postanowień w szczególności:
  1. o wszczęciu postępowania,
  2. o zapoznaniu się z materiałem dowodowym,
  3. o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
  4. o odmowie wydania zaświadczenia.
 12. Przeprowadzenie kontroli i oględzin nieruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.
 13. Prowadzenie rejestrów informacji podatkowych, potwierdzeń odbioru decyzji z zakresu wyznaczonych sołectw, aktów notarialnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Donata Krawczyk
inspektor ds. księgowości podatkowej
Imię:
Donata
Nazwisko:
Krawczyk
Email:
dkrawczyk@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 50
Opis:

Zakres wykonywanych czynności :
1) egzekwowanie terminowego składania deklaracji na podatek od środków transportowych i sprawdzanie rzetelności zawartych w nich informacji;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wymiarem podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych;
3) opracowywanie dla potrzeb organów gminy projektów uchwał dotyczących określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
4) nadzorowanie terminowego uiszczania podatku od środków transportowych;
5) przyjmowanie i księgowanie zobowiązań pieniężnych osób fizycznych - podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości;
6) dokonywanie analizy stanu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych oraz w podatku od środków transportowych;
7) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na należności zaległe;
8) prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie posiadanych uprawnień;
9) współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie egzekucji podatkowych będących dochodami budżetu gminy;
10) przygotowywanie wniosków w zakresie zabezpieczeń hipotecznych;
11)organizowanie inkasa zobowiązań pieniężnych oraz rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki;
12) naliczanie prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych;
13) opracowywanie dla potrzeb organów gminy projektów uchwał w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
14) uzgodnienie wpływów podatkowych i sporządzanie miesięcznych rozliczeń w zakresie poszczególnych rodzajów podatków;
15) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości podatkowej oraz wszelkich rozliczeń dotyczących podatków;
16) odbieranie dowodów wpłat z wyciągów bankowych oraz ich księgowanie na kontach podatników;

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Anna
Nazwisko:
Nitecka Blaźlak
Email:
anitecka@widawa.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Katarzyna
Nazwisko:
Pokorska
Email:
kpokorska@widawa.pl
Telefon:
436721034 wew. 33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Lidia
Nazwisko:
Struzik
Email:
lstruzik@widawa.pl
Telefon:
436721034 wew. 50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Donata
Nazwisko:
Krawczyk
Email:
dkrawczyk@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 50
Opis:

Zakres wykonywanych czynności :
1) egzekwowanie terminowego składania deklaracji na podatek od środków transportowych i sprawdzanie rzetelności zawartych w nich informacji;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wymiarem podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych;
3) opracowywanie dla potrzeb organów gminy projektów uchwał dotyczących określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
4) nadzorowanie terminowego uiszczania podatku od środków transportowych;
5) przyjmowanie i księgowanie zobowiązań pieniężnych osób fizycznych - podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości;
6) dokonywanie analizy stanu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych oraz w podatku od środków transportowych;
7) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na należności zaległe;
8) prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie posiadanych uprawnień;
9) współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie egzekucji podatkowych będących dochodami budżetu gminy;
10) przygotowywanie wniosków w zakresie zabezpieczeń hipotecznych;
11)organizowanie inkasa zobowiązań pieniężnych oraz rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki;
12) naliczanie prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych;
13) opracowywanie dla potrzeb organów gminy projektów uchwał w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
14) uzgodnienie wpływów podatkowych i sporządzanie miesięcznych rozliczeń w zakresie poszczególnych rodzajów podatków;
15) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości podatkowej oraz wszelkich rozliczeń dotyczących podatków;
16) odbieranie dowodów wpłat z wyciągów bankowych oraz ich księgowanie na kontach podatników;

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Aneta
Nazwisko:
Sobieraj
Tytuł:
mgr
Email:
asobieraj@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 33
Opis:
 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu wymiaru obejmujących sołectwa :Chociw, Dębina, Goryń, Restarzew Cmentarny, Izydorów, Klęcz, Kocina, Korzeń, Łazów, Podgórze, Ruda, Sarnów, Witoldów, Wincentów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Zawady.
 2. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących wymiaru zobowiązań i opłat, ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty dotyczących w/w sołectw.
 3. Wydawanie zaświadczeń:
  1. potwierdzających figurowanie w ewidencji wymiarowej zobowiązań pieniężnych,
  2. zaświadczeń o braku podatnika,
  3. zaświadczeń o wielkości użytków rolnych
 4. Prowadzenie rejestrów podań, odwołań i skarg w szczególności dotyczących zobowiązań pieniężnych.
 5. Zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości i innych przewidzianych w ordynacji podatkowej dot. w/w sołectw.
 6. Przygotowywanie wezwań w szczególności:
  1. do złożenia informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
  2. do złożenia wyjaśnień,
  3. do usunięcia braków wniosku,
 7. Dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
 8. Przygotowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych:
  1. pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
  2. pomocy publicznej w rolnictwie,
  3. pomocy publicznej dla przedsiębiorców w systemie SHRiMP dotyczących podatków,
 9. Prowadzenie Dziennika Korespondencyjnego.
 10. Przygotowywanie decyzji zmieniąjących na podstawie zawiadomienia o zmianie ze Starostwa Powiatowego w Łasku.
 11. Przygotowanie postanowień w szczególności:
  1. o wszczęciu postępowania,
  2. o zapoznaniu się z materiałem dowodowym,
  3. o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
  4. o odmowie wydania zaświadczenia.
 12. Przeprowadzenie kontroli i oględzin nieruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.
 13. Prowadzenie rejestrów informacji podatkowych, potwierdzeń odbioru decyzji z zakresu wyznaczonych sołectw, aktów notarialnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  17‑01‑2016 21:16:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  17‑01‑2016 21:16:29
Data ostatniej aktualizacji:
18‑02‑2021 13:29:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie