AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

26‑09‑2022 10:31:26
zawiadamia, że w dniu 22 września 2022 r. została wydana decyzja Nr 42/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN 110kV wraz z traktem światłowodowym zasilających podstację trakcyjną Chociw Łaski”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 278/7, obręb Kolonia Zawady, gm. Widawa, powiat łaski, województwo łódzkie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

20‑09‑2022 15:18:31

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 20 września 2022 r., znak RIK.6220.3.2022.KS, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mieszalni pasz (wolnych od GMO) z magazynem wraz z infrastrukturą na działce numer ewid. 162/5 obręb Ligota, gm. Widawa”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

12‑09‑2022 14:58:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sarnów II o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 81 obręb ewid. 0027 Sarnów, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

12‑09‑2022 14:57:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sarnów I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 83 obręb ewid. 0027 Sarnów, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

12‑09‑2022 14:55:57
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

07‑09‑2022 13:56:07

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym,  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych 15 i 0,4  kV oraz stanowiska słupowego linii napowietrznej 15kV”, przewidzianego do realizacji  na działce o nr ewidencyjnym 278/7, obręb 0039 Kolonia Zawady, gmina Widawa, powiat  łaski, województwo łódzkie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

05‑09‑2022 13:46:51
Informacja że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, , na wniosek z dnia 06.07.2022 r (data wpływu do tut. organu 08.07.2022 r.) firmy ELFA PHARM Sp. z o.o. z siedzibą Chociw 99, 98-170 Widawa, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków oraz wód opadowych do rzeki Widawki z zakładu produkcyjnego ELFA PHARM Sp. z o.o. Chociw 99, 98- 170 Widawa w Chociwlu wylotem do rzeki Widawki w km 19+ 500
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

19‑08‑2022 12:37:41

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z 18 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.71.2021.SP.27, uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi z 17 listopada 2021 r., znak: WOOŚ.420.27.2020.MO1.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: budowa gazociągu Kalisz - Sieradz - Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

24‑08‑2022 12:34:38
Zawiadamiam, że w dniu 24.08.2022 r. została wydana decyzja znak: PO.ZUZ.5.4210.265.2022.TS w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑08‑2022 07:51:56
Dotyczy: decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr ewid. 143 (obręb Brzyków) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 655 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 66
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2022 10:33:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie