AKTUALNOŚCI


Plik pdf Obwieszczenie
21‑01‑2019 07:40:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi w miejscowości Brzyków”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
11‑01‑2019 13:53:11
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z środowiskowym uwarunkowaniem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
477KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
07‑01‑2019 14:53:12
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
637KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
08‑01‑2019 10:34:20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
486KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
01‑01‑2019 13:31:38

W dniu 17 grudnia 2018 r. została podjęta przez Radę Gminy Widawa uchwała Nr IV/20/18 w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  LI/310/17  Rady  Gminy  Widawa  z  dnia  29  listopada  2017 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty.  Niniejszą  uchwałą  wprowadzono  dla  właścicieli nieruchomości  zamieszkałych  położonych  na  terenie  Gminy  Widawa  nowe  stawki  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne

02‑01‑2019 08:59:01
Wójt Gminy Widawa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widawa dotyczących statutów Sołectw.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie
20‑12‑2018 09:03:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwizęcia polegającego na "przebudowie drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny" 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
11‑12‑2018 11:37:41
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
714KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Widaw
11‑12‑2018 14:08:02
Wójt Gminy Widawa będący zarządcą gminnych dróg publicznych na terenie gminy Widawa informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa".
W ramach realizacji zadania może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki konsultacji społecznych
07‑12‑2018 15:25:44
dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 308 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 31
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2019 07:41:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie