AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

18‑03‑2020 15:20:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 18.03.2020 w sprawie wydania decyzji nr RIK.6733.1.2020.DK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej typu YAKXS 4X120 mm2 nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym typu ZK1+ZP1A na części działek nr ewid. 1137, 1167 (obręb Widawa) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

17‑03‑2020 12:32:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 17.03.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV od stanowiska słupowego nr 21 w linii napowietrznej 15 kV relacji Kozuby-Widawa do stacji transformatorowej 7-0579 Kąty Kol.k./Widawy na części działek nr ewid.: 749, 753, 748/4 (obręb Zborów) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

17‑03‑2020 12:26:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 17.03.2020 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia, budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia, budowie złączy kablowych średniego napięcia, budowie stanowiska słupowego średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na części działek nr ewid. 283, 312/2, 333, 359, 387, 462, 481, 482, 486/1, 497/2, 505, 523, 541 (obręb 0026 Ruda) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

06‑02‑2020 10:04:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 06.02.2020 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV od stanowiska słupowego nr 21 w linii napowietrznej 15 kV relacji Kozuby-Widawa do stacji transformatorowej 7-0579 Kąty Kol.k./Widawy na części działek nr ewid.: 347 (obręb Zawady), 749, 753, 748/4 (obręb Zborów) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

06‑02‑2020 10:02:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 06.02.2020 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej typu YAKXS 4X120 mm2 nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym typu ZK1+ZP1A na części działek nr ewid. 1137, 1167 (obręb Widawa) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji społecznych

27‑01‑2020 14:43:23

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Widawa  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

22‑01‑2020 10:54:59
Wójt Gminy Widawa zawiadamia, że  została  wydana  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  ”Zwiększeniu  istniejącej  obsady  gospodarstwa  poprzez  zmianę sposobu  przeznaczenia  istniejącego  budynku  składowego  na  budynek  inwentarski  przeznaczony  do chowu bydła” zlokalizowanego na działkach nr ew. 530 i 529/1 obręb Zborów, gmina Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa

09‑01‑2020 13:46:53
Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Widawa w sprawie programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja

06‑12‑2019 14:22:10
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja

28‑11‑2019 11:00:16
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 379 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 38
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2020 15:22:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie