AKTUALNOŚCI


Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

22‑06‑2022 14:56:43
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Elektrowni Wodnej „Podgórze” Tomasz Jęcek,  Michał Jęcek Sp.J., Dąbrowa n. Czarną 80 A, 26-337 Aleksandrów, reprezentowanej przez pełnomocnika,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na: 
a) usuwaniu materiału z dna cieku Widawka w związku z utrzymaniem urządzenia wodnego – urządzenia piętrzącego w km 8+900 rzeki Widawki oraz związanej z nim małej elektrowni wodnej b) wycince roślin korzeniących się w dnie i brzegach rzeki Widawki. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w naborze do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

07‑06‑2022 12:53:12

Szanowni Państwo, Uczniowie i Studenci, zapraszam Was do przesyłania zgłoszeń w naborze kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Druga kadencja Rady rozpocznie się na przełomie września i października 2022 roku i będzie trwać dwa lata.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

10‑06‑2022 14:09:48
Dotyczy: podjęcia przez Radę Gminy Widawa uchwały Nr LVII/367/22 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/208/20 Rady Gminy Widawa z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Widawa, w gminie Widawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

06‑06‑2022 15:27:37
Dotyczy: budowy elektroenergetycznej linii kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego na części działek nr ewid. 571, 573 (obręb Grabówie) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

31‑05‑2022 09:03:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

20‑05‑2022 13:00:08

Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi z 7 kwietnia 2022 r. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 7 marca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.71.2021.SP.7, odmawiające wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 17 listopada 2021 r., znak: WOOŚ. 420.27.2020.MOI.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: budowa gazociągu Kalisz - Sieradz — Meszczę wraz ę infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport o stanie gminy za 2021 rok

30‑05‑2022 12:09:32
Raport o stanie gminy za 2021 rok
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

19‑05‑2022 12:40:27

Zawiadomienie w sprawie umorzenia postępowanie ws. ponownego rozpatrzenia kwestii rozstrzygniętej postanowieniem GDOŚ z dnia 7 marca 2022 r., znak: DOOŚ- WDSZ00.420.71.2021.SP.7, odmawiającym wtrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WOOŚ.420.27.2020.MOI.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 M Pa DN500 relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: Budowa gazociągu Kalisz — Sieradz – Meszcze wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

19‑05‑2022 09:17:27
Obwieszczenie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – granica województw śląskie/łódzkie – Zduńska Wola Karsznice"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

16‑05‑2022 10:31:17

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z 17 listopada 2021 r., znak: WOOS.420.27.2020.MO1.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn,: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: budowa gazociągu Kalisz- Sieradz- Meszcze  z infrastrukturą niezbędną do jego obsług na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 180 Numer strony: 1 .. 11  12  13  14  15  
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2023 14:06:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie