Bonifikata od opłaty rocznej

Wniosek w sprawie naliczania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, załączniki.

Jakie dokumenty

1. Wniosek w sprawie naliczenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Druk dostępny w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
2. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu brutto:

  • zaświadczenie o dochodach za ostatni kwartał roku poprzedniego
    • dokumenty potwierdzające wysokość emerytury, renty
    • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
    • zaświadczenie o dochodzie gospodarstwa rolnego
    • inne stanowiące o sytuacji finansowej Wnioskodawcy


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Termin załatwienia sprawy
30 dni

Opłaty administracyjne
brak

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Dodatkowe informacje
Bonifikata opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku, poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana do celów mieszkaniowych. Wysokość bonifikaty - 50%.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  13‑05‑2003 13:36:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  13‑05‑2003 13:36:33
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2003 13:36:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie