Ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, załączniki.

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jakie dokumenty:

  • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami:
  1. 2 egzemplarze mapy w skali 1:500 lub 1:1000 ewidencji gruntów z oznaczeniem numeracji działek objętych wnioskiem i sąsiadujących z nimi ; na mapie należy oznaczyć granice terenu objętego wnioskiem a w wypadku inwestycji liniowej proponowany przebieg proj. sieci,
  2. w wypadku wystąpienia przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo strony

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr.15 poz.139 z 1999 roku z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, pok.nr 8, parter

Opłata administracyjna:

Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla następujących obiektów budowlanych: załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.Nr.225, poz 1635)

Tryb odwoławczy

Odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Informacja wytworzona przez:
Dorota Kaczmarek , w dniu:  13‑05‑2003 14:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  13‑05‑2003 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑02‑2008 14:31:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie