Zasiłek stały, okresowy, celowy

Uzyskanie zasiłku

Zasiłek stały, okresowy, celowy

Jakie dokumenty:

 • wniosek o udzielenie pomocy
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości
  gospodarstwa rolnego
 • odcinek od renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • decyzja od zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku za miesiąc poprzedzający
  złożenie wniosku, lub zaświadczenie, że jest się osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku
 • orzeczenie o niepełnosprawności (przy zasiłkach stałych)
 • oświadczenie o stanie majątkowym

Podstawa prawna:

Art. 37, 38, 39 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz 593 z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pok. nr 2, pracownicy socjalni

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją.

Opłata administracyjna:

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie za pośrednictwem kierownika GOPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

Zasiłki przyznawane są decyzją administracyjną na okres:
 • zasiłek stały: przez czas trwania niepełnosprawności, lub przyznanie stałe dla osób niezdolnych
 • do pracy z tytułu wieku,
 • zasiłek okresowy: ustala GOPS na podstawie okoliczności sprawy,
 • zasiłek celowy: na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  13‑05‑2003 14:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  13‑05‑2003 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2008 15:20:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie