sesja 34


Plik pdf Uchwała nr XXXIV/215/09
14‑06‑2010 11:34:15

W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Restarzew Środkowy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXXIV/214/09
14‑06‑2010 11:33:04

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości wraz z zabudowaniami, położonej w obrębie Chrząstawa gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXXIV/213/09
14‑06‑2010 11:31:27

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widawa na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXXIV/212/09
14‑06‑2010 12:21:35

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie w roku 2008
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXXIV/211/09
14‑06‑2010 11:29:05

W sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Widawa na 2010 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXXIV/210/09
14‑06‑2010 11:27:53

W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXXIV/209/09
14‑06‑2010 12:21:18

W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXXIV/208/09
14‑06‑2010 11:23:57

W sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXXIV/207/09
14‑06‑2010 11:24:25

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/196/09 Rady Gminy Widawa z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Widawa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXXIV/206/09
14‑06‑2010 11:20:58

W sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2010 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  14‑06‑2010 10:18:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  14‑06‑2010 10:18:01
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2010 10:18:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie