sesja 50


Plik pdf 309uchwała rg 309 17 z dn. 17.11.2017r.
21‑11‑2017 12:52:58
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na 2018 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 308uchwała rg 308 17 z dn. 17.11.2017r.
21‑11‑2017 12:51:38
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Widawie w Branżową Szkołę I stopnia w Widawie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 307uchwała rg 307 17 z dn. 17.11.2017r.
21‑11‑2017 12:48:44
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chociwiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chociwiu ze Szkołą Filialną w Ochlach
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 306uchwała rg 306 17 z dn. 17.11.2017r.
21‑11‑2017 12:45:11
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Walentego Widawczyka w Widawie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 305uchwała rg 305 17 z dn. 17.11.2017r.
21‑11‑2017 12:41:47
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 304uchwała rg 304 17 z dn. 17.11.2017r.
21‑11‑2017 12:38:29
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 303uchwała rg 303 17 z dn. 17.11.2017r.
21‑11‑2017 12:37:17
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 302uchwała rg 302 17 z dn. 17.11.2017r.
21‑11‑2017 12:31:38
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
498KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 301uchwała rg 301 17 z dn. 17.11.2017r.
21‑11‑2017 12:24:14

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
542KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 300uchwała rg 300 17 z dn. 17.11.2017r.
21‑11‑2017 12:22:13
w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVII/177/16 Rady Gminy Widawa z dnia 24 sierpnia 2016 r. o zaciągnięciu zobowiązań dłużnych w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Efektywne wykorzystanie energii”-LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej oraz kredytu z Banku Ochrony Środowiska z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 na współfinansowanie realizacji zadania wieloletniego pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” w technologii budynku niskoenergetycznego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jolanta Szuleta
email: jszuleta@widawa.pl tel.:43 6721034 wew. 41
, w dniu:  21‑11‑2017 12:17:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Szuleta
email: jszuleta@widawa.pl tel.:43 6721034 wew. 41
, w dniu:  21‑11‑2017 12:17:13
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2017 12:54:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie