AKTUALNOŚCI


Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa

11‑08‑2022 08:00:19
Dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 380 położonej w obrębie Kolonia Zawady, w gminie Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

05‑08‑2022 13:58:25
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwoleń wodno-prawnych na wykonanie urządzeń wodnych, usług wodnych oraz na wznoszenie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 480 na odcinku Chociw-Klęcz"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

03‑08‑2022 14:34:24
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

21‑07‑2022 09:50:18

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.  z 2020 r. poz. 1057) na realizacje zadania publicznego pt. „Widawskie smaki”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

15‑07‑2022 14:56:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu postanowienia z dnia 15 lipca 2022 r., znak: RIK.6220.1.2020.KS, o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

08‑07‑2022 12:56:45
Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia w m-ci Waszkowskie na części działek nr ewid. 426, 273, 286 (obręb Kolonia Waszkowskie) położonych   w gminie Burzenin.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

06‑07‑2022 09:18:31
Obwqieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 
1). szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych istniejącym tworem  studziennym P-1, zlokalizowanym na dz. nr 44 obr. Dębina, gm. Widawa, ujmującym wody podziemne  z utworów czwartorzędowych do nawadniania kropelkowego upraw sadowniczych o pow. ca 15 ha,  położonych w m. Dębina, w okresie od 1 kwietnia do 30 września przez 183 dni każdego roku; 
2). usługę wodną poprzez pobór wód podziemnych istniejącym tworem studziennym P-1,  zlokalizowanym na dz. nr 44 obr. Dębina, gm. Widawa, ujmującym wody podziemne z utworów  czwartorzędowych do nawadniania kropelkowego upraw sadowniczych o pow. ca 15 ha, położonych  w m. Dębina
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

05‑07‑2022 08:48:04
Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową i złączem ZKSN, pomiędzy stacją transformatorową nr 7-0931 Wrzosy i stacją transformatorową nr 7-0562 Chrząstawa na części działek nr ewid. 497/2, 505, 553 (obręb Ruda), 5, 26/1 (Goryń), 154/2, 412/1, 413/1, 170 (obręb Chrząstawa) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

29‑06‑2022 10:06:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 29 czerwca 2022 r., znak RIK.6220.6.2022.KS  w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sarnów II o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 81 obręb ewid. 0027 Sarnów, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

24‑06‑2022 10:13:12
Zawiadomienie w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 34/2018 z 25 maja 2018 r., znak: WOOŚ.420.71.2018.JCh.10 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – granica województw śląskie/łódzkie – Zduńska Wola Karsznice”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 377 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 38
Informacja wytworzona przez:
Dorota Kaczmarek
email: dkaczmarek@widawa.pl tel.:(0-43) 672-10-34 w 32 fax: dorotakaczmarek
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2022 08:02:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive