AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójrta Gminy Widawa

01‑07‑2020 15:00:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Ochle”, polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW na nieruchomości gruntowej nr ewid.
58/1 i 188/2 obręb Kolonia Ochle, położonej w miejscowości Ochle-Kolonia, gmina Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
393KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

15‑06‑2020 08:47:02
Nabór na rachmistrzów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

15‑06‑2020 12:49:15
Wójt Gminy Widawa zawiadamia o wszczęciu postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, gmina Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

28‑05‑2020 07:56:54

 Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia  28 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia, budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia, budowie złączy kablowych średniego napięcia, budowie stanowiska słupowego średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia na części działek nr ewid. 283, 312/2, 333, 358/2, 359, 360, 388, 497/2, 505, 523, 541 (obręb 0026 Ruda) położonych w gminie Widawa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawwa

27‑04‑2020 12:15:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 27.04.2020 w sprawie wydania decyzji nr RIK.6733.2.2020.DK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV od stanowiska słupowego nr 21 w linii napowietrznej 15 kV relacji Kozuby-Widawa do stacji transformatorowej 7-0579 Kąty Kol.k./Widawy na części działek nr ewid.: 749, 753, 748/4 (obręb Zborów) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
773KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

22‑04‑2020 13:04:01

Obwieszenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu w dniu 22.04.2020 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Obwieszczeniu o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RIK.6220.1.2020.KS z dnia 20.04.2020 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

20‑04‑2020 14:29:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 20.04.2020 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 125 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2020 15:03:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive