AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

10‑05‑2021 12:05:07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie fragmentu użytku Ls stanowiącego część działki nr ewid. 1051 na grunt rolny, planowanego w m. Widawa, gm. Widawa,
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

28‑04‑2021 10:32:14
Dotyczy:  wydania przez Wójta Gminy Widawa postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji istniejącego gospodarstwa hodowli bydła” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 163, 1643, 165 obręb Wielka Wieś B, gmina Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

14‑04‑2021 17:16:01

Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Widawa - ul. Rocha" na działkach nr 332, 347 obr. Widawa, pozwoleń wodnoprawnych

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja Starosty Łaskiego

19‑04‑2021 14:12:19
W sprawie sposóbu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kolonia Zawady, gm. Widawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 350/1 o powierzchni 0,06 ha,
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

16‑04‑2021 08:53:29
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – granica województw śląskie/łódzkie – Zduńska Wola Karsznice",
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

16‑04‑2021 14:35:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie  uzyskania decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 kwietnia 2010 r., znak RG7624/2/2010 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Widawa”, na działkach o nr ewid. 549, 539, 551, 1393, 1394, 516, 551/4, 551/3, 551/2 obręb Widawa, gmina Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

12‑04‑2021 08:55:20
12 kwietnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję Nr 3/2021 znak: WOOŚ.420.13.2020.MOl.13 umarzającą w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski” w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

13‑04‑2021 09:15:59
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o oznaczeniu LAS4410F, zlokalizowanej w miejscowości Widawa, dz. nr 1083/2, obręb 0031, jedn. ew. 100304_2, gmina Widawa".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

13‑04‑2021 15:05:32
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym nN na części działek nr ewid.: 97/2, 132, 35, 95, 98/1 (obręb Kąty) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

13‑04‑2021 14:15:11
Dotyczy: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 103001E na części działki nr ewid.: 395 (obręb Świerczów) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 233 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 24
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2021 12:06:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive