AKTUALNOŚCI


Zawiadomienie

07‑06‑2023 14:17:27
Wójt gminy Widawa  zawiadamia, że do 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Widawie w Referacie Organizacyjnym (pok. Nr 10), przyjmowane będą  zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli oraz do Sądu Rejonowego w Łasku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa

07‑06‑2023 14:20:55
Wójt Gminy Widawa informuje, iż z dniem 07.06.2023r. następuje aktualizacja ogłoszenia z dnia 11 maja 2023 r. o sprzedaży końcowej paliwa stałego posiadanego przez Gminę Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gmina Widawa ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego

11‑05‑2023 10:11:22
Gmina Widawa ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego
Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.) Wójt Gminy Widawa informuje, że od dnia 11 maja 2023 roku rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminę Widawa. Wnioski, które można składać do 30 czerwca 2023r., rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

02‑06‑2023 07:50:56
Dotyczy: inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w ramach projektu budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Chociw Łaski wraz z układem zasilania stacji na części działek nr ewid. 115, 38, 35, 32, 29, 28, 24, 21, 18, 9 (obręb Kolonia Zawady), części działek nr ewid. 793, 796/2, 795/2, 794 (obręb Rogóźno) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport o stanie gminy za 2022 rok

29‑05‑2023 11:53:09
Raport o stanie gminy za 2022 rok
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

22‑05‑2023 15:52:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zebraniu dowodów i materiały niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2308E w Patokach na odcinku około 1300 m”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

16‑05‑2023 08:04:39
Wojewoda łódzki zawiadamia zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: ,,Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski” – dla odcinka gazociągu nr 3 o długości ok. 31,6 km od pkt ,,W” do pkt ,,X” wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

11‑05‑2023 11:26:54
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
o wydaniu przez Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu decyzji z dnia 11 maja 2023 r. znak SKO.4161.3.23 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję  Wójta Gminy Widawa z dnia 2 marca 2023 r., znak:RIK.62 20.1.2020.KS, odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 163, nr 165-167 obręb Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

04‑05‑2023 11:27:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu kontenerowych magazynów energii oraz wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Kolonia Zawady” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

04‑05‑2023 11:26:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 203 w obrębie Chrusty, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 160 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2023 14:21:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie