AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

24‑09‑2021 12:49:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o umorzeniu  postępowania w sprawie wydania decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 maja 2019 r., znak RIK.6220.1.2019.KS dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chociw, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, na działce posiadającej nr 113/5, obręb ewidencyjny Chociw”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

17‑09‑2021 08:36:39
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia " Budowa  farmy  fotowoltaicznej  o  mocy  1,3  MW,  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  –  Chociw”,  zlokalizowanego  na  dz.  nr  ewid.  290,  291,  292  obręb  Chociw, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Widawa

17‑09‑2021 12:24:42

Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Widawa z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 49 szt. drewna liściastego twardego w postaci kłód i wyrzynków złożonych na placu szkolnym w miejscowości Restarzew Cmentarny na działce ewid. o nr 109/1 (obręb Restarzew Cm.), pozyskanych z wycinki przedmiotowych drzew z pasa drogi gminnej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

15‑09‑2021 14:38:17

Zawiadamiam strony postępowania, że 9 września 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 15/2021 znak: WOOŚ.420.7.2021.EGr.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie fragmentu użytku Ls stanowiącego część działki nr ewid. 1051 na grunt rolny” planowanego do realizacji w m. Widawa, gm. Widawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

15‑09‑2021 15:17:25

Podaję do publicznej wiadomości, że 9 września 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 15/2021 znak: WOOŚ.420.7.2021.EGr.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie fragmentu użytku Ls stanowiącego część działki nr ewid. 1051 na grunt rolny” planowanego do realizacji w m. Widawa, gm. Widawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

14‑09‑2021 13:42:23
Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodno-prawnych związanych z planowaną realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

09‑09‑2021 13:55:55
Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stanowiska słupowego średniego napięcia 15 kV z rozłącznikiem 15 kV wraz z odcinkiem napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV w ramach przyłączenia farmy fotowoltaicznej w m-ści Sewerynów na części działek nr ewid. 106/1, 107/3 obręb Sewerynów położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

30‑08‑2021 13:14:35

Zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Nr19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

W związku z powyższym wskazuję nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31 października 2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

27‑08‑2021 08:21:29
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie łaskim
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

24‑08‑2021 13:00:37
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV - pod dnem rzeki Widawki w km 18+653 jej biegu, na działkach onr ewid. 283, 359, obręb 0026 Ruda, gm. Widawa,pow. łaski, woj. łódzkie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 538 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 54
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑09‑2021 12:50:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie