Decyzje 1-100


DECYZJE 1-100


1. Decyzja Nr RIK.6131.1.2012.ZP z dnia 18.01.2012 r. - właściciel firmy PPHU MarcMac 56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 12 działającemu na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon energetyczny Wieluń 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 62 - decyzja dot. wycinki 47 sztuk drzew z gatunku sosna, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa, 5 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy i 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewidencyjnej Nr 543/2 w miejscowości Ruda, gm. Widawa,
2. Decyzja Nr RIK.6131.2.2012.ZP z dnia 04.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb z działki ewidencyjnej Nr 171, 1 sztuki drzewa z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 286 i 1 sztuki drzewa z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 392 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa,
3. 3. decyzja Nr RIK.6131.3.2012.ZP z dnia 04.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba z działki ewidencyjnej Nr 119 i 3 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. Nr 275 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
4. Decyzja Nr RIK.6131.4.2012.ZP z dnia 05.01.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 20 sztuk drzew z gatunku topola, 20 sztuk drzew z gatunku dąb, 200 sztuk drzew z gatunku brzoza z części rolnej działki ewidencyjnej Nr 241; 20 sztuk drzew z gatunku sosna, 10 sztuk drzew z gatunku akacja z części rolnej działki ewid. Nr 398; 15 sztuk drzew z gatunku akacja i 30 sztuk drzew z gatunku sosna z części rolnej działki ewid. Nr 399 w miejscowości Ruda, gm. Widawa.
5. Decyzja Nr RIK.6131.5.2012.ZP z dnia 05.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki Nr 324 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa,
6. 6. decyzja Nr RIK.6131.6.2012.ZP z dnia 04.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku topola szara i 4 sztuk drzew gatunku olsza szara z działki Nr 216 w miejscowości Kolonia Ochle, gm. Widawa
7. Decyzja Nr RIK.6131.7.2012.ZP z dnia 05.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 230 w miejscowości Chociw, gm. Widawa
8. Decyzja Nr RIK.6131.8.2012.ZP z dnia 04.01. 2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 619; 15 sztuk drzew z gatunku osika i 15 sztuk drzew z gatunku brzoza z działki ewid. Nr 701 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
9. Decyzja Nr RIK.6131.9.2012.ZP z dnia 06.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 45 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 110 i 17 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 6 w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa.
10. Decyzja Nr RIK.6131.10.2012.ZP z dnia 09.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzew z gatunku brzoza i 1 sztuki drzewa z gatunku dąb z działki ewid. Nr 840 w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.
11. Decyzja Nr RIK.6131.11.2012.EC z dnia 09.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 189 w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa.
12. Decyzja Nr RIK.6131.12.2012.ZP z dnia 10.01.2012 r. decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola z działki ewid. Nr 15 w miejscowości Łazów, gm. Widawa.
13. Decyzja Nr RIK.6131.13.2012.ZP z dnia 16.01. 2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku dąb i 3 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 112 w miejscowości Wielka Wieś B, gm. Widawa.
14. Decyzja Nr RIK.6131.14.2012.ZP z dnia 16.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 127 w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa.
15. 15. decyzja Nr RIK.6131.15.2012.ZP z dnia 16.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 127 w miejscowości Witoldów, gm. Widawa,
16. Decyzja Nr RIK.6131.16.2012.ZP z dnia 17.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 246 i 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 231 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.
17. Decyzja Nr RIK.6131.17.2012.ZP z dnia 17.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 653 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
18. 18. decyzja Nr RIK.6131.18.2012.ZP z dnia 19.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzew z gatunku wierzba z działki ewid. Nr 308/1 w miejscowości Ochle, gm. Widawa,
19. Decyzja Nr RIK.6131.19.2012.ZP z dnia 19.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 23 w miejscowości wola Kleszczowa, gm. Widawa.
20. 20. decyzja Nr RIK.6131.20.2012.ZP z dnia 19.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzew z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 9 w miejscowości Łazów, gm. Widawa,
21. Decyzja Nr RIK.6131.21.2012.ZP z dnia 23.01.2012 - decyzja dot. wycinki 500 sztuk drzew z gatunku olsza szara; 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa; 40 sztuk drzew z gatunku wierzba; 100 sztuk drzew z gatunku leszczyna; 2 sztuk drzew z gatunku lipa; 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec; 5 sztuk drzew z gatunku topola szara; 30 sztuk drzew z gatunku dąb; 500 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 200 sztuk drzew z gatunku sosna i 200 sztuk drzew z gatunku osika z działki ewid. Nr 45 w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
22. Decyzja Nr RIK.6131.22.2012.ZP z dnia 20.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 40 sztuk drzew z gatunku sosna z części rolnej działki ewid. Nr 448 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
23. 23. decyzja Nr RIK.6131.23.2012.ZP z dnia 18.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 229 w miejscowości Klęcz, gm. Widawa,
24. Decyzja Nr RIK.6131.24.2012.ZP z dnia 20.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza szara i 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 38/2 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.
25. 25. decyzja Nr RIK.6131.25.2012.ZP z dnia 20.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 59 i 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 156 w miejscowości Łazów, gm. Widawa oraz 2 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 411/2 w miejscowości Chociw, gm. Widawa,
26. Decyzja Nr RIK.6131.26.2012.ZP z dnia 25.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 9 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 329 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa,
27. Decyzja Nr RIK.6131.27.2012.ZP z dnia 01.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 80 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 50 sztuk drzew z gatunku sosna z działek ewid. Nr 315, 316, 317, 318, 319; 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działek ewid. Nr 275/2 i 276 w miejscowości Chrząstawa, gm. Widawa; 80 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata i 30 sztuk drzew z gatunku osika z działki ewid. Nr 726 w miejscowości Zborów, gm. Widawa; 100 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 24 oraz 30 sztuk drzew z gatunku olsza szara i 40 sztuk drzew z gatunku brzoza z działki ewid. Nr 224 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.
28. Decyzja Nr RIK.6131.274.28.2012.EC z dnia 24.01.2012 r. - Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie Cmentarnym - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku tuja z działki własnej Nr 104 w miejscowości 104 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.
29. Decyzja Nr RIK.6131.29.2012.ZP z dnia 27.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa z działki ewid. Nr 94 w miejscowości Dębina, gm. Widawa.
30. Decyzja Nr RIK.6131.30.2012.ZP z dnia 27.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk z działki ewid. Nr 245 i 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 386 i 387 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.
31. Decyzja Nr RIK.6131.31.2012.ZP z dnia 30.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny z działki ewid. Nr 270 w miejscowości Zawady, gm. Widawa.
32. Decyzja Nr RIK.6131.32.1.2012.ZP z dnia 30.01.2012 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku olsza szara; 2 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. Nr 422 w miejscowości dąbrowa Widawska, gm. Widawa.
33. Decyzja Nr RIK.6131.32.2.2012.ZP z dnia 01.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 172 w miejscowości Łazów, gm. Widawa.
34. Decyzja Nr RIK.6131.33.2012.ZP z dnia 02.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 70 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna i 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 574; 70 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna i 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 571; 60 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna i 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 573 w miejscowości Patoki, gm. Widawa.
35. Decyzja Nr RIK.6131.34.2012.ZP z dnia 01.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 716 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
36. Decyzja Nr RIK.6131.35.2012.ZP z dnia 02.02.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 100 sztuk drzew z gatunku brzoza i 1 sztuki drzewa z gatunku olcha z działki ewid. Nr 678 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
37. Decyzja Nr RIK.6131.36.2012.EC z dnia 10.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna; 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny i 9 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 232 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.
38. Decyzja Nr RIK.6131.37.2012.ZP z dnia 15.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 300 sztuk drzew z gatunku sosna i 150 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 458 w miejscowości Chociw, gm. Widawa.
39. Decyzja Nr RIK.6131.38.2012.ZP z dnia 15.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 12 sztuk drzew z gatunku sosna, 15 sztuk drzew z gatunku osika i 6 sztuk drzew z gatunku brzoza z działki ewid. Nr 568 w miejscowości Chociw, gm. Widawa.
40. Decyzja Nr RIK.6131.39.2012.EC z dnia 10.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 414 w miejscowości Osieczno, gm. Widawa,
41. Decyzja Nr RIK.6131.40.2012.ZP z dnia 07.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku olsza szra z działki ewid. Nr 476 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa,
42. Decyzja Nr RIK.6131.41.2012.ZP z dnia 07.02.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 30 sztuk drzew z gatunku olcha z działki ewid. Nr 453 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa,
43. Decyzja Nr RIK.6131.42.2012.ZP z dnia 07.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 426 w miejscowości Świerczów, gm. Widawa,
44. Decyzja Nr RIK.6131.43.2012.EC z dnia 08.02.2012 r. - Rzymsko - Katolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Brzykowie - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki własnej Nr 587 w miejscowości Brzyków, gm. Widawa,
45. Decyzja Nr RIK.6131.44.2012.SW z dnia 09.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki własnej Nr 602 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa,
46. Decyzja Nr RIK.6131.45.2012.ZP z dnia 17.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola z działki ewid. Nr 159/1 w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa,
47. Decyzja Nr RIK.6131.46.2012.EC z dnia 10.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 35; 5 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 213 w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa,
48. Decyzja Nr RIK.6131.47.2012.ZP z dnia 16.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 11 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 556 i 4 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 511 w miejscowości Zborów, gm. Widawa,
49. Decyzja Nr RIK.6131.48.2012.EC z dnia 10.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity działki ewid. Nr 231/1 w miejscowości Widawa,
50. Decyzja Nr RIK.6131.49.2012.ZP z dnia 17.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 83/2 w miejscowości Wincentów, gm. Widawa i 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działek ewid. Nr 17 i 18 w miejscowości Sewerynów, gm. Widawa,
51. Decyzja Nr RIK.6131.50.2012.ZP z dnia 20.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. Nr 303 w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa
52. Decyzja Nr RIK.6131.51.2012.ZP z dnia 21.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 410 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa,
53. Decyzja Nr RIK.6131.52.2012.ZP z dnia 17.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba z działki ewid. Nr 1117 i 2 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 1115 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa,
54. Decyzja nr RIK.6131.53.2012.ZP z dnia 20.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 383 w miejscowości Dąbrowa widawska, gm. Widawa.
55. Decyzja nr RIK.6131.54.1.2012.ZP z dnia 20.02.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olcha z działki ewid. Nr 867 w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.
56. Decyzja nr RIK.6131.54.2.2012.ZP z dnia 17.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 3; 40 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z części rolnej działki Nr 35 w miejscowości Restarzew Środkowy, gm. Widawa.
57. Decyzja nr RIK.6131.55.2012.ZP z dnia 24.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. 445/1 w miejscowości Ruda, gm. Widawa.
58. Decyzja nr RIK.6131.56.2012.ZP z dnia 20.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 178 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.
59. Decyzja nr RIK.6131.57.2012.ZP z dnia 21.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 422 w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.
60. Decyzja nr RIK.6131.58.2012.ZP z dnia 21.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 283 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
61. Decyzja nr RIK.6131.59.2012.ZP z dnia 22.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku osika i 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 524 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
62. Decyzja nr RIK.6131.60.2012.ZP z dnia 24.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku żywotnik zachodni (tuja) z działki ewid. Nr 1322; 2 sztuk drzew z gatunku topola szara i 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza o działki ewid. Nr 345 w miejscowości Widawa.
63. Decyzja nr RIK.6131.61.2012.ZP z dnia 24.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 165 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 404 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
64. Decyzja nr RIK.6131.63.2012.ZP z dnia 24.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 40 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. Nr 404 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
65. Decyzja nr RIK.6131.64.2012.ZP z dnia 27.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 563 w miejscowości Widawa.
66. Decyzja nr RIK.6131.65.2012.ZP z dnia 27.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 426 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.
67. Decyzja nr RIK.6131.66.2012.EC z dnia 05.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. Nr 412 i 10 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. Nr 423 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
68. Decyzja Nr RIK.6131.67.1.2012.ZP z dnia 20.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzewa z gatunku sosna z działki ewid. Nr 183/2 i 200 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 191/4 w miejscowości Chrząstawa, gm. Widawa.
69. Decyzja Nr RIK.6131.67.2.2012.ZP z dnia 29.02.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 100 sztuk drzew z gatunku sosna i 100 sztuk drzew z gatunku brzoza z działki ewid. Nr 602 w miejscowości Patoki, gm. Widawa
70. Decyzja Nr RIK.6131.68.2012.ZP z dnia 29.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 583 w miejscowości Widawa.
71. Decyzja nr RIK.6131.69.2012.EC z dnia 02.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. Nr 700 w miejscowości Patoki, gm. Widawa.
72. Decyzja nr RIK.6131.70.2012.EC z dnia 29.02.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki własnej Nr ewid. 178 w miejscowości Widawa.
73. Decyzja nr RIK.6131.71.2012.EC z dnia 05.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 588/2 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
74. Decyzja nr RIK.6131.72.2012.ZP z dnia 02.03.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 2 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa, 5 sztuk drzew z gatunku olsza szara i 30 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działek ewid. Nr 370 i 393 w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.
75. Decyzja nr RIK.6131.73.2012.EC z dnia 06.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki własnej o Nr ewid. 264 w miejscowości Restarzew Środkowy, gm. Widawa.
76. Decyzja nr RIK.6131.74.2012.ZP z dnia 08.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku brzoza z działek ewid. Nr 712 i 713 w miejscowości Zawady, gm. Widawa.
77. Decyzja nr RIK.6131.75.2012.EC z dnia 06.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 410/1 w miejscowości Sewerynów, gm. Widawa.
78. Decyzja nr RIK.6131.76.4.2012.EC z dnia 29.03.2012 r. - Parafia św. Andrzeja Apostoła z/s Restarzew Cmentarny - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku żywotni zachodni z działki ewid. Nr 104 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.
79. Decyzja nr RIK.6131.77.2012.ZP z dnia 23.03.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 6 sztuk drzew z gatunku olcha z działki ewid. Nr 53 w miejscowości Klęcz, gm. Widawa.
80. Decyzja nr RIK.6131.78.2012.EC z dnia 06.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza szara; 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 5 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa; 5 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 41 w miejscowości Podgórze, gm. Widawa.
81. Decyzja nr RIK.6131.79.2012.EC z dnia 08.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara i 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba iwa z działki własnej oznaczonej ewid. Nr 526 w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.
82. Decyzja Nr RIK.6131.80.2012.EC z dnia 06.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 916 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
83. Decyzja Nr RIK.6131.81.2012.EC z dnia 08.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki własnej oznaczonej ewid. Nr 752 w miejscowości Widawa.
84. Decyzja Nr RIK.6131.82.2012.EC z dnia 08.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki własnej Nr 137 w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
85. Decyzja Nr RIK.6131.83.2012.EC z dnia 13.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z własnej Nr 81 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa..
86. Decyzja Nr RIK.6131.84.2012.ZP z dnia 12.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola i 2 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. Nr 315; 8 sztuk drzew z gatunku brzoza i 6 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 707; 12 sztuk drzew z gatunku brzoza i 10 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 474; 10 sztuk drzew z gatunku brzoza i 6 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 648; 6 sztuk drzew z gatunku brzoza i 8 sztuk drzew z gatunku drzew z gatunku sosna z części rolnej działki ewid. Nr 518 w miejscowości Zawady, gm. Widawa..
87. Decyzja Nr RIK.6131.85.2012.EC z dnia 13.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 122 w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa..
88. Decyzja Nr RIK.6131.86.2012.EC z dnia 09.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza szara z działki własnej ewid. Nr 288 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa..
89. Decyzja Nr RIK.6131.87.3.2012.EC z dnia 26.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 40 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 401 w miejscowości Zborów, gm. Widawa..
90. Decyzja Nr RIK.6131.88.3.2012.EC z dnia 27.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 527/2 w miejscowości Brzyków, gm. Widawa..
91. Decyzja Nr RIK.6131.89.4.2012.ZP z dnia 23.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola z działki ewid. Nr 13 w miejscowości Ligota, gm. Widawa..
92. Decyzja Nr RIK.6131.90.4.2012.ZP z dnia 23.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzew z gatunku topola z działki ewid. Nr 147/1 w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa..
93. Decyzja Nr RIK.6131.91.4.2012.ZP z dnia 23.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku olcha z działki ewid. Nr 130 w miejscowości Restarzew Środkowy, gm. Widawa..
94. Decyzja Nr RIK.6131.92.2012.ZP z dnia 14.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku brzoza i 4 sztuk drzew z gatunku osika z działki ewid. Nr 581 w miejscowości Widawa,.
95. Decyzja Nr RIK.6131.92.3.2012.ZP z dnia 26.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 357 w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa..
96. Decyzja Nr RIK.6131.93.3.2012.ZP z dnia 26.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzewa z gatunku sosna z działki ewid. Nr 721 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa..
97. Decyzja Nr RIK.6131.94.3.2012.ZP z dnia 26.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola z działki ewid. Nr 396 w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa..
98. Decyzja Nr RIK.6131.95.4.2012.ZP z dnia 29.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk z działki ewid. Nr 181 w miejscowości Podgórze, gm. Widawa..
99. Decyzja Nr RIK.6131.96.3.2012.EC z dnia 30.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. 456 w miejscowości Widawa,.
100. Decyzja Nr RIK.6131.92.3.2012.ZP z dnia 30.03.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 3; 13 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. Nr 4; 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 4 w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  02‑01‑2012 10:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  02‑01‑2012 10:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2012 13:40:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie