Decyzje 201 - 300


DECYZJE 201-300


201. Decyzja Nr RIK.6131.215.4.2012.EC z dnia 27.09.2012 r. - decyzje dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 405/2 w miejscowości Zborów, gm. Widawa.
202. Decyzja Nr RIK.6131.216.4.2012.EC z dnia 01.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 141; 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 138 i 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 532/2 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
203. Decyzja Nr RIK.6131.217.4.2012.EC z dnia 01.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity; 1 sztuki drzewa z gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. Nr 359 i 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 386 w miejscowości Sewerynów, gm. Widawa.
204. Decyzja Nr RIK.6131.218.4.2012.EC z dnia 01.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba krucha z działki ewid. Nr 1175/1 w miejscowości Widawa.
205. Decyzja Nr RIK.6131.219.4.2012.EC z dnia 01.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku klon pospolity i krzewu wierzby rokity z działki ewid. Nr 46/2 w miejscowości Widawa.
206. Decyzja Nr RIK.6131.221.4.2012.EC z dnia 03.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 22/2 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.
207. Decyzja Nr RIK.6131.222.4.2012.ZP z dnia 03.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika i 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba iwa z działki ewid. 404 w miejscowości Zborów.
208. Decyzja Nr RIK.6131.223.4.2012.ZP z dnia 03.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 9 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 270 i 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. Nr 288 w miejscowości Kąty, gm. Widawa.
209. Decyzja Nr RIK.6131.224.4.2012.ZP z dnia 03.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 293 w miejscowości Zborów, gm. Widawa i 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 208 w miejscowości Ochle, gm. Widawa.
210. Decyzja Nr RIK.6131.226.4.2012.ZP z dnia 04.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 56 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 649 w miejscowości Widawa.
211. Decyzja Nr RIK.6131.228.4.2012.ZP z dnia 09.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. Nr 35 w miejscowości Widawa.
212. Decyzja Nr RIK.6131.229.4.2012.ZP z dnia 09.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 324 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.
213. Decyzja Nr RIK.6131.230.4.2012.ZP z dnia 11.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku modrzew europejski z działki ewid. Nr 99 w miejscowości Witoldów, gm. Widawa.
214. Decyzja Nr RIK.6131.232.4.2012.ZP z dnia 11.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 12 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa; 8 sztuk drzew z gatunku wierzba biała; 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 4 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna; wiatrołomów drzew: 1 z gatunku wierzba biała, 1 z gatunku sosna zwyczajna i 1 z gatunku jabłoń Dziak; krzewu robinii akacjowej z działki ewid. Nr 208/3 w miejscowości Chociw, gm. Widawa.
215. Decyzja Nr RIK.6131.233.4.2012.ZP z dnia 11.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 374 w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.
216. Decyzja Nr RIK.6131.234.4.2012.ZP z dnia 11.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 74 w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.
217. Decyzja Nr RIK.6131.237.4.2012.EC z dnia 12.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 457 w miejscowości Ruda, gm. Widawa.
218. Decyzja Nr RIK.6131.239.4.2012.ZP z dnia 15.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 328/4 w miejscowości Ochle, gm. Widawa.
219. Decyzja Nr RIK.6131.241.4.2012.ZP z dnia 15.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk srebrny i 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski z działki ewid. Nr 752 w miejscowości Widawa.
220. Decyzja Nr RIK.6131.243.4.2012.ZP z dnia 16.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna i 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 284/1 w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa.
221. Decyzja Nr RIK.6131.245.4.2012.ZP z dnia 17.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1000 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 184 w miejscowości Chociw, gm. Widawa.
222. Decyzja Nr RIK.6131.246.4.2012.ZP z dnia 17.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata i 20 sztuk drzew z gatunku osika z działki ewid. Nr 79 w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa.
223. Decyzja Nr RIK.6131.247.4.2012.ZP z dnia 18.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna; 200 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 141 w miejscowości Chrusty; 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna; 200 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 213 w miejscowości Chrusty; 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 504 w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.
224. Decyzja Nr RIK.6131.249.4.2012.ZP z dnia 18.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 249 w miejscowości Chociw, gm. Widawa.
225. Decyzja Nr RIK.6131.194.4.2012.ZP z dnia 04.10.2012 r. - decyzja dot. wycinku 1 sztuki drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 333 w miejscowości Widawa.
226. Decyzja Nr RIK.6131.235.4.2012.EC z dnia 12.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku świerk srebrny z działki ewid. Nr 162 w miejscowości Widawa.
227. Decyzja Nr RIK.6131.236.4.2012.ZP z dnia 29.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk z działki 427; 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki Nr 151; 25 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki 695 i 25 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 696 w miejscowości Zawady, gm. Widawa.
228. Decyzja Nr RIK.6131.240.4.2012.ZP z dnia 15.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna i krzewów robinii akacjowej z działki ewid. Nr 293 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
229. Decyzja Nr RIK.6131.244.4.2012.ZP z dnia 16.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara; 3 sztuk drzew z gatunku wierzba krucha z działki ewid. Nr 148 w miejscowości Kąty, gm. Widawa.
230. Decyzja Nr RIK.6131.248.4.2012.ZP z dnia 19.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 236 w miejscowości Klęcz, gm. Widawa.
231. Decyzja Nr RIK.6131.251.2012.ZP z dnia 29.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara i 2 sztuk drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 311 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.
232. Decyzja Nr RIK.6131.251.4.2012.ZP z dnia 23.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba i 3 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 1; 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba z działki ewid. Nr 73 w miejscowości Izydorów, gm. Widawa.
233. Decyzja Nr RIK.6131.252.2012.ZP z dnia 22.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły i 6 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 68/1 w miejscowości Podgórze, gm. Widawa.
234. Decyzja Nr RIK.6131.256.4.2012.ZP z dnia 25.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 29 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 271/7 w miejscowości Korzeń i 13 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 355 w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.
235. Decyzja Nr RIK.6131.258.2012.ZP z dnia 31.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 150 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna i 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 625; 100 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna i 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 630; 100 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna i 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 631 w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.
236. Decyzja Nr RIK.6131.258.4.2012.ZP z dnia 31.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata i 4 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 139 w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.
237. Decyzja Nr RIK.6131.259.4.2012.ZP z dnia 31.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 353/4 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
238. Decyzja Nr RIK.6131.260.2012.ZP z dnia 19.10.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 14 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 5 sztuk drzew z gatunku świerk i 2 sztuk drzew z gatunku brzoza z działki ewid. Nr 230/2 w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa.
239. Decyzja Nr RIK.6131.261.4.2012.ZP z dnia 29.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata i 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 146 w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.
240. Decyzja Nr RIK.6131.262.2012.ZP z dnia 07.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 67 w miejscowości Łazów, gm. Widawa.
241. Decyzja Nr RIK.6131.264.4.2012.ZP z dnia 02.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku brzoza i 10 sztuk drzew z gatunku olcha z działki ewid. Nr 220 w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.
242. Decyzja Nr RIK.6131.265.2012.ZP z dnia 02.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 52 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 7 sztuk drzew z gatunku olsza szara i 2 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. Nr 603 w miejscowości Widawa.
243. Decyzja Nr RIK.6131.266.4.2012.ZP z dnia 31.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 231/4 w miejscowości Widawa.
244. Decyzja Nr RIK.6131.268.4.2012.ZP z dnia 02.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 458 w miejscowości Zawady, gm. Widawa.
245. Decyzja Nr RIK.6131.269.4.2012.ZP z dnia 05.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa i 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 155 w miejscowości Klęcz, gm. Widawa.
246. Decyzja Nr RIK.6131.270.4.2012.ZP z dnia 05.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 11 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna i 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 474 w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.
247. Decyzja Nr RIK.6131.271.4.2012.ZP z dnia 07.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 92 w miejscowości Sarnów, gm. Widawa.
248. Decyzja Nr RIK.6131.272.4.2012.ZP z dnia 09.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 550 w miejscowości Ruda, gm. Widawa.
249. Decyzja Nr RIK.6131.273.4.2012.ZP z dnia 28.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 53 w miejscowości Klęcz, gm. Widawa.
250. Decyzja Nr RIK.6131.274.4.2012.ZP z dnia 12.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 139 w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa.
251. Decyzja Nr RIK.6131.275.4.2012.ZP z dnia 13.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 200 i 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba iwa z działki ewid. Nr 300 w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.
252. Decyzja Nr RIK.6131.276.4.2012.ZP z dnia 23.10.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 474, 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara i 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 271 w miejscowości Ruda, gm. Widawa.
253. Decyzja Nr RIK.6131.278.4.2012.ZP z dnia 19.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki krzewów z gatunku cyprys - tuja z działki ewid. Nr 290 w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.
254. Decyzja Nr RIK.6131.279.2012.ZP z dnia 09.11.2012 r. - decyzja dot. przedłużenia terminu wycinki 1 sztuki drzewa gatunku topola z działki ewid. Nr 19 i 4 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 183 w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa.
255. Decyzja Nr RIK.6131.281.4.2012.ZP z dnia 12.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku tuja - żywotnik i 6 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny z działki ewid. Nr 75 w miejscowości Widawa.
256. Decyzja Nr RIK.6131.282.4.2012.ZP z dnia 14.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzewa z gatunku brzoza, 1 sztuki drzewa z gatunku topola, 3 sztuk drzew z gatunku jesion oraz 10 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 118/9 w miejscowości Chociw, gm. Widawa.
257. Decyzja Nr RIK.6131.283.4.2012.ZP z dnia 19.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 1302 w miejscowości Widawa.
258. Decyzja Nr RIK.6131.285.4.2012.ZP z dnia 19.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity w miejscowości Osieczno, gm. Widawa.
259. Decyzja Nr RIK.6131.288.4.2012.ZP z dnia 21.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 32 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 321 w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.
260. Decyzja Nr RIK.6131.289.4.2012.ZP z dnia 23.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 94/1 w miejscowości Witoldów, gm. Widawa.
261. Decyzja Nr RIK.6131.291.4.2012.ZP z dnia 28.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 602 w miejscowości Zawady, gm. Widawa.
262. Decyzja Nr RIK.6131.292.4.2012.ZP z dnia 30.11.2012 r. - decyzja dot. wycinki 58 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata i 2 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 188 w miejscowości Osieczno, gm. Widawa.
263. Decyzja Nr RIK.6131.298.4.2012.EC z dnia 06.12.2012 r. - decyzja dot. wycinki 300 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna i 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 628 w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.
264. Decyzja Nr RIK.6131.305.4.2012.EC z dnia 07.12.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 18 w miejscowości Łazów, gm. Widawa.
265. Decyzja Nr RIK.6131.307.4.2012.ZP z dnia 07.12.2012 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 442/1 w miejscowości Sewerynów, gm. Widawa.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  07‑09‑2012 13:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  07‑09‑2012 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2012 13:59:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie