2013


Rejestr decyzji dotyczących zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2013 r.

29‑12‑2014 09:59:53

1. Decyzja Nr RIK.6131.1.4.2013.ZP z dnia 11.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 393 w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

2. Decyzja Nr RIK.6131.2.4.2013.ZP z dnia 11.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny, 4 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna oraz 300 m2 krzewów z gatunku wierzba rokita z działki ewid. Nr 146/1 w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

3. Decyzja Nr RIK.6131.3.4.2013.ZP z dnia 14.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 11 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 585 w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

4. Decyzja Nr RIK.6131.5.4.2013.ZP z dnia 15.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 4 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 5 sztuk drzew z gatunku świerk zwyczajny z działki ewid. Nr 54 w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

5. Decyzja Nr RIK.6131.5.4.2013.ZP z dnia 11.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała, 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 101 w miejscowości Witoldów, gmina Widawa.

6. Decyzja Nr RIK.6131.7.4.2013.ZP z dnia 16.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 171/1 w miejscowości Łazów, gmina Widawa.

7. Decyzja Nr RIK.6131.8.4.2013.ZP z dnia 16.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 332/3 w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

8. Decyzja Nr RIK.6131.9.4.2013.ZP z dnia 17.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 230 w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

9. Decyzja Nr RIK.6131.10.4.2013.ZP z dnia 06.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 13 sztuk drzew z gatunku tuja (żywotnik zachodni z działki ewid. Nr 104 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

10. Decyzja Nr RIK.6131.11.4.2013.ZP z dnia 14.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 11 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 546 w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

11. Decyzja Nr RIK.6131.12.4.2013.ZP z dnia 15.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 229 w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

12. Decyzja Nr RIK.6131.13.4.2013.ZP z dnia 15.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wiąz z działki ewid. Nr 232 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

13. Decyzja Nr RIK.6131.14.4.2013.ZP z dnia 15.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 515 w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

14. Decyzja Nr RIK.6131.15.4.2013.ZP z dnia 15.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 546 w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

15. Decyzja Nr RIK.6131.16.4.2013.ZP z dnia 21.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 8 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 11 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły oraz 40 m2 krzewów z gatunku kruszyna z działki ewid. Nr 376 w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

16. Decyzja Nr RIK.6131.17.4.2013.ZP z dnia 21.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew, 8 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 151/2 w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

17. Decyzja Nr RIK.6131.18.4.2013.ZP z dnia 21.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku topola szara, 4 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 624 w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

18. Decyzja Nr RIK.6131.19.4.2013.EC z dnia 18.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 133 w miejscowości Wielka Wieś A, gmina Widawa.

19. Decyzja Nr RIK.6131.20.4.2013.EC z dnia 28.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 137 w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

20. Decyzja Nr RIK.6131.21.4.2013.ZP z dnia 18.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna, 8 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 606 w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa; 200 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 212 w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa; 51 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna, 8 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 50 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 1112 w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

21. Decyzja Nr RIK.6131.22.4.2013.ZP z dnia 18.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. Nr 136/2 w miejscowości Kąty, gmina Widawa.

22. Decyzja Nr RIK.6131.23.4.2013.ZP z dnia 21.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 146 w miejscowości Zabłocie, gmina Widawa.

23. Decyzja Nr RIK.6131.24.4.2013.ZP z dnia 21.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 263/1 w miejscowości Józefów, gmina Widawa.

24. Decyzja Nr RIK.6131.25.4.2013.ZP z dnia 25.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 752 w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

25. Decyzja Nr RIK.6131.27.4.2013.ZP z dnia 22.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 495 w miejscowości Świerczów, gmina Widawa.

26. Decyzja Nr RIK.6131.28.4.2013.ZP z dnia 25.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 579 w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

27. Decyzja Nr RIK.6131.29.4.2013.ZP z dnia 25.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 354 w miejscowości dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

28. Decyzja Nr RIK.6131.29.2.4.2013.EC z dnia 12.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny, 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. Nr 49 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

29. Decyzja Nr RIK.6131.30.4.2013.ZP z dnia 28.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 51/4 w miejscowości Wielka Wieś A, gmina Widawa.

30. Decyzja Nr RIK.6131.31.4.2013.ZP z dnia 28.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna, 3 sztuk drzew z gatunku osika, 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 418 w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

31. Decyzja Nr RIK.6131.31.4.2013.ZP z dnia 28.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku topola osika, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 57 w miejscowości Ligota, gmina Widawa.

32. Decyzja Nr RIK.6131.32.4.2013.EC z dnia 12.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 10 w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

33. Decyzja Nr RIK.6131.33.4.2013.ZP z dnia 01.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły, 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 6 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 9 w miejscowości Kocina, gmina Widawa.

34. Decyzja Nr RIK.6131.34.4.2013.ZP z dnia 31.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 30 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 340 w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

35. Decyzja Nr RIK.6131.35.4.2013.ZP z dnia 06.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku jodła z działki ewid. Nr 64 w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

36. Decyzja Nr RIK.6131.36.4.2013.EC z dnia 12.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna, 37 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 90 w miejscowości Ochle Kolonia, gmina Widawa.

37. Decyzja Nr RIK.6131.37.4.2013.EC z dnia 15.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 581 w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

38. Decyzja Nr RIK.6131.38.4.2013.EC z dnia 14.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara, 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 90 w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

39. Wielka Wieś A Decyzja Nr RIK.6131.40.4.2013.EC z dnia 18.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 6 w miejscowości Zabłocie, gmina Widawa.

40. Decyzja Nr RIK.6131.41.4.2013.ZP z dnia 14.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny z działki ewid. Nr 2/7 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

41. Decyzja Nr RIK.6131.44.4.2013.EC z dnia 20.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 588/2 w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

42. Decyzja Nr RIK.6131.45.4.2013.EC z dnia 25.02.2013 r. - decyzja dot. 1 sztuki drzewa z gatunku świerk z działki ewid. Nr 356 w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

43. Decyzja Nr RIK.6131.46.4.2013.EC z dnia 20.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 712 w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

44. Decyzja Nr RIK.6131.47.4.2013.ZP z dnia 18.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 300 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 197 w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

45. Decyzja Nr RIK.6131.48.4.2013.ZP z dnia 18.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 504 w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

46. Decyzja Nr RIK.6131.49.4.2013.ZP z dnia 28.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała, 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 510 w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

47. Decyzja Nr RIK.6131.49.4.2013.ZP z dnia 28.01.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 26 w miejscowości Grabówie, gmina Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 144 w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

48. Decyzja Nr RIK.6131.50.4.2013.ZP z dnia 20.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 149 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa; 7 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 373 w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

49. Decyzja Nr RIK.6131.52.4.2013.EC z dnia 04.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 158 w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

50. Decyzja Nr RIK.6131.53.4.2013.EC z dnia 28.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 21 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 112 w miejscowości Witoldów, gmina Widawa.

51. Decyzja Nr RIK.6131.54.4.2013.ZP z dnia 20.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 17 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 8 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 678 w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

52. Decyzja Nr RIK.6131.55.4.2013.ZP z dnia 18.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 2 sztuk drzew z gatunku topola szara, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 29 w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

53. Decyzja Nr RIK.6131.56.4.2013.EC z dnia 25.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 270 w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

54. Decyzja Nr RIK.6131.57.4.2013.ZP z dnia 21.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 513 w miejscowości Ruda, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 514 w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

55. Decyzja Nr RIK.6131.58.4.2013.EC z dnia 25.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 127 w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

56. Decyzja Nr RIK.6131.59.4.2013.ZP z dnia 21.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 323/1 w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

57. Decyzja Nr RIK.6131.60.4.2013.EC z dnia 22.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 9 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy, 150 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 191 w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

58. Decyzja Nr RIK.6131.60.4.2013.EC z dnia 22.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 270 w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

59. Decyzja Nr RIK.6131.62.4.2013.ZP z dnia 25.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 313 w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 312 w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 3 sztuk drzew z gatunku olsza z działki ewid. Nr 411/1 w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa.

60. Decyzja Nr RIK.6131.63.4.2013.ZP z dnia 27.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 232 w miejscowości Restarzew Środkowy, gmina Widawa.

61. Decyzja Nr RIK.6131.64.4.2013.EC z dnia 11.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 186 w miejscowości Sarnów, gmina Widawa.

62. Decyzja Nr RIK.6131.65.4.2013.ZP z dnia 25.02.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 267/1 w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa.

63. Decyzja Nr RIK.6131.66.4.2013.ZP z dnia 08.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 15 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 88 w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

64. Decyzja Nr RIK.6131.67.4.2013.ZP z dnia 08.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 349 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

65. Decyzja Nr RIK.6131.68.4.2013.EC z dnia 11.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 208 w miejscowości Osieczno, gmina Widawa.

66. Decyzja Nr RIK.6131.69.4.2013.ZP z dnia 08.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 542 w miejscowości Patoki , gmina Widawa.

67. Decyzja Nr RIK.6131.70.4.2013.EC z dnia 07.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 624 w miejscowości Grabówie, gmina Widawa; 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 652 w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

68. Decyzja Nr RIK.6131.74.4.2013.EC z dnia 01.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 305 w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 307 w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

69. Decyzja Nr RIK.6131.75.4.2013.ZP z dnia 11.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 250 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 230 w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

70. Decyzja Nr RIK.6131.77.4.2013.EC z dnia 05.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 137 w miejscowości Kocina, gmina Widawa.

71. Decyzja Nr RIK.6131.78.4.2013.EC z dnia 11.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 365 w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

72. Decyzja Nr RIK.6131.79.4.2013.EC z dnia 14.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 990 w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

73. Decyzja Nr RIK.6131.81.4.2013.EC z dnia 08.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 254 w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 255 w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

74. Decyzja Nr RIK.6131.83.4.2013.ZP z dnia 12.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 274/2 w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

75. Decyzja Nr RIK.6131.85.4.2013.EC z dnia 20.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 1324 w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

76. Decyzja Nr RIK.6131.86.4.2013.EC z dnia 22.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działek ewid. Nr 380, 376 w miejscowości Ruda, gmina Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny z działki ewid. Nr 377 w miejscowości Ruda, gmina Widawa; 6 sztuk drzew z gatunku dąb z działek ewid. Nr 383/2, 383/1, 382/1 w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

77. Decyzja Nr RIK.6131.87.4.2013.ZP z dnia 18.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. Nr 129/2 w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

78. Decyzja Nr RIK.6131.88.4.2013.EC z dnia 27.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 228 w miejscowości Patoki, gmina Widawa.

79. Decyzja Nr RIK.6131.89.4.2013.ZP z dnia 14.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 15 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 504 w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa.

80. Decyzja Nr RIK.6131.90.4.2013.EC z dnia 15.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa szerokolistna, 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 297/5 w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

81. Decyzja Nr RIK.6131.93.4.2013.ZP z dnia 21.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 67 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 63 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 5 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 304/1 (obręb Sarnów) w miejscowości Raczynów, gmina Widawa.

82. Decyzja Nr RIK.6131.94.4.2013.EC z dnia 22.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 10 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 60 w miejscowości Witoldów, gmina Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 91 w miejscowości Witoldów, gmina Widawa.

83. Decyzja Nr RIK.6131.95.4.2013.ZP z dnia 14.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa z działki ewid. Nr 820 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

84. Decyzja Nr RIK.6131.96.4.2013.EC z dnia 29.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 208/1 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

85. Decyzja Nr RIK.6131.97.4.2013.EC z dnia 19.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 190 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gmina Widawa.

86. Decyzja Nr RIK.6131.98.4.2013.ZP z dnia 21.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola z działki ewid. Nr 486 (obręb Patoki) w miejscowości Patoki, gmina Widawa.

87. Decyzja Nr RIK.6131.99.4.2013.EC z dnia 02.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 458 (obręb Kąty) w miejscowości Katy, gmina Widawa.

88. Decyzja Nr RIK.6131.100.4.2013.EC z dnia 27.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 10 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa oraz 1000m2 krzewów z działki ewid. Nr 363 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

88. Decyzja Nr RIK.6131.102.4.2013.EC z dnia 12.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika, 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 274 (obręb Sarnów) w miejscowości Raczynów, gmina Widawa.

89. Decyzja Nr RIK.6131.103.4.2013.ZP z dnia 20.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku sosna, 3 sztuk drzew z gatunku modrzew, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 212/2 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

90. Decyzja Nr RIK.6131.104.4.2013.ZP z dnia 18.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 116 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

91. Decyzja Nr RIK.6131.105.4.2013.EC z dnia 19.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 3 sztuk drzew z gatunku jarzębina z działki ewid. Nr 329 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

92. Decyzja Nr RIK.6131.106.4.2013.ZP z dnia 16.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 15 sztuk drzew z gatunku topola osika, 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna oraz 50 m2 krzewów z gatunku leszczyna z działki ewid. Nr 393 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

93. Decyzja Nr RIK.6131.107.4.2013.ZP z dnia 20.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 233 (obręb wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gmina Widawa.

94. Decyzja Nr RIK.6131.108.4.2013.EC z dnia 29.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny, 20 sztuk drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 362 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

95. Decyzja Nr RIK.6131.109.4.2013.EC z dnia 19.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 26 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

96. Decyzja Nr RIK.6131.110.4.2013.EC z dnia03.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 66 (obręb Sewerynów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa.

97. Decyzja Nr RIK.6131.111.4.2013.EC z dnia 08.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 109 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gmina Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 129 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gmina Widawa.

98. Restarzew Cmentarny Decyzja Nr RIK.6131.113.4.2013.ZP z dnia 09.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska, 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 429 (obręb Dabrowa Widawska) w miejscowości Dabrowa Widawska, gmina Widawa.

99. Decyzja Nr RIK.6131.114.4.2013.EC z dnia 02.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 290 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów, gmina Widawa.

100. Decyzja Nr RIK.6131.115.4.2013.EC z dnia 28.03.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 179 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

101. Decyzja Nr RIK.6131.116.4.2013.EC z dnia 10.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 365 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

102. Decyzja Nr RIK.6131.117.4.2013.EC z dnia 10.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 193 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

103. Decyzja Nr RIK.6131.118.4.2013.ZP z dnia 04.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 500 sztuk drzew z gatunku sosna, 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 628 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

104. Decyzja Nr RIK.6131.118.4.2013.EC z dnia 24.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara, 1 sztuki drzewa z gatunku olcha czarna z działki ewid. Nr 1 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa.

105. Decyzja Nr RIK.6131.119.4.2013.EC z dnia 12.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 584 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

106. Decyzja Nr RIK.6131.120.4.2013.EC z dnia 19.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 87 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

107. Decyzja Nr RIK.6131.122.4.2013.ZP z dnia 06.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 103 (obręb Dębina) w miejscowości Dębina, gmina Widawa.

108. Decyzja Nr RIK.6131.122.4.2013.ZP z dnia 30.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 164 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

109. Decyzja Nr RIK.6131.123.4.2013.ZP z dnia 07.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły, 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 5 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 153 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

110. Decyzja Nr RIK.6131.124.4.2013.ZP z dnia 07.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 157 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gmina Widawa.

111. Decyzja Nr RIK.6131.126.4.2013.DK z dnia 13.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 49 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

112. Decyzja Nr RIK.6131.128.4.2013.EC z dnia 26.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 172 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

113. Decyzja Nr RIK.6131.129.4.2013.EC z dnia 30.04.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 337 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

114. Decyzja Nr RIK.6131.130.4.2013.ZP z dnia 10.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 211 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 129 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gmina Widawa.

115. Decyzja Nr RIK.6131.133.4.2013.ZP z dnia 07.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 35 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

116. Decyzja Nr RIK.6131.135.4.2013.ZP z dnia 21.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wiąz z działki ewid. Nr 135 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

117. Decyzja Nr RIK.6131.136.4.2013.ZP z dnia 12.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 228 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

118. Decyzja Nr RIK.6131.137.4.2013.ZP z dnia 29.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 133 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gmina Widawa.

119. Decyzja Nr RIK.6131.137.5.2013.ZP z dnia 06.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuki drzewa z gatunku lipa szerokolistna, 64 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska z działki ewid. Nr 224 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

120. Decyzja Nr RIK.6131.138.4.2013.ZP z dnia 16.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 29 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 5 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 1000 m2 krzewów z gatunku wierzba rokita z działki ewid. Nr 587/3 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

121. Decyzja Nr RIK.6131.138.4.2013.ZP z dnia 16.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 0,077 m2 krzewów z gatunku bez z działki ewid. Nr 166 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

122. Decyzja Nr RIK.6131.139.4.2013.ZP z dnia 20.05.2013 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 216 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gmina Widawa.

123. Decyzja Nr RIK.6131.139.4.2013.ZP z dnia 02.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 305 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

124. Decyzja Nr RIK.6131.139.4.2013.EC z dnia 10.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku modrzew europejski, 20 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 6 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 226 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

125. Decyzja Nr RIK.6131.140.4.2013.ZP z dnia 04.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 200 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 58 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gmina Widawa.

126. Decyzja Nr RIK.6131.141.4.2013.ZP z dnia 04.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2000 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 383 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 500 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 385 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 500 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 389 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

127. Decyzja Nr RIK.6131.142.4.2013.ZP z dnia 04.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała, 2 sztuk drzew z gatunku czeremcha z działki ewid. Nr 538 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

128. Decyzja Nr RIK.6131.143.4.2013.ZP z dnia 06.06.2013 r. - decyzja dot. 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 138 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

129. Decyzja Nr RIK.6131.144.4.2013.ZP z dnia 10.06.2013 r. - decyzja dot. 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 395/1 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa.

130. Decyzja Nr RIK.6131.145.4.2013.ZP z dnia 06.06.2013 r. - decyzja dot. 7 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 392 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

131. Decyzja Nr RIK.6131.146.4.2013.ZP z dnia 12.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew, 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity, 2 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 402 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

132. Decyzja Nr RIK.6131.147.4.2013.ZP z dnia 10.06.2013 r. - decyzja dot. 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 154/1 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

133. Decyzja Nr RIK.6131.148.4.2013.ZP z dnia 06.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 596 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

134. Decyzja Nr RIK.6131.149.4.2013.ZP z dnia 14.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku modrzew, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 308/4 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

135. Decyzja Nr RIK.6131.150.4.2013.ZP z dnia 10.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew z działki ewid. Nr 608 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

136. Decyzja Nr RIK.6131.151.4.2013.ZP z dnia 20.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 282/24 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

137. Decyzja Nr RIK.6131.153.4.2013.ZP z dnia 14.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 250 sztuk drzew z gatunku sosna, 250 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 510 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 250 sztuk drzew z gatunku sosna, 250 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 74 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 300 sztuk drzew z gatunku sosna, 300 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 76 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

138. Decyzja Nr RIK.6131.154.4.2013.ZP z dnia 26.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 409 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

139. Decyzja Nr RIK.6131.155.4.2013.ZP z dnia24.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 338 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

140. Decyzja Nr RIK.6131.156.4.2013.ZP z dnia 18.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 40 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 18 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gmina Widawa.

141. Decyzja Nr RIK.6131.157.4.2013.ZP z dnia 17.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola kanadyjska, 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 168 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

142. Decyzja Nr RIK.6131.158.4.2013.ZP z dnia 18.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata oraz 20 m2 krzewu dzikiego bzu z działki ewid. Nr 81 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

143. Decyzja Nr RIK.6131.159.4.2013.ZP z dnia 19.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 242 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa.

144. Decyzja Nr RIK.6131.160.4.2013.ZP z dnia 24.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy, 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 7 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 771 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

145. Decyzja Nr RIK.6131.160.4.2013.ZP z dnia 26.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wiąz z działki ewid. Nr 166 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

146. Decyzja Nr RIK.6131.161.4.2013.ZP z dnia 28.06.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 131/1 (obręb Dębina) w miejscowości Dębina, gmina Widawa.

147. Decyzja Nr RIK.6131.163.4.2013.ZP z dnia 01.07.2013 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 273 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

148. Decyzja Nr RIK.6131.164.4.2013.ZP z dnia 15.07.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 1344 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

149. Decyzja Nr RIK.6131.164.4.2013.ZP z dnia 15.07.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 796 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

150. Decyzja Nr RIK.6131.165.4.2013.ZP z dnia 03.07.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 1177/2 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

151. Decyzja Nr RIK.6131.165.4.2013.ZP z dnia 17.07.2013 r. - decyzja dot. wycinki 380 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 130 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 837 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

152. Decyzja Nr RIK.6131.168.4.2013.ZP z dnia 18.07.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 553 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 552 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gmina Widawa.

153. Decyzja Nr RIK.6131.170.4.2013.ZP z dnia 26.07.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 138 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

154. Decyzja Nr RIK.6131.171.4.2013.ZP z dnia 31.07.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 167 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

155. Decyzja Nr RIK.6131.172.4.2013.ZP z dnia 01.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1500 sztuk drzew z gatunku sosna, 50 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 404/1 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 1000 sztuk drzew z gatunku sosna, 30 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 405 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 1000 sztuk drzew z gatunku sosna, 30 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 406 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 500 sztuk drzew z gatunku sosna, 500 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z części działki ewid. Nr 581 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 800 sztuk drzew z gatunku sosna, 800 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z części działki ewid. Nr 580 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 500 sztuk drzew z gatunku sosna, 500 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z części działki ewid. Nr 583 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 80 sztuk drzew z gatunku sosna z części działki ewid. Nr 588 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 200 sztuk drzew z gatunku sosna, 200 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 200 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 3 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 100 sztuk drzew z gatunku sosna, 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 100 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 4 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 100 sztuk drzew z gatunku sosna, 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 100 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 5 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 650 sztuk drzew z gatunku sosna, 60 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z części działki ewid. Nr 314 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 450 sztuk drzew z gatunku sosna, 120 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z części działki ewid. Nr 316 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 150 sztuk drzew z gatunku sosna, 150 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z części działki ewid. Nr 587 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

156. Decyzja Nr RIK.6131.174.4.2013.ZP z dnia 02.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 145 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 144 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

157. Decyzja Nr RIK.6131.175.4.2013.ZP z dnia 05.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 129 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa; 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 130 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa.

158. Decyzja Nr RIK.6131.176.4.2013.ZP z dnia 05.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1000 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 331 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

159. Decyzja Nr RIK.6131.177.4.2013.ZP z dnia 05.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 12 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 35 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

160. Decyzja Nr RIK.6131.178.4.2013.EC z dnia 18.07.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola kanadyjska z działki ewid. Nr 425 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

161. Decyzja Nr RIK.6131.179.4.2013.EC z dnia 24.07.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 275/2 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa.

162. Decyzja Nr RIK.6131.180.4.2013.EC z dnia 14.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 460 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

163. Decyzja Nr RIK.6131.181.4.2013.ZP z dnia 19.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 400 sztuk drzew z gatunku sosna, 400 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 409 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

164. Decyzja Nr RIK.6131.182.4.2013.EC z dnia 03.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni po 30 cm; 15 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 60 cm, 50 sztuk drzew z gatunku olsza czarna o obwodach pni od 20 cm do 60 cm oraz 8 sztuk drzew z gatunku wierzba biała o obwodach pni od 30 cm do 80 cm z działki ewidencyjnej nr 993 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa; 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni od 20 cm do 50 cm, 60 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna o obwodach pni od 20 cm do 60 cm oraz 50 sztuk drzew z gatunku olsza czarna o obwodach pni od 30 cm do 60 cm z działki ewidencyjnej nr 964 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

165. Decyzja Nr RIK.6131.182.4.2013.EC z dnia 26.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 16 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gmina Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 17 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gmina Widawa.

166. Decyzja Nr RIK.6131.183.4.2013.EC z dnia 12.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 1177/2 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

167. Decyzja Nr RIK.6131.184.4.2013.EC z dnia 09.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 16 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny z działki ewid. Nr 285 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa.

168. Decyzja Nr RIK.6131.186.4.2013.EC z dnia 27.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 60 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 162 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

169. Decyzja Nr RIK.6131.188.4.2013.EC z dnia 16.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jodła z działki ewid. Nr 501 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

170. Decyzja Nr RIK.6131.189.4.2013.EC z dnia 30.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 144 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

171. Decyzja Nr RIK.6131.190.4.2013.EC z dnia 23.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku tuja z działki ewid. Nr 219 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

172. Decyzja Nr RIK.6131.191.4.2013.EC z dnia 23.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 142 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

173. Decyzja Nr RIK.6131.192.4.2013.EC z dnia 06.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 9 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 225 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gmina Widawa.

174. Decyzja Nr RIK.6131.194.4.2013.EC z dnia 30.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 5 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 26/1 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

175. Decyzja Nr RIK.6131.195.4.2013.EC z dnia 28.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 31 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska z działki ewid. Nr 7 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

176. Decyzja Nr RIK.6131.196.4.2013.EC z dnia 04.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 245/1 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

177. Decyzja Nr RIK.6131.197.4.2013.EC z dnia 11.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. Nr 103 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

178. Decyzja Nr RIK.6131.198.4.2013.EC z dnia 09.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 40 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 20 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gmina Widawa.

179. Decyzja Nr RIK.6131.199.4.2013.EC z dnia 12.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 277/2 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gmina Widawa.

180. Decyzja Nr RIK.6131.202.4.2013.EC z dnia 02.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 60 m2 krzewów z gatunku wierzba rokita z działki ewid. Nr 574 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

181. Decyzja Nr RIK.6131.203.4.2013.EC z dnia 10.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 25 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 35/1 (obręb Goryń) w miejscowości Goryń, gmina Widawa.

182. Decyzja Nr RIK.6131.204.4.2013.EC z dnia 05.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 71 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gmina Widawa.

183. Decyzja Nr RIK.6131.205.4.2013.EC z dnia 10.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 600 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 50 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 586 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

184. Decyzja Nr RIK.6131.206.4.2013.EC z dnia 10.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 270 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gmina Widawa.

185. Decyzja Nr RIK.6131.207.4.2013.EC z dnia 02.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 0,01 ha krzewów z gatunku wierzba rokita z działki ewid. Nr 48/1 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

186. Decyzja Nr RIK.6131.209.4.2013.EC z dnia 31.08.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 29 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

187. Decyzja Nr RIK.6131.210.4.2013.EC z dnia 23.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku topola osika, 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 746 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

188. Decyzja Nr RIK.6131.211.4.2013.EC z dnia 02.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 35 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa; 5 m2 krzewów z gatunku wierzba rokita z działki ewid. Nr 36 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

189. Decyzja Nr RIK.6131.218.4.2013.EC z dnia 11.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 5 sztuk drzew z gatunku topola osika, 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 256/3 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa; 7 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 260/3 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa;

190. Decyzja Nr RIK.6131.219.4.2013.EC z dnia 11.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk siny, 3 sztuk drzew z gatunku tuja, 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski z działki ewid. Nr 160 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

191. Decyzja Nr RIK.6131.220.4.2013.EC z dnia 10.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 138 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

192. Decyzja Nr RIK.6131.221.4.2013.EC z dnia 10.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 138 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gmina Widawa.

193. Decyzja Nr RIK.6131.222.4.2013.EC z dnia 03.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 150 sztuk drzew z gatunku sosna, 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 764 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

194. Decyzja Nr RIK.6131.223.4.2013.EC z dnia 09.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 35 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 213 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gmina Widawa.

195. Decyzja Nr RIK.6131.225.4.2013.EC z dnia 16.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 462 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

196. Decyzja Nr RIK.6131.226.4.2013.EC z dnia 17.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 196 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

197. Decyzja Nr RIK.6131.227.4.2013.EC z dnia 17.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 345 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa.

198. Decyzja Nr RIK.6131.228.4.2013.EC z dnia 18.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 374 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa; 1 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 3 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gmina Widawa.

199. Decyzja Nr RIK.6131.229.4.2013.EC z dnia 18.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 30 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 60 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. Nr 24 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

200. Decyzja Nr RIK.6131.230.4.2013.EC z dnia 02.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 46 (obręb Sarnów) w miejscowości Sarnów, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 31 (obręb Sarnów) w miejscowości Sarnów, gmina Widawa.

201. Decyzja Nr RIK.6131.231.4.2013.EC z dnia 16.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 723/2 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, 1 sztuki drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 723/3 (Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

202. Decyzja Nr RIK.6131.232.4.2013.EC z dnia 16.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 80 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 5 sztuk drzew z gatunku wiąz z działki ewid. Nr 432 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

203. Decyzja Nr RIK.6131.233.4.2013.EC z dnia 20.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 12 sztuk drzew z gatunku topola osika, 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 366, 367 (obręb Józefów Widawski) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

204. Decyzja Nr RIK.6131.234.4.2013.EC z dnia 19.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski, 3 sztuki drzew z gatunku sosna zwyczajna, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 385 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gmina Widawa.

205. Decyzja Nr RIK.6131.235.4.2013.EC z dnia 24.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 356 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

206. Decyzja Nr RIK.6131.236.4.2013.EC z dnia 02.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 293 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gmina Widawa.

207. Decyzja Nr RIK.6131.237.4.2013.EC z dnia 23.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała, 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 449 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

208. Decyzja Nr RIK.6131.238.4.2013.EC z dnia 24.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 865 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

209. Decyzja Nr RIK.6131.239.4.2013.EC z dnia 25.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 393 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

210. Decyzja Nr RIK.6131.240.4.2013.EC z dnia 02.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 6 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 315 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa; 8 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 6 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 707 (obręb Sarnów) w miejscowości Sarnów, gmina Widawa; 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 6 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 474 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 648 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa; 6 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 8 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 518 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

211. Decyzja Nr RIK.6131.241.4.2013.EC z dnia 02.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 283/2 (obręb Restarzew Środkowy) w miejscowości Restarzew Środkowy, gmina Widawa.

212. Decyzja Nr RIK.6131.242.4.2013.EC z dnia 02.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 591 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 498 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 750 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

213. Decyzja Nr RIK.6131.243.4.2013.EC z dnia 02.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 302 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa.

214. Decyzja Nr RIK.6131.244.4.2013.EC z dnia 25.09.2013 r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 22/2 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

215. Decyzja Nr RIK.6131.244.2013.DK z dnia 16.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku klon jesionolistny z działki ewid. Nr 333 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

216. Decyzja Nr RIK.6131.245.2013.EC z dnia 17.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 17 sztuk drzew z gatunku topola osika, 19 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 162/3 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa; 30 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 14 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 162/4 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa; 9 sztuk drzew z gatunku topola osika, 17 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 158/1 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa; 18 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 158/2 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa; 14 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 158/4 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa; 42 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z części działki ewid. Nr 31 (obręb Wincentów) nie będącej lasem w miejscowości Wincentów, gmina Widawa; 79 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z części działki ewid. Nr 32 (obręb Wincentów) nie będącej lasem w miejscowości Wincentów, gmina Widawa; 32 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 30/3 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa; 34 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 215 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa; 75 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 216 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa; 159 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z części działki ewid. Nr 19/3 (obręb Goryń) nie będącej lasem w miejscowości Goryń, gmina Widawa.

217. Decyzja Nr RIK.6131.246.4.2013.EC z dnia 17.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 36 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 364/3 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa; 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 365 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa; 198 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 276 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa; 12 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 275/2 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa.

218. Decyzja Nr RIK.6131.247.4.2013.EC z dnia 07.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 410 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa; 7 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 37 (obręb Sarnów) w miejscowości Sarnów, gmina Widawa.

219. Decyzja Nr RIK.6131.249.4.2013.EC z dnia 09.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 62 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

220. Decyzja Nr RIK.6131.250.4.2013.EC z dnia 07.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 955 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

221. Decyzja Nr RIK.6131.251.4.2013.EC z dnia 08.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 259 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gmina Widawa.

222. Decyzja Nr RIK.6131.252.4.2013.EC z dnia 07.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 196/2 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

223. Decyzja Nr RIK.6131.253.4.2013.EC z dnia 08.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny, 10 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 395 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

224. Decyzja Nr RIK.6131.255.4.2013.EC z dnia 10.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 336 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle - Kolonia, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 39/1 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle - Kolonia, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku klon jesionolistny z działki ewid. Nr 184/1 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle - Kolonia, gmina Widawa.

225. Decyzja Nr RIK.6131.256.4.2013.EC z dnia 09.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 185 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

226. Decyzja Nr RIK.6131.257.4.2013.EC z dnia 09.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 199/15 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gmina Widawa.

227. Decyzja Nr RIK.6131.258.4.2013.EC z dnia 07.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 236 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

228. Decyzja Nr RIK.6131.261.4.2013.EC z dnia 10.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny z działki ewid. Nr 53/1 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

229. Decyzja Nr RIK.6131.262.4.2013.EC z dnia 21.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 392 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

230. Decyzja Nr RIK.6131.263.4.2013.EC z dnia 08.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 299 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa; 6 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 239 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

231. Decyzja Nr RIK.6131.264.4.2013.EC z dnia 17.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 304/1 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

232. Decyzja Nr RIK.6131.267.2013.EC z dnia 18.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 355 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

233. Decyzja Nr RIK.6131.269.4.2013.EC z dnia 25.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 284/2 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle - Kolonia, gmina Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 284/1 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle - Kolonia, gmina Widawa.

234. Decyzja Nr RIK.6131.270.4.2013.EC z dnia 05.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 28 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 310 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 311 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa.

235. Decyzja Nr RIK.6131.271.4.2013.EC z dnia 28.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 182 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle - Kolonia, gmina Widawa.

236. Decyzja Nr RIK.6131.272.4.2013.EC z dnia 05.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 250 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 50 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 5 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 401 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

237. Decyzja Nr RIK.6131.275.4.2013.EC z dnia 05.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 916 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

238. Decyzja Nr RIK.6131.276.4.2013.EC z dnia 25.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 64 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

239. Decyzja Nr RIK.6131.277.4.2013.EC z dnia 05.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 326 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

240. Decyzja Nr RIK.6131.278.4.2013.EC z dnia 14.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 92 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gmina Widawa; 15 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z części działki ewid. Nr 27 (obręb Witoldów) nie będącej lasem w miejscowości Witoldów, gmina Widawa

241. Decyzja Nr RIK.6131.279.4.2013.EC z dnia 04.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 326/1 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

242. Decyzja Nr RIK.6131.280.4.2013.EC z dnia 30.10.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 113 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

243. Decyzja Nr RIK.6131.281.4.2013.EC z dnia 15.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 439 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

244. Decyzja Nr RIK.6131.282.4.2013.EC z dnia 05.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 459/3 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

245. Decyzja Nr RIK.6131.284.4.2013.EC z dnia 12.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 49 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z części działki ewid. Nr 485 (obręb Dąbrowa Widawska) nie będącej lasem w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

246. Decyzja Nr RIK.6131.285.4.2013.EC z dnia 04.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny z działki ewid. Nr 168 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

247. Decyzja Nr RIK.6131.286.4.2013.EC z dnia 15.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 95/1 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

248. Decyzja Nr RIK.6131.287.4.2013.EC z dnia 16.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 220 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

249. Decyzja Nr RIK.6131.288.4.2013.EC z dnia 20.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 11 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 257/1 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa; 14 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 9 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 2575 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa.

250. Decyzja Nr RIK.6131.289.4.2013.ZP z dnia 27.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. Nr 104 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

251. Decyzja Nr RIK.6131.290.4.2013.EC z dnia 15.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 301 (obręb Restarzew Środkowy) w miejscowości Restarzew Środkowy, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 180 (obręb Restarzew Środkowy) w miejscowości Restarzew Środkowy, gmina Widawa.

252. Decyzja Nr RIK.6131.291.4.2013.EC z dnia 06.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jodła pospolita z działki ewid. Nr 242 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

253. Decyzja Nr RIK.6131.292.4.2013.EC z dnia 16.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 324 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa.

254. Decyzja Nr RIK.6131.293.4.2013.EC z dnia 20.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 196 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gmina Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 217/2 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gmina Widawa.

255. Decyzja Nr RIK.6131.294.4.2013.EC z dnia 20.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 20 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 572 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

256. Decyzja Nr RIK.6131.295.4.2013.EC z dnia 16.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 327 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

257. Decyzja Nr RIK.6131.297.4.2013.EC z dnia 21.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzew z gatunku klon jesionolistny, 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy, 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 399 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gmina Widawa.

258. Decyzja Nr RIK.6131.298.4.2013.EC z dnia 21.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 319 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku topola osika, 2 sztuk z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 422 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

259. Decyzja Nr RIK.6131.299.4.2013.EC z dnia 21.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 449 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gmina Widawa.

260. Decyzja Nr RIK.6131.300.4.2013.EC z dnia 21.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 30 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

261. Decyzja Nr RIK.6131.301.4.2013.EC z dnia 21.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 630 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

262. Decyzja Nr RIK.6131.302.4.2013.EC z dnia 25.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika, 8 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 4 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 92 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle - Kolonia, gmina Widawa.

263. Decyzja Nr RIK.6131.303.4.2013.EC z dnia 29.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 271 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle - Kolonia, gmina Widawa; 12 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 96 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle - Kolonia, gmina Widawa.

264. Decyzja Nr RIK.6131.304.4.2013.EC z dnia 29.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku modrzew europejski z działki ewid. Nr 226 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

265. Decyzja Nr RIK.6131.305.4.2013.EC z dnia 29.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 63 (obręb Korzeń) w miejscowości Korzeń, gmina Widawa.

266. Decyzja Nr RIK.6131.306.4.2013.ZP z dnia 13.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 326 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa; 2 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 355 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

267. Decyzja Nr RIK.6131.307.4.2013.EC z dnia 29.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 42 (obręb Izydorów) w miejscowości Izydorów, gmina Widawa.

268. Decyzja Nr RIK.6131.308.4.2013.EC z dnia 02.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 190 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Izydorów, gmina Widawa.

269. Decyzja Nr RIK.6131.309.4.2013.EC z dnia 28.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 526 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa.

270. Decyzja Nr RIK.6131.310.4.2013.ZP z dnia 05.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 534/2 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

271. Decyzja Nr RIK.6131.311.4.2013.ZP z dnia 16.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 239 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 238/1 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gmina Widawa.

272. Decyzja Nr RIK.6131.313.4.2013.ZP z dnia 04.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 15 sztuk drzew z gatunku topola osika, 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 639 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa; 52 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 388/1 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa; 162 sztuk drzew z gatunku sosna z działki ewid. Nr 176 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

273. Decyzja Nr RIK.6131.314.4.2013.EC z dnia 05.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 431 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. Nr 624 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów, gmina Widawa.

274. Decyzja Nr RIK.6131.315.4.2013.EC z dnia 05.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 6 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski z działki ewid. Nr 365/4 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

275. Decyzja Nr RIK.6131.317.4.2013.ZP z dnia 29.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 102 m2 krzewów bzu i jaśminu z działki ewid. Nr 117/5 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

276. Decyzja Nr RIK.6131.318.4.2013.EC z dnia 29.11.2013 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 383 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 382 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

277. Decyzja Nr RIK.6131.319.4.2013.ZP z dnia 11.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 134/2 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

278. Decyzja Nr RIK.6131.320.4.2013.ZP z dnia 20.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 282 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

279. Decyzja Nr RIK.6131.321.1.4.2013.ZP z dnia 13.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 617 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

280. Decyzja Nr RIK.6131.321.4.2013.ZP z dnia 17.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski z działki ewid. Nr 546 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

281. Decyzja Nr RIK.6131.322.4.2013.ZP z dnia 16.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. Nr 228 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gmina Widawa.

282. Decyzja Nr RIK.6131.323.4.2013.ZP z dnia 20.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 457 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

283. Decyzja Nr RIK.6131.324.4.2013.ZP z dnia 20.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 12 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 476 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa; 8 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 190 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

284. Decyzja Nr RIK.6131.325.4.2013.ZP z dnia 03.01.2014 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 346 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

285. Decyzja Nr RIK.6131.326.4.2013.ZP z dnia 13.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 163 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

286. Decyzja Nr RIK.6131.327.4.2013.ZP z dnia 17.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 328/2 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 330/2 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

287. Decyzja Nr RIK.6131.328.4.2013.ZP z dnia 18.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 275 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 119 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 121 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

288. Decyzja Nr RIK.6131.329.4.2013.ZP z dnia 20.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 75 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 286 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

289. Decyzja Nr RIK.6131.330.4.2013.ZP z dnia 20.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 310 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

290. Decyzja Nr RIK.6131.331.4.2013.ZP z dnia 20.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 359 (obręb Restarzew Środkowy) w miejscowości Restarzew Środkowy, gmina Widawa.

291. Decyzja Nr RIK.6131.332.4.2013.ZP z dnia 19.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna, 5 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 71 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gmina Widawa.

292. Decyzja Nr RIK.6131.333.4.2013.ZP z dnia 20.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 274 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gmina Widawa.

293. Decyzja Nr RIK.6131.335.4.2013.ZP z dnia 19.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 194/3 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gmina Widawa.

294. Decyzja Nr RIK.6131.369.4.2013.ZP z dnia 30.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 118/1 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

295. Decyzja Nr RIK.6131.370.4.2013.EC z dnia 31.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 69 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 315 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa.

296. Decyzja Nr RIK.6131.371.4.2013.ZP z dnia 30.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 246 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

297. Decyzja Nr RIK.6131.372.4.2013.ZP z dnia 30.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 35/2 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gmina Widawa.

298. Decyzja Nr RIK.6131.373.4.2013.ZP z dnia 30.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 500 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 40 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 500 sztuk drzew z gatunku brzoza, 200 sztuk drzew z gatunku topola osika, 30 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy, 2 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. Nr 45 (obręb Goryń) w miejscowości Goryń, gmina Widawa.

299. Decyzja Nr RIK.6131.374.4.2013.ZP z dnia 30.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 116 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gmina Widawa.

300. Decyzja Nr RIK.6131.376.4.2013.ZP z dnia 30.12.2013 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa szerokolistna, 10 m2 krzewów z gatunku ligustr pospolity działki ewid. Nr 165/2 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  29‑12‑2014 09:57:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  29‑12‑2014 09:57:05
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2014 09:57:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie