Sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć


Niniejsza procedura dotyczy:

 • Uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa podczas organizacji przyjęć.
 • Uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) podczas organizacji przyjęć.
 • Uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości podczas organizacji przyjęć.

Jakie dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć.

Podstawa prawna:

 • Art. 181 ust. 1 pkt 4 ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473),
 • Uchwała Nr XIX/176/97 Rady Gminy w Widawie z dnia 27 czerwca 1997 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Widawa,
 • Uchwała Nr XXI/182/01 Rady Gminy w Widawie z dnia 28 września 2001 roku z dnia 28 września 2001 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Widawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Organizacyjny, pok. Nr 14, I piętro.

Termin załatwienia sprawy

Około 1 miesiąca.

Opłaty:


Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od jej doręczenia - za pośrednictwem Wójta Gminy Widawa.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  07‑12‑2009 12:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  07‑12‑2009 12:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2012 12:19:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie