Jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych


Niniejsza procedura dotyczy:

  • uzyskania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
  • uzyskania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • uzyskania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Jakie dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy lub jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podstawa prawna:

  • Art. 18 ust. 1 ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473)

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Organizacyjny, pok. Nr 14, I piętro.

Termin załatwienia sprawy

Około 7 dni.

Opłaty:

Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Dodatkowe informacje

Zezwolenia jednorazowe wydawane SA przedsiębiorcom oraz jednostkom OSP na okres do 2 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od jej doręczenia - za pośrednictwem Wójta Gminy Widawa.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  07‑12‑2009 12:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  07‑12‑2009 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2012 13:57:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie