Wiadomości o gminie

Wiadomości o gminie, statystyki i dane liczbowe.

CHARAKTER GMINY

G

mina Widawa ma charakter typowo rolniczy. Lasy i grunty leśne to 19,6 % powierzchni gminy, przy czym dominują lasy iglaste, szczególnie sosnowe, słynące z obfitości grzybów, co przyciąga ogromne rzesze grzybiarzy z pobliskich miast i miasteczek.

W Widawie działa Wspólnota Gruntowa, powstała w XIX wieku, ok. roku 1887, w okresie uwłaszczenia chłopów. Swą działalność tak naprawdę rozpoczęła dopiero w II Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości i z dobrymi skutkami działa do dziś. Wspólnota skupia wokół siebie ok. 220 udziałowców. Zarządza nią 8-osobowy Zarząd, wybierany na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców, a jego prace nadzoruje Komisja Rewizyjna.
Własnością Wspólnoty jest ok. 286 ha ziemi w całości obsadzonej lasem. Nasadzenia dokonano w latach 1989/93, obsadzając wtedy nieużytki na powierzchni ok. 70 ha. W 1992 roku w wyniku groźnego pożaru, spaleniu uległo ok. 50 ha lasu należącego do Wspólnoty, na którym obecnie już dokonano nasadzeń. Gospodarka w lasach polega na pozyskiwaniu drewna i sprzedawaniu go udziałowcom i mieszkańcom Widawy. Z uzyskanych w ten sposób funduszy Wspólnota wspiera szkołę, przedszkole i OSP w Widawie oraz udziela pomocy osobom które poniosły straty w wyniku klęsk żywiołowych.

Do większych rzek przepływających przez gminę należą: Widawka i Nieciecz, zaś zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Warta. Ponadto na terenie gminy swój bieg mają: rzeka Grabia w swym ujściowym odcinku do Widawki, oraz Chrząstawka.

Gmina Widawa ma charakter rolniczy z przewagą gospodarstw tradycyjnych. Użytki rolne zajmują tu 71,3 % ogólnej powierzchni gminy. Rolnicy specjalizują się głównie w uprawie zbóż, ziemniaków, kukurydzy i ziół, zaś w hodowli dominuje głównie hodowla bydła z nastawieniem na produkcję mleka, chów bydła mięsnego i trzody chlewnej. Produkcja mleka zagospodarowywana jest przez spółdzielnie mleczarskie w Łasku, Szczercowie i Radomsku.Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 6,3 ha.

Warunki klimatyczne ze względu na płaską, równinną rzeźbę terenu, dla rolnictwa określa się jako korzystne. Niekorzystnym natomiast czynnikiem dla rozwoju rolnictwa jest stosunkowo niska jakość gleb, w przeważającej części są to gleby IV, V i VI klasy. Jednym z elementów krajobrazu są też sady, głównie jabłoniowe.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  29‑04‑2003 08:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  29‑04‑2003 08:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2011 08:26:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie