Zdrowie

Wykaz ośrodków zdrowia - podstawowe dane teleadresowe i godziny przyjęć.

Służba Zdrowia w Gminie
Od dnia 1 stycznia 2005 roku na terenie gminy Widawa działa Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W jego skład wchodzą: Gminny Ośrodek Zdrowia w Widawie, oraz dwa Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Chociwiu i Brzykowie. Kierownikiem SP ZPOZ w Widawie jest Pan Sławomir Zapart. Obecnie w Widawie działają 3 apteki oraz wiele prywatnych gabinetów lekarskich, w tym stomatologiczne.
Wspieraniem i rehabilitacją osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenie Wspierania Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Pomocna Dłoń" utworzone w styczniu 2000 roku. Prezesem Stowarzyszenia jest obecnie Pan Grzegorz Namirowski , który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego GKRPA.
W Widawie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otaczający swą opieką ok.1 tys. klientów. Oprócz pomocy finansowej, klienci otrzymują tzw. pomoc niewymierną. P.o. kierownika GOPS jest Pani Agnieszka Leopolska.
 
 

 

 
 
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  26‑04‑2005 11:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  26‑04‑2005 11:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑11‑2015 14:13:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie