sesja 7


Plik pdf Uchwała nr VII/40/11 z 31.03.2011
21‑04‑2011 15:03:11
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w 2011 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VII/39/11 z 31.03.2011
21‑04‑2011 14:48:59
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w att. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VII/38/11 z 31.03.2011
21‑04‑2011 14:38:29
w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za 2010 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
316KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VII/37/11 z 31.03.2011
21‑04‑2011 14:34:10
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 2009-2015" za lata 2009-2010
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwały nr VII/36/11 z 31.03.2011
21‑04‑2011 14:27:14
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2011 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VII/35/11 z 31.04.2011
21‑04‑2011 14:16:23

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widawa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VII/34/11 z 31.03.2011
21‑04‑2011 13:59:32

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widawa, położonej w obrębie Widawa na rzecz ich użytkowników wieczystych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VII/33/11 z 31.03.2011
21‑04‑2011 13:44:27

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widawa, położonych w obrębie Chociw, oraz w obrębie Widawa na rzecz ich użytkowników wieczystych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VII/32/11 z 31.03.2011
21‑04‑2011 13:37:30
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Zborów gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VII/31/11 z 31.03.2011
21‑04‑2011 13:39:45
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Zborów gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  15‑04‑2011 13:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  15‑04‑2011 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2011 13:59:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie