sesja 25


Plik pdf Uchwała nr XXV/140/20 z 18.02.2020
18‑02‑2020 15:17:43
w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Ochlach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXV/139/20 z 18.02.2020
18‑02‑2020 15:16:36
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXV/138/20 z 18.02.2020
18‑02‑2020 15:15:22
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/102/19 Rady Gminy Widawa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXV/137/20 z 18.02.2020
18‑02‑2020 15:14:19
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2020”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXV/136/20 z 18.02.2020
18‑02‑2020 15:13:00
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXV/135/20 z 18.02.2020
18‑02‑2020 15:11:25
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Podgórze
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
683KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXV/134/20 z 18.02.2020
18‑02‑2020 15:10:20
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Nr LI/310/17 Rady Gminy Widawa z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr X/74/15 Rady Gminy Widawa z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXV/133/20 z 18.02.2020
18‑02‑2020 15:09:03
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Nr X/74/15 Rady Gminy Widawa z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr VI/28/15 Rady Gminy Widawa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
247KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXV/132/20 z 18.02.2020
18‑02‑2020 15:07:55
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Nr VI/28/15 Rady Gminy Widawa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
242KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXV/131/20 z 18.02.2020
18‑02‑2020 15:06:33
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jolanta Szuleta
email: jszuleta@widawa.pl tel.:43 6721034 wew. 41
, w dniu:  20‑02‑2020 14:50:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Szuleta
email: jszuleta@widawa.pl tel.:43 6721034 wew. 41
, w dniu:  20‑02‑2020 14:50:11
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2020 15:18:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie