sesja 62


Plik pdf Uchwała nr LXII/351/22 z 30.03.2022
30‑03‑2022 13:32:44
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa za rok 2021
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
266KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXII/350/22 z 30.03.2022
30‑03‑2022 13:29:22
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXII/349/22 z 30.03.2022
30‑03‑2022 13:27:49
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2021-2026” w 2021 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
350KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXII/348/22 z 30.03.2022
30‑03‑2022 13:25:04
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXII/347/22 z 30.03.2022
30‑03‑2022 13:23:27
w sprawie rozpatrzenia petycji dot. naprawy programów ochrony powietrza
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXII/346/22 z 30.03.2022
30‑03‑2022 13:20:53
w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady handlu prowadzonego przez rolników i ich domowników
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
220KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXII/345/22 z 30.03.2022
30‑03‑2022 13:18:09
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w 2022 roku”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXII/344/22 z 30.03.2022
30‑03‑2022 13:15:17
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2022-2029
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
158KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXII/343/22 z 30.03.2022
30‑03‑2022 13:12:23
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2022 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
485KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXII/342/22 z 30.03.2022
30‑03‑2022 13:10:38
w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie „Budowy ujęcia wody w miejscowości Widawa” i „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa” w ramach pomocy finansowej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jolanta Szuleta
email: jszuleta@widawa.pl tel.:43 6721034 wew. 41
, w dniu:  08‑04‑2022 10:06:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Szuleta
email: jszuleta@widawa.pl tel.:43 6721034 wew. 41
, w dniu:  08‑04‑2022 10:06:26
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2022 07:56:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie