rok 2020


Zarządzenie nr 129/2020

16‑10‑2020 14:18:37
Zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 128/2020

16‑10‑2020 14:20:15
Zarządzenie nr 128/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 127/2020

15‑10‑2020 12:45:46
Zarządzenie nr 127/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 15 października 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpośredniej obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy w Widawie
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 126/2020

15‑10‑2020 09:24:55

Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 15 października 2020 roku w sprawie określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Widawa uczestnikom projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Widawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, po zakończeniu trwałości projektu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 124/2020

13‑10‑2020 15:00:06
Zarządzenie nr  124/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zaplecza kontenerowego usytuowanego na nieruchomości położonej w miejscowości Chociw oraz powołaniu Komisji Przetargowej i ustaleniu jej zadań
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 123/2020

02‑10‑2020 10:00:42
Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 122/2020

01‑10‑2020 11:20:05
Zarzadzenie Nr 122 /2020 Wójta Gmniy Widawaz dnia 1 października 2020 r.w sprawie wydania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. 
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 121/2020

28‑09‑2020 11:45:48
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Widawa na 2021 r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020-2029.  
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 120/2020

24‑09‑2020 14:07:08

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Widawa  z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dowożenia i odwożenia dzieci do szkół i placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Widawa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 119/2020

22‑09‑2020 14:14:02
Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 132 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Paliwoda
email: mpaliwoda@widawa.pl
, w dniu:  17‑01‑2020 12:33:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  17‑01‑2020 12:33:23
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2020 09:31:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive