Skargi i wnioski

Rejestr skarg i wniosków prowadzony przez Gminę. Informacje o sposobie załatwiania skarg i wnisków.

Na podstawie §21 ust.1 pkt 2), ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) urząd prowadzi rejestr skarg i wniosków.

DO ZADAŃ ODDZIAŁU KONTROLI I SKARG NALEŻY:

 1. sporządzanie zbiorczych projektów planów kontroli realizowanych przez służby kontrolne Urzędu,
 2. wykonywanie kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu i w jednostkach organizacyjnych miasta,
 3. przeprowadzanie kontroli doraźnych u osób fizycznych i podmiotów zewnętrznych nie wymienionych w pkt 2 - na podstawie uprawnień wynikających ze stosownych przepisów prawa,
 4. wykonywanie kontroli wewnętrznej w Wydziale,
 5. prowadzenie kontroli w sprawach indywidualnych zleconych przez Wójta, członków Zarządu,
 6. sporządzanie informacji o wynikach kontroli dla zarządzającego kontrolę,
 7. przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i kontrola ich realizacji,
 8. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji z kontroli przeprowadzanych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta przez zewnętrzne organy kontroli,
 9. sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania planów kontroli, o których mowa w pkt 1,
 10. przyjmowanie interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków oraz udzielanie informacji i poradnictwa w tym przedmiocie,
 11. organizowanie przyjęć interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Prezydenta, wiceprezydentów i członków Zarządu,
 12. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
 13. sporządzanie okresowych informacji i analiz oraz rocznych sprawozdań z realizacji skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
 14. kontrola i nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta,
 15. obsługa punktu informacyjnego Urzędu.

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
Informacja o sprawie:

Sprawa załatwiana jest na podstawie telefonicznych, osobistych i pisemnych zgłoszeń od ludności.
Szczegółowych informacji udziela:
Sekretariat Urzędu.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  13‑05‑2003 16:54:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  13‑05‑2003 16:54:38
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2003 16:54:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie