Woda i ścieki


Niniejsza procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Jakie dokumenty:

Pisemny wniosek na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Widawa.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji Środowiska i Spraw Komunalnych

Termin załatwienia sprawy


30 dni

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 616 zł, na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 (tj. Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635 ze zm.) o opłacie skarbowej, część III poz. 4.

Dodatkowe informacje

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji.Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony może również być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  19‑12‑2009 14:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  19‑12‑2009 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2012 15:03:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie