Zwierzęta


Niniejsza procedura dotyczy:

  • Uzyskania zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  • uzyskania zezwolenia na prowadzenie grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Jakie dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt lub na prowadzenie grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji, Środowiska i Spraw komunalnych, I piętro, pokój nr 17

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Opłaty:


Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

Sposób wniesienia opłaty

W kasie Urzędu Gminy lub przelewem
na konto Gminy nr 33 9279 0007 0035 0932 2000 0010

Dodatkowe informacje:

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
  • Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziny przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego NIP i REGON
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający sie o o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, planowane po zakończeniu działalności
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  18‑12‑2009 07:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  18‑12‑2009 07:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2012 08:02:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie