2014


REJESTR DECYZJI WYDANYCH W 2014 ROKU

28‑10‑2014 20:21:10

1. Decyzja Nr RIK.6131.1.4.2014.ZP z dnia 03.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna; 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 633 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

2. Decyzja Nr RIK.6131.2.4.2014.ZP z dnia 14.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 500 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 11 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

3. Decyzja Nr RIK.6131.3.4.2014.ZP z dnia 13.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 164 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 127 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

4. Decyzja Nr RIK.6131.4.4.2014.ZP z dnia 16.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 13 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 358 (obręb Józefów Widawski) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

5. Decyzja Nr RIK.6131.6.4.2014.ZP z dnia 21.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 71 (obręb Dębina) w miejscowości Dębina, gmina Widawa.

6. Decyzja Nr RIK.6131.7.4.2014.ZPz dnia 07.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 334 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

7. Decyzja Nr RIK.6131.8.4.2014.ZP z dnia 20.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 662 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

8. Decyzja Nr RIK.6131.10.4.2014.ZP z dnia 21.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jałowiec kanadyjski z działki ewid. Nr 52 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gmina Widawa.

9. Decyzja Nr RIK.6131.11.4.2014.ZP z dnia 16.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 511 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

10. Decyzja Nr RIK.6131.13.4.2014.ZP z dnia 21.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała; 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 73/2 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gmina Widawa.

11. Decyzja Nr RIK.6131.14.4.2014.ZP z dnia 21.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała; 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 512/3 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

12. Decyzja Nr RIK.6131.15.4.2014.ZP z dnia 16.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 471 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa.

13. Decyzja Nr RIK.6131.16.4.2014.ZP z dnia 17.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 226 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

14. Decyzja Nr RIK.6131.17.4.2014.ZP z dnia 22.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 557 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gmina Widawa; 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 562/1 w miejscowości Kąty, gmina Widawa.

15. Decyzja Nr RIK.6131.18.4.2014.ZP z dnia 22.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 618 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

16. Decyzja Nr RIK.6131.19.4.2014.ZP z dnia 24.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 410 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

17. Decyzja Nr RIK.6131.20.4.2014.ZP z dnia 19.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata; 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 528 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

18. Decyzja Nr RIK.6131.21.4.2014.ZP z dnia 22.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 225(obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

19. Decyzja Nr RIK.6131.22.4.2014.ZP z dnia 22.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 364 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

20. Decyzja Nr RIK.6131.23.4.2014.ZP z dnia 22.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku topola biała z działki ewid. Nr 127(obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

21. Decyzja Nr RIK.6131.24.4.2014.ZP z dnia 23.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 16 sztuk drzew z gatunku wierzba biała; 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata; 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny z działki ewid. Nr 452 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

22. Decyzja Nr RIK.6131.25.4.2014.ZP z dnia 23.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała; 22 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 13 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 54/3 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna; 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, krzewów z gatunku kruszyna z działki ewid. Nr 349/6 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gmina Widawa.

23. Decyzja Nr RIK.6131.26.4.2014.ZP z dnia 28.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 256/2 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa.

24. Decyzja Nr RIK.6131.27.4.2014.ZP z dnia 23.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 253 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 437(obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

25. Decyzja Nr RIK.6131.26.4.2014.ZP z dnia 28.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 256/2 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa.

26. Decyzja Nr RIK.6131.26.4.2014.ZP z dnia 24.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 176 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

27. Decyzja Nr RIK.6131.27.4.2014.ZP z dnia 23.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 253 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 437 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gmina Widawa.

28. Decyzja Nr RIK.6131.28.4.2014.ZP z dnia 23.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna; 3 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 243 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gmina Widawa.

29. Decyzja Nr RIK.6131.29.4.2014.ZP z dnia 10.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa; 20m2 krzewów z gatunku bez z działki ewid. Nr 267 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

30. Decyzja Nr RIK.6131.30.4.2014.ZP z dnia 24.01.2014r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 233 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

31. Decyzja Nr RIK.6131.31.4.2014.ZP z dnia 10.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 162 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

32. Decyzja Nr RIK.6131.32.4.2014.ZP z dnia 17.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 70 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 30 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gmina Widawa.

33. Decyzja Nr RIK.6131.33.4.2014.ZP z dnia 03.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 21 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 124/7 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa.

34. Decyzja Nr RIK.6131.34.4.2014.ZP z dnia 29.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 29 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

35. Decyzja Nr RIK.6131.36.4.2014.ZP z dnia 10.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 330 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa.

36. Decyzja Nr RIK.6131.37.4.2014.ZP z dnia 05.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 160 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

37. Decyzja Nr RIK.6131.38.4.2014.ZP z dnia 06.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 856/1 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

38. Decyzja Nr RIK.6131.39.4.2014.ZP z dnia 03.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna; 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 179 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

39. Decyzja Nr RIK.6131.40.4.2014.ZP z dnia 14.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 56 (obręb Dębina) w miejscowości Dębina, gmina Widawa.

40. Decyzja Nr RIK.6131.41.4.2014.ZP z dnia 14.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 550 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 458 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

41. Decyzja Nr RIK.6131.42.4.2014.ZP z dnia 14.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 197/1 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

42. Decyzja Nr RIK.6131.43.4.2014.ZP z dnia 14.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 37 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna; 3 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły; 2 sztuk drzew z gatunku grab; 4 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa; 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec; 6 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 322 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

43. Decyzja Nr RIK.6131.44.4.2014.ZP z dnia 12.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 20 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 364 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

44. Decyzja Nr RIK.6131.46.4.2014.ZP z dnia 18.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 247 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

45. Decyzja Nr RIK.6131.47.4.2014.ZP z dnia 12.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 921 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

46. Decyzja Nr RIK.6131.48.4.2014.ZP z dnia 18.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku topola osika; 6 sztuk drzew olsza czarna z działki ewid. Nr 447; 6 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 410 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

47. Decyzja Nr RIK.6131.49.4.2014.ZP z dnia 12.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 12 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 550 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa; 8 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 551 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

48. Decyzja Nr RIK.6131.50.4.2014.ZP z dnia 12.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 60 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 112/2 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa.

49. Decyzja Nr RIK.6131.51.4.2014.ZP z dnia 12.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. Nr 25 (obręb Sarnów) w miejscowości Sarnów, gmina Widawa.

50. Decyzja Nr RIK.6131.52.4.2014.ZP z dnia 12.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec; 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 297 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa.

51. Decyzja Nr RIK.6131.53.2014.ZP z dnia 20.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 280 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 410 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 313 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa.

52. Decyzja Nr RIK.6131.54.2014.ZP z dnia 14.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 245 (obręb Łazów) w miejscowości Łazów, gmina Widawa.

53. Decyzja Nr RIK.6131.55.4.2014.ZP z dnia 24.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska z działki ewid. Nr 148 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

54. Decyzja Nr RIK.6131.56.4.2014.ZP z dnia 28.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 348 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gmina Widawa.

55. Decyzja Nr RIK.6131.57.4.2014.ZP z dnia 18.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna; 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły; 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 588/2 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

56. Decyzja Nr RIK.6131.58.4.2014.ZP z dnia 18.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa; 3 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły; 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. Nr 487 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa.

57. Decyzja Nr RIK.6131.59.4.2014.ZP z dnia 17.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 486 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

58. Decyzja Nr RIK.6131.59.1.4.2014.ZP z dnia 12.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. Nr 144/2 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

59. Decyzja Nr RIK.6131.60.4.2014.ZP z dnia 17.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 576 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

60. Decyzja Nr RIK.6131.60.1.4.2014.ZP z dnia 12.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy; 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 170 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

61. Decyzja Nr RIK.6131.60.2.4.2014.ZP z dnia 12.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 250 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna; 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 1062/3 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa;

62. Decyzja Nr RIK.6131.61.4.2014.ZP z dnia 21.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 300 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

63. Decyzja Nr RIK.6131.61.1.4.2014.ZP z dnia 24.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 664 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

64. Decyzja Nr RIK.6131.62.2014.ZP z dnia 03.03.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły; 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 279/3 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gmina Widawa.

65. Decyzja Nr RIK.6131.63.4.2014.ZP z dnia 21.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 925(obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. 954 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

66. Decyzja Nr RIK.6131.64.4.2014.ZP z dnia 25.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 25 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 304 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 302 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

67. Decyzja Nr RIK.6131.66.4.2014.ZP z dnia 25.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 91 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gmina Widawa.

68. Decyzja Nr RIK.6131.67.4.2014.ZP z dnia 03.03.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity; 1 sztuki drzewa z gatunku klon jesionolistny z działki ewid. Nr 599 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

69. Decyzja Nr RIK.6131.67.1.4.2014.ZP z dnia 21.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. Nr 274 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gmina Widawa.

70. Decyzja Nr RIK.6131.68.4.2014.ZP z dnia 24.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara; 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 207 (obręb Korzeń) w miejscowości Korzeń, gmina Widawa.

71. Decyzja Nr RIK.6131.69.4.2014.ZP z dnia 24.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 136/2 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gmina Widawa.

72. Decyzja Nr RIK.6131.70.2014.ZP z dnia 24.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 363 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

73. Decyzja Nr RIK.6131.71.4.2014.ZP z dnia 28.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. Nr 240 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

74. Decyzja Nr RIK.6131.72.4.2014.EC z dnia 28.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. Nr 159 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

75. Decyzja Nr RIK.6131.72.1.4.2014.ZP z dnia 27.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 180/4 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gmina Widawa.

76. Decyzja Nr RIK.6131.73.4.2014.ZP z dnia 25.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 219 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gmina Widawa.

77. Decyzja Nr RIK.6131.74.2014.ZP z dnia 21.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 177(obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 176 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

78. Decyzja Nr RIK.6131.74.1.4.2014.ZP z dnia 24.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata; 2 sztuk drzew z gatunku topola osika; 7 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna; 21 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 322/3(obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa; 15 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna; 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 351 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

79. Decyzja Nr RIK.6131.75.4.2014.ZP z dnia 28.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku klon jawor; 2 sztuk drzew z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. Nr 754/3(obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

80. Decyzja Nr RIK.6131.77.4.2014.EC z dnia 04.03.2014r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 339 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

81. Decyzja Nr RIK.6131.78.4.2014.ZP z dnia 26.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. Nr 72 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gmina Widawa.

82. Decyzja Nr RIK.6131.79.4.2014.ZP z dnia 03.03.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. Nr 91/2 (obręb Patoki) w miejscowości Patoki, gmina Widawa.

83. Decyzja Nr RIK.6131.80.4.2014.ZP z dnia 03.03.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. Nr 61 (obręb Korzeń) w miejscowości Korzeń, gmina Widawa.

84. Decyzja Nr RIK.6131.80.1.4.2014.ZP z dnia 26.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 215 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gmina Widawa.

85. Decyzja Nr RIK.6131.81.4.2014.ZP z dnia 26.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa szerokolistna; 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. Nr 56/1 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gmina Widawa.

86. Decyzja Nr RIK.6131.82.4.2014.ZP z dnia 28.02.2014r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna; 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. Nr 166/1 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa; 7 sztuk drzew z gatunku topola osika; 2 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. Nr 167/1 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa.

87. Decyzja Nr RIK.6131.83.4.2014.ZP z dnia 12.03.2014r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska z działki ewid. Nr 562/4 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

88. Decyzja Nr RIK.6131.84.4.2014.ZP z dnia 27.02.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 488 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

89. Decyzja Nr RIK.6131.86.4.2014.ZP z dnia 04.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 19 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa; 11 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. 392/2 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska; gm. Widawa.

90. Decyzja Nr RIK.6131.87.4.2014.ZP z dnia 06.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 609 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

91. Decyzja Nr RIK.6131.88.4.2014.ZP z dnia 12.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola kanadyjska działki ewid. 1 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.

92. Decyzja Nr RIK.6131.89.4.2014.ZP z dnia 14.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 46 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. 191/1 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa.

93. Decyzja Nr RIK.6131.89.4.2014.ZP z dnia 14.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 136 (obręb Sarnów) w miejscowości Raczynów, gm. Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna , 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 251 (obręb Sarnów) w miejscowości Raczynów, gm. Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. 111 (obręb Sarnów) w miejscowości Raczynów, gm. Widawa.

94. Decyzja Nr RIK.6131.90.4.2014.ZP z dnia 30.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. 104 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.

95. Decyzja Nr RIK.6131.91.4.2014.ZP z dnia 10.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny z działki ewid. 224 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.

96. Decyzja Nr RIK.6131.92.4.2014.ZP z dnia 24.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 9 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 181 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

97. Decyzja Nr RIK.6131.93.4.2014.ZP z dnia 14.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 385 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

98. Decyzja Nr RIK.6131.94.4.2014.EC z dnia 16.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 207 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

99. Decyzja Nr RIK.6131.95.4.2014.ZP z dnia 13.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 102/1 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. 92 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. 93 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

100. Decyzja Nr RIK.6131.96.4.2014.ZP z dnia 10.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. 496 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gm. Widawa.

101. Decyzja Nr RIK.6131.97.4.2014.ZP z dnia 14.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska z działki ewid. 224 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa.

102. Decyzja Nr RIK.6131.98.4.2014.ZP z dnia 17.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 231 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.

103. Decyzja Nr RIK.6131.98.1.4.2014.ZP z dnia 11.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wiąz z działki ewid. 536 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

104. Decyzja Nr RIK.6131.99.4.2014.ZP z dnia 12.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 5 z sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 221 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

105. Decyzja Nr RIK.6131.99.4.2014.ZP z dnia 28.02.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku modrzew, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 246/1 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.

106. Decyzja Nr RIK.6131.100.4.2014.ZP z dnia 20.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 9 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gm. Widawa.

107. Decyzja Nr RIK.6131.101.4.2014.EC z dnia 24.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 688 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gm. Widawa.

108. Decyzja Nr RIK.6131.102.4.2014.EC z dnia 21.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 980 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

109. Decyzja Nr RIK.6131.103.4.2014.ZP z dnia 28.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 186 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

110. Decyzja Nr RIK.6131.104.4.2014.DK z dnia 29.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. 333 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

111. Decyzja Nr RIK.6131.106.4.2014.ZP z dnia 19.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 1399 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

112. Decyzja Nr RIK.6131.107.4.2014.ZP z dnia 19.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 48 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika, 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała, 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. 582 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

113. Decyzja Nr RIK.6131.108.4.2014.ZP z dnia 27.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 3 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 720 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

114. Decyzja Nr RIK.6131.110.4.2014.ZP z dnia 28.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity, 15 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 62 (obręb Korzeń) w miejscowości Korzeń, gm. Widawa.

115. Decyzja Nr RIK.6131.112.4.2014.ZP z dnia 27.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 526 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

116. Decyzja Nr RIK.6131.113.4.2014.ZP z dnia 28.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 602 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

117. Decyzja Nr RIK.6131.114.4.2014.ZP z dnia 28.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska z działki ewid. 7 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.

118. Decyzja Nr RIK.6131.115.123.4.2014.ZP z dnia 09.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. 104 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.

119. Decyzja Nr RIK.6131.116.4.2014.ZP z dnia 17.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 416 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.

120. Decyzja Nr RIK.6131.117.4.2014.ZP z dnia 10.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 53 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

121. Decyzja Nr RIK.6131.118.4.2014.ZP z dnia 31.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 225 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gm. Widawa.

122. Decyzja Nr RIK.6131.120.4.2014.ZP z dnia 03.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny z działki ewid. 329/10 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

123. Decyzja Nr RIK.6131.124.4.2014.ZP z dnia 28.03.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. 390 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.

124. Decyzja Nr RIK.6131.125.4.2014.ZP z dnia 04.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew, 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 65 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

125. Decyzja Nr RIK.6131.127.4.2014.ZP z dnia 07.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 25 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 441 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gm. Widawa.

126. Decyzja Nr RIK.6131.128.4.2014.ZP z dnia 07.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 241/1 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa.

127. Decyzja Nr RIK.6131.129.4.2014.ZP z dnia 22.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 461 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa.

128. Decyzja Nr RIK.6131.130.4.2014.ZP z dnia 17.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna, 1 sztuki drzew z gatunku wierzba biała, 5 sztuk krzewów z gatunku wierzba rokita o pow. 2 m2 z działki ewid. 303 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa.

129. Decyzja Nr RIK.6131.131.4.2014.ZP z dnia 11.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew z działki ewid. 1 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa.

130. Decyzja Nr RIK.6131.131.1.4.2014.ZP z dnia 14.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 271/2 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa.

131. Decyzja Nr RIK.6131.132.4.2014.ZP z dnia 23.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 576/1 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

132. Decyzja Nr RIK.6131.132.4.2014.ZP z dnia 09.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 333 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

133. Decyzja Nr RIK.6131.133.4.2014.ZP z dnia 28.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 12/3 (obręb Sarnów) w miejscowości Sarnów, gm. Widawa.

134. Decyzja Nr RIK.6131.134.4.2014.ZP z dnia 24.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku lipa z działki ewid. 273 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

135. Decyzja Nr RIK.6131.136.4.2014.ZP z dnia 25.04.2014 r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 962 (obręb Widawa) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

136. Decyzja Nr RIK.6131.138.1.4.2014.ZP z dnia 05.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 797 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

137. Decyzja Nr RIK.6131.139.1.4.2014.ZP z dnia 15.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 4 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. 480/3 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

138. Decyzja Nr RIK.6131.139.4.2014.ZP z dnia 13.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wiąz z działki ewid. 17 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gm. Widawa.

139. Decyzja Nr RIK.6131.140.4.2014.ZP z dnia 20.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 329/1 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

140. Decyzja Nr RIK.6131.141.4.2014.ZP z dnia 15.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. 61 (obręb Patoki) w miejscowości Patoki, gm. Widawa.

141. Decyzja Nr RIK.6131.142.4.2014.ZP z dnia 16.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 327/3 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. 327/2 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.

142. Decyzja Nr RIK.6131.145.4.2014.ZP z dnia 07.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku grab z działki ewid. 199 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gm. Widawa.

143. Decyzja Nr RIK.6131.146.4.2014.ZP z dnia 26.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 415 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.

144. Decyzja Nr RIK.6131.147.4.2014.ZP z dnia 27.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. 510/1 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

145. Decyzja Nr RIK.6131.148.4.2014.ZP z dnia 27.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 124 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.

146. Decyzja Nr RIK.6131.149.4.2014.EC z dnia 27.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 131/1 (obręb Dębina) w miejscowości Dębina, gm. Widawa.

147. Decyzja Nr RIK.6131.149.4.2014.ZP z dnia 30.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. 501 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

148. Decyzja Nr RIK.6131.150.4.2014.ZP z dnia 30.05.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 1094 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów, gm. Widawa.

149. Decyzja Nr RIK.6131.151.4.2014.ZP z dnia 06.06.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. 587 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.

150. Decyzja Nr RIK.6131.152.4.2014.EC z dnia 21.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku klon jawor z działki ewid. 1 (obręb Dębina) w miejscowości Dębina, gm. Widawa; 1sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 165/3 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

151. Decyzja Nr RIK.6131.153.4.2014.EC z dnia 03.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 445 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.

152. Decyzja Nr RIK.6131.154.4.2014.EC z dnia 08.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z olsza czarna z działki ewid. 589 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

153. Decyzja Nr RIK.6131.155.4.2014.EC z dnia 09.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 283/1 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

154. Decyzja Nr RIK.6131.157.4.2014.EC z dnia 11.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 502 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

155. Decyzja Nr RIK.6131.159.4.2014.EC z dnia 17.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 52 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gm. Widawa.

156. Decyzja Nr RIK.6131.160.4.2014.EC z dnia 17.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk srebrny z działki ewid. 204 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.

157. Decyzja Nr RIK.6131.161.4.2014.EC z dnia 17.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 12 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 18 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

158. Decyzja Nr RIK.6131.162.4.2014.EC z dnia 21.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk z działki ewid. 403 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

159. Decyzja Nr RIK.6131.163.4.2014.EC z dnia 21.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. 244 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa.

160. Decyzja Nr RIK.6131.164.4.2014.EC z dnia 18.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 321/1 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa.

161. Decyzja Nr RIK.6131.166.1.4.2014.EC z dnia 23.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 13 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny, 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 2 sztuk drzew z gatunku lipa szerokolistna, 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew z działki ewid. 754/3 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

162. Decyzja Nr RIK.6131.166.4.2014.EC z dnia 22.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 284/2 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 284/1 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa.

163. Decyzja Nr RIK.6131.167.4.2014.EC z dnia 24.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk srebrny z działki ewid. 460 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gm. Widawa.

164. Decyzja Nr RIK.6131.168.3.2014.EC z dnia 29.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 274 (obręb Sarnów) w miejscowości Raczynów, gm. Widawa.

165. Decyzja Nr RIK.6131.169.2014.DK z dnia 13.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. 333 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

166. Decyzja Nr RIK.6131.170.3.2014.DK z dnia 07.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 2 sztuk drzew z gatunku modrzew, 6 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny z działki ewid. 166 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

167. Decyzja Nr RIK.6131.171.3.2014.EC z dnia 31.07.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 466 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

168. Decyzja Nr RIK.6131.172.3.2014.EC z dnia 05.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. 125 (obręb Łazów) w miejscowości Łazów, gm. Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku topola szara, 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 175 (obręb Łazów) w miejscowości Łazów, gm. Widawa.

169. Decyzja Nr RIK.6131.174.3.2014.EC z dnia 06.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew z działki ewid. 115 (obręb Dębina) w miejscowości Dębina, gm. Widawa.

170. Decyzja Nr RIK.6131.175.3.2014.EC z dnia 05.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 196/2 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

171. Decyzja Nr RIK.6131.176.3.2014.EC z dnia 04.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 55 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

172. Decyzja Nr RIK.6131.176.1.3.2014.DK z dnia 06.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 929 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

173. Decyzja Nr RIK.6131.177.3.2014.EC z dnia 11.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy, 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika, 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 356 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.

174. Decyzja Nr RIK.6131.178.3.2014.DK z dnia 13.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 61 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

175. Decyzja Nr RIK.6131.179.3.2014.DK z dnia 14.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 409 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.

176. Decyzja Nr RIK.6131.180.3.2014.DK z dnia 14.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 248 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.

177. Decyzja Nr RIK.6131.181.3.2014.DK z dnia 14.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 268/2 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

178. Decyzja Nr RIK.6131.182.3.2014.DK z dnia 18.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku modrzew z działki ewid. 217/4 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa.

179. Decyzja Nr RIK.6131.184.3.2014.DK z dnia 18.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 32 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 18 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. 367 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.

180. Decyzja Nr RIK.6131.185.3.2014.DK z dnia 18.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 66/2 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

181. Decyzja Nr RIK.6131.186.3.2014.DK z dnia 18.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 308 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

182. Decyzja Nr RIK.6131.187.3.2014.DK z dnia 20.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 134/2 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gm. Widawa.

183. Decyzja Nr RIK.6131.188.3.2014.DK z dnia 20.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 357 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.

184. Decyzja Nr RIK.6131.189.3.2014.DK z dnia 20.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 406 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

185. Decyzja Nr RIK.6131.190.3.2014.DK z dnia 26.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olcha czarna z działki ewid. 347 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.

186. Decyzja Nr RIK.6131.191.3.2014.DK z dnia 25.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 1 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gm. Widawa.

187. Decyzja Nr RIK.6131.192.3.2014.DK z dnia 25.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. 633/1 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

188. Decyzja Nr RIK.6131.193.3.2014.DK z dnia 25.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. 165 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

189. Decyzja Nr RIK.6131.194.3.2014.EC z dnia 10.10.2014 r, - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 11 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna, 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 3 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 552 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

190. Decyzja Nr RIK.6131.196.3.2014.DK z dnia 28.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 60 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 340 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.

191. Decyzja Nr RIK.6131.197.3.2014.DK z dnia 27.08.2014 r. - decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 94/2 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gm. Widawa.

192. Decyzja Nr RIK.6131.198.3.2014.DK z dnia 01.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 85 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gm. Widawa.

193. Decyzja Nr RIK.6131.198.1.3.2014.DK z dnia 01.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 102 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gm. Widawa.

194. Decyzja Nr RIK.6131.199.3.2014.EC z dnia 04.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. 25/1 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

195. Decyzja Nr RIK.6131.200.3.2014.EC z dnia 02.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 55 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

196. Decyzja Nr RIK.6131.201.3.2014.EC z dnia 04.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku modrzew z działki ewid. 217/4 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa.

197. Decyzja Nr RIK.6131.202.3.2014.EC z dnia 04.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna z działki ewid. 287/2 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa.

198. Decyzja Nr RIK.6131.203.3.2014.EC z dnia 07.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, 6 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 2 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. 565/4 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

199. Decyzja Nr RIK.6131.204.3.2014.EC z dnia 05.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 184 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 438 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

200. Decyzja Nr RIK.6131.205.3.2014.EC z dnia 05.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. 928 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

201. Decyzja Nr RIK.6131.206.3.2014.EC z dnia 05.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy, 10 sztuk drzew z gatunku olcha czarna, 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 10 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 391/1 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa

202. Decyzja Nr RIK.6131.207.3.2014.EC z dnia 05.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 429 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.

203. Decyzja Nr RIK.6131.208.3.2014.EC z dnia 08.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 270 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa.

204. Decyzja Nr RIK.6131.209.3.2014.EC z dnia 10.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 6 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. 103 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gm. Widawa.

205. Decyzja Nr RIK.6131.211.3.2014.EC z dnia 12.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 27 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 353/1 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.

206. Decyzja Nr RIK.6131.212.3.2014.EC z dnia 12.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. 401/1 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.

207. Decyzja Nr RIK.6131.213.3.2014.DK z dnia 12.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 155/1 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gm. Widawa.

208. Decyzja Nr RIK.6131.213.1.3.2014.EC z dnia 15.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. 318/1 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.

209. Decyzja Nr RIK.6131.214.3.2014.EC z dnia 16.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny z działki ewid. 565/1 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

210. Decyzja Nr RIK.6131.216.3.2014.EC z dnia 10.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wiąz szypułkowy, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 516 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

211. Decyzja Nr RIK.6131.217.3.2014.EC z dnia 18.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 374 (obręb Górki Grabiańskie) w miejscowości Górki Grabiańskie, gm. Widawa.

212. Decyzja Nr RIK.6131.218.3.2014.EC z dnia 22.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 10 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 156/1 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa.

213. Decyzja Nr RIK.6131.219.3.2014.EC z dnia 22.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzb, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 438/2 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gm. Widawa.

214. Decyzja Nr RIK.6131.220.3.2014.EC z dnia 06.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzb z działki ewid. 151 (obręb Ligota) w miejscowości Zawady, gm. Widawa.

215. Decyzja Nr RIK.6131.221.3.2014.EC z dnia 24.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 421 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

216. Decyzja Nr RIK.6131.222.3.2014.EC z dnia 24.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny z działki ewid. 768 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

217. Decyzja Nr RIK.6131.223.3.2014.EC z dnia 25.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. 590 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

218. Decyzja Nr RIK.6131.224.3.2014.EC z dnia 25.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 907 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa; 65 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 14 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 837 (obręb Rogóźno ) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

219. Decyzja Nr RIK.6131.225.3.2014.EC z dnia 25.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 133 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

220. Decyzja Nr RIK.6131.226.3.2014.EC z dnia 26.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 283 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny z działki ewid. 156 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa.

221. Decyzja Nr RIK.6131.227.3.2014.EC z dnia 26.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku topola osika, 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 770 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

222. Decyzja Nr RIK.6131.228.3.2014.EC z dnia 25.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba z działki ewid. 88 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

223. Decyzja Nr RIK.6131.229.3.2014.EC z dnia 26.09.2014 r. - decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 18 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

224. Decyzja Nr RIK.6131.230.3.2014.EC z dnia 01.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 25 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 4 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. 69 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

225. Decyzja Nr RIK.6131.232.3.2014.EC z dnia 01.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 851/1 (obręb Józefów Widawski) w miejscowości Józefów Widawski, gm. Widawa.

226. Decyzja Nr RIK.6131.233.3.2014.EC z dnia 01.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jodła pospolita z działki ewid. 235/1 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.

227. Decyzja Nr RIK.6131.234.3.2014.EC z dnia 02.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 1264/1 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

228. Decyzja Nr RIK.6131.235.3.2014.EC z dnia 03.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 11 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 187, 188, 189 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 189 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa.

229. Decyzja Nr RIK.6131.236.3.2014.EC z dnia 06.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 356 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gm. Widawa.

230. Decyzja Nr RIK.6131.237.3.2014.EC z dnia 07.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 155 (obręb Katy) w miejscowości Kąty, gm. Widawa.

231. Decyzja Nr RIK.6131.238.3.2014.EC z dnia 08.10.2014 r. - decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 312 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gm. Widawa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  28‑10‑2014 20:20:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  28‑10‑2014 20:20:36
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2014 20:20:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie