2015


REJESTR DECYZJI WYDANYCH W 2015 ROKU

Rejestr decyzji dotyczących zezwolenia

na usuwanie drzew i krzewów wydanych w 2015 r.

1. Decyzja Nr RIK.6131.326.3.2014/2015.ZP z dnia 13.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 309 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

2. Decyzja Nr RIK.6131.331.3.2014/2015.ZP z dnia 05.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska, 5 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. 30 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gmina Widawa; 6 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 10 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 22 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gmina Widawa.

3. Decyzja Nr RIK.6131.1.3.2014/2015.ZP z dnia 07.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 209 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gmina Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 208 (obręb Klęcz) w miejscowości Ligota, gmina Widawa.

4. Decyzja Nr RIK.6131.2.3.2014/2015.ZP z dnia 07.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba, 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 323 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 116 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 123 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 125 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 176 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

5. Decyzja Nr RIK.6131.3.3.2014/2015.ZP z dnia 07.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 1126 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

6. Decyzja Nr RIK.6131.4.3.2014/2015.ZP z dnia 09.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 70 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 451/1 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

7. Decyzja Nr RIK.6131.5.3.2014/2015.ZP z dnia 12.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 209 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gmina Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 208 (obręb Klęcz) w miejscowości Ligota, gmina Widawa.

8. Decyzja Nr RIK.6131.6.3.2014/2015.ZP z dnia 09.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku topola osika, 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 388/1 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa; 15 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 40 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 230/3 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gmina Widawa.

9. Decyzja Nr RIK.6131.7.3.2014/2015.ZP z dnia 09.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. 168 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

10. Decyzja Nr RIK.6131.8.3.2014/2015.ZP z dnia 09.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 149 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 283 (obręb Sarnów) w miejscowości Raczynów, gmina Widawa.

11. Decyzja Nr RIK.6131.11.3.2014/2015.ZP z dnia 13.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 162 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

12. Decyzja Nr RIK.6131.12.3.2015.EC z dnia 27.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 144 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

13. Decyzja Nr RIK.6131.13.3.2015.ZP z dnia 14.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski z działki ewid. 174 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 554/1 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

14. Decyzja Nr RIK.6131.14.3.2015.ZP z dnia 15.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, 10 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. 284/1 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

15. Decyzja Nr RIK.6131.15.3.2015.ZP z dnia 15.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 933 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

16. Decyzja Nr RIK.6131.16.3.2015.ZP z dnia 15.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 188 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gmina Widawa.

17. Decyzja Nr RIK.6131.17.3.2015.ZP z dnia 15.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 91 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

18. Decyzja Nr RIK.6131.18.3.2015.ZP z dnia 19.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 40 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. 100 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dębina, gmina Widawa; 10 sztuk drzew z gatunku wierzba, 3 m2 krzewów z gatunku rokita z działki ewid. 459 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa

19. Decyzja Nr RIK.6131.20.3.2015.ZP z dnia 19.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 468/1 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

20. Decyzja Nr RIK.6131.21.3.2015.ZP z dnia 13.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 281 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa; 9 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 12 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 282 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa; 36 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 283 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

21. Decyzja Nr RIK.6131.22.3.2015.ZP z dnia 19.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku modrzew europejski z działki ewid. 343 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

22. Decyzja Nr RIK.6131.23.3.2015.ZP z dnia 19.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 823 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa; 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 879 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

23. Decyzja Nr RIK.6131.24.3.2015.ZP z dnia 19.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 389 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

24. Decyzja Nr RIK.6131.25.3.2015.ZP z dnia 21.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 25 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 6 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, 12 m2 krzewów z gatunku śnieguliczka biała z działki ewid. 259 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa.

25. Decyzja Nr RIK.6131.26.3.2015.ZP z dnia 21.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 177 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

26. Decyzja Nr RIK.6131.27.3.2015.EC z dnia 28.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 13 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gmina Widawa.

27. Decyzja Nr RIK.6131.28.3.2015.ZP z dnia 21.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna z działki ewid. 244 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gmina Widawa.

28. Decyzja Nr RIK.6131.30.3.2015.ZP z dnia 23.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 122 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

29. Decyzja Nr RIK.6131.32.3.2015.ZP z dnia 23.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 48/2 (obręb Łazów) w miejscowości Łazów, gmina Widawa.

30. Decyzja Nr RIK.6131.34.3.2015.EC z dnia 26.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 134 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gmina Widawa.

31. Decyzja Nr RIK.6131.36.3.2015.EC z dnia 26.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 1297 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

32. Decyzja Nr RIK.6131.38.3.2015.EC z dnia 26.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna kalifornijska z działki ewid. 413 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

33. Decyzja Nr RIK.6131.39.3.2015.EC z dnia 26.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 9 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 298 (obręb Restarzew Środkowy) w miejscowości Restarzew Środkowy, gmina Widawa.

34. Decyzja Nr RIK.6131.40.3.2015.EC z dnia 26.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 774 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

35. Decyzja Nr RIK.6131.41.3.2015.EC z dnia 04.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 3 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 385 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gmina Widawa.

36. Decyzja Nr RIK.6131.42.3.2015.EC z dnia 27.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba z działki ewid. 752 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

37. Decyzja Nr RIK.6131.43.3.2015.EC z dnia 23.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 87/2 (obręb Patoki) w miejscowości Patoki, gmina Widawa.

38. Decyzja Nr RIK.6131.44.3.2015.EC z dnia 10.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 462/2 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gmina Widawa.

39. Decyzja Nr RIK.6131.45.3.2015.EC z dnia 02.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna z działki ewid. 156 (obręb Łazów) w miejscowości Łazów, gmina Widawa.

40. Decyzja Nr RIK.6131.46.3.2015.EC z dnia 20.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 363 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

41. Decyzja Nr RIK.6131.47.3.2015.EC z dnia 20.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna, 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 656 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

42. Decyzja Nr RIK.6131.48.3.2015.EC z dnia 18.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 996 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

43. Decyzja Nr RIK.6131.49.3.2015.EC z dnia 28.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 289 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

44. Decyzja Nr RIK.6131.50.3.2015.EC z dnia 29.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 5 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. 139 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

45. Decyzja Nr RIK.6131.52.3.2015.EC z dnia 29.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 422 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gmina Widawa.

46. Decyzja Nr RIK.6131.53.3.2015.EC z dnia 30.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 9 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gmina Widawa.

47. Decyzja Nr RIK.6131.56.3.2015.EC z dnia 30.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 133 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gmina Widawa.

48. Decyzja Nr RIK.6131.57.3.2015.EC z dnia 30.01.2015 r. – decyzja dot. wycinki 16 sztuk drzew z gatunku topola czarna, 35 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 432/3 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gmina Widawa.

49. Decyzja Nr RIK.6131.58.3.2015.EC z dndeia 03.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, z działki ewid. 23 (obręb Korzeń) w miejscowości Korzeń, gmina Widawa; 8 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 67 (obręb Korzeń) w miejscowości Korzeń, gmina Widawa.

50. Decyzja Nr RIK.6131.59.3.2015.ZP z dnia 10.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 100 sztuk drzew z gatunku topola osika, 200 m2 krzewów z gatunku wierzba rokita oraz jeżyna z działki ewid. 135 (obręb Sarnów) w miejscowości Sarnów, gmina Widawa.

51. Decyzja Nr RIK.6131.61.3.2015.EC z dnia 11.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. 44 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gmina Widawa.

52. Decyzja Nr RIK.6131.62.3.2015.ZP z dnia 25.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 253/2 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity, 2 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy, 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec, 60 m2 krzewów z gatunku leszczyna z działki ewid. 254/2 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gmina Widawa.

53. Decyzja Nr RIK.6131.63.1.3.2015.EC z dnia 12.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 299 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

54. Decyzja Nr RIK.6131.63.3.2015.EC z dnia 12.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 320 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gmina Widawa.

55. Decyzja Nr RIK.6131.64.3.2015.ZP z dnia 13.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 299 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 120 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 865 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

56. Decyzja Nr RIK.6131.65.3.2015.ZP z dnia 13.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 500 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 794 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa; 450 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 791 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gmina Widawa.

57. Decyzja Nr RIK.6131.65.1.3.2015.ZP z dnia 13.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 46 (obręb Dębina) w miejscowości Dębina, gmina Widawa.

58. Decyzja Nr RIK.6131.66.3.2015.ZP z dnia 16.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 1308 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

59. Decyzja Nr RIK.6131.67.3.2015.ZP z dnia 17.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. 402 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gmina Widawa.

60. Decyzja Nr RIK.6131.68.3.2015.ZP z dnia 17.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. 196 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

61. Decyzja Nr RIK.6131.69.3.2015.ZP z dnia 17.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 540 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gmina Widawa; 60 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 434 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gmina Widawa.

62. Decyzja Nr RIK.6131.70.3.2015.ZP z dnia 17.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 170 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

63. Decyzja Nr RIK.6131.71.3.2015.ZP z dnia 18.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba z działki ewid. 261 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gmina Widawa.

64. Decyzja Nr RIK.6131.72.3.2015.ZP z dnia 18.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 392/1 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 395/1 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa.

65. Decyzja Nr RIK.6131.73.3.2015.ZP z dnia 20.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, 12 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 2 sztuk drzew z gatunku wiąz szypułkowy, 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika, 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny, 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły, 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 70 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

66. Decyzja Nr RIK.6131.74.3.2015.ZP z dnia 18.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna, 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 57 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gmina Widawa.

67. Decyzja Nr RIK.6131.75.3.2015.ZP z dnia 18.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 26 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 481 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa; 12 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 482 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa;18 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 484 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 509 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa; 14 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 511 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

68. Decyzja Nr RIK.6131.76.3.2015.ZP z dnia 18.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 11 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gmina Widawa.

69. Decyzja Nr RIK.6131.77.3.2015.ZP z dnia 19.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 11 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 516/4 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

70. Decyzja Nr RIK.6131.78.3.2015.ZP z dnia 19.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 13 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 484 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku topola osika, 15 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 470 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa; 25 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 84 (obręb Sewerynów) w miejscowości Sewerynów, gmina Widawa.

71. Decyzja Nr RIK.6131.79.3.2015.ZP z dnia 19.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 206 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gmina Widawa.

72. Decyzja Nr RIK.6131.81.3.2015.ZP z dnia 20.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna, 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 237 (obręb Wincentów) w miejscowości Wincentów, gmina Widawa.

73. Decyzja Nr RIK.6131.82.3.2015.ZP z dnia 20.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 242 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 243 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa.

74. Decyzja Nr RIK.6131.83.3.2015.ZP z dnia 25.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity, 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 137 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gmina Widawa.

75. Decyzja Nr RIK.6131.84.3.2015.ZP z dnia 23.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 101 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gmina Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. 102/1 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gmina Widawa.

76. Decyzja Nr RIK.6131.85.3.2015.ZP z dnia 25.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 576/1 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa; 16 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 576/3 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

77. Decyzja Nr RIK.6131.86.3.2015.ZP z dnia 25.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 574 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

78. Decyzja Nr RIK.6131.87.3.2015.ZP z dnia 25.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 399 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

79. Decyzja Nr RIK.6131.88.3.2015.ZP z dnia 25.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 9 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity, 15 sztuk drzew z gatunku modrzew europejski, 12 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 1,5 m2 krzewów z gatunku jałowiec z działki ewid. 124 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa.

80. Decyzja Nr RIK.6131.89.3.2015.ZP z dnia 25.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 649 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

81. Decyzja Nr RIK.6131.90.3.2015.ZP z dnia 04.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna z działki ewid. 95 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dębina, gmina Widawa.

82. Decyzja Nr RIK.6131.91.3.2015.ZP z dnia 26.02.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 398/1 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa; 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 410/1 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gmina Widawa.

83. Decyzja Nr RIK.6131.92.3.2015.ZP z dnia 02.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku wierzba , 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 6 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 2 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny z działki ewid. 146/1 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

84. Decyzja Nr RIK.6131.93.3.2015.ZP z dnia 02.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 588/2 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

85. Decyzja Nr RIK.6131.94.3.2015.ZP z dnia 03.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba, 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna z działki ewid. 338 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

86. Decyzja Nr RIK.6131.95.3.2015.ZP z dnia 04.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba z działki ewid. 86 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

87. Decyzja Nr RIK.6131.96.3.2015.ZP z dnia 17.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 83 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gmina Widawa.

88. Decyzja Nr RIK.6131.97.3.2015.ZP z dnia 04.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 188 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa; 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 293 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gmina Widawa.

89. Decyzja Nr RIK.6131.98.3.2015.ZP z dnia 05.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 15 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. 79 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gmina Widawa.

90. Decyzja Nr RIK.6131.99.3.2015.ZP z dnia 23.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 58 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gmina Widawa.

91. Decyzja Nr RIK.6131.100.3.2015.ZP z dnia 05.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna, 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 368 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

92. Decyzja Nr RIK.6131.101.3.2015.ZP z dnia 06.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 325 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

93. Decyzja Nr RIK.6131.103.3.2015.ZP z dnia 10.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 150 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 975 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

94. Decyzja Nr RIK.6131.104.3.2015.ZP z dnia 11.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. 360 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gmina Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. 361 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

95. Decyzja Nr RIK.6131.104.1.3.2015.ZP z dnia 20.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 962 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

96. Decyzja Nr RIK.6131.105.3.2015.ZP z dnia 12.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna z działki ewid. 559/1 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gmina Widawa.

97. Decyzja Nr RIK.6131.106.3.2015.ZP z dnia 12.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity, 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 294 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.

98. Decyzja Nr RIK.6131.107.3.2015.ZP z dnia 12.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 134/2 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gmina Widawa.

99. Decyzja Nr RIK.6131.109.3.2015.ZP z dnia 17.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski z działki ewid. 89 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

100. Decyzja Nr RIK.6131.110.3.2015.ZP z dnia 20.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 287 (obręb Katy) w miejscowości Kąty, gmina Widawa.

101. Decyzja Nr RIK.6131.111.3.2015.ZP z dnia 23.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 845 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

102. Decyzja Nr RIK.6131.113.3.2015.ZP z dnia 24.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy, 8 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 528 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gmina Widawa.

103. Decyzja Nr RIK.6131.114.3.2015.ZP z dnia 26.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 1310 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

104. Decyzja Nr RIK.6131.115.1.3.2015.ZP z dnia 31.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna z działki ewid. 554/1 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

105. Decyzja Nr RIK.6131.115.3.2015.ZP z dnia 31.03.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 756/1 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

106. Decyzja Nr RIK.6131.116.3.2015.DR z dnia 06.04.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 301 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gmina Widawa.

107. Decyzja Nr RIK.6131.117.3.2015.DR z dnia 02.04.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wiąz z działki ewid. 161 (obręb Wielka Wieś A.) w miejscowości Wielka Wieś A, gmina Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku akacja z działki ewid. 134 (obręb Wielka Wieś A.) w miejscowości Wielka Wieś A, gmina Widawa, 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. 98 i 99 (obręb Wielka Wieś A.) w miejscowości Wielka Wieś A, gmina Widawa.

108. Decyzja Nr RIK.6131.119.3.2015.DR z dnia 02.04.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 216 (obręb Kolonia Ochle.) w miejscowości Ochle Kolonia, gmina Widawa

109. Decyzja Nr RIK.6131.120.3.2015.DR z dnia 10.04.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski z działki ewid. 1135 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

110. Decyzja Nr RIK.6131.121.3.2015.DR z dnia 08.04.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. 927 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

111. Decyzja Nr RIK.6131.122.3.2015.DR z dnia 10.04.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. 140 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gmina Widawa.

112. Decyzja Nr RIK.6131.123.3.2015.DR z dnia 15.04.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 641/2 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gmina Widawa.

113. Decyzja Nr RIK.6131.125.3.2015.DR z dnia 22.04.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. 177 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

114. Decyzja Nr RIK.6131.120.3.2015.DR z dnia 10.04.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski z działki ewid. 1135 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

115. Decyzja Nr RIK.6131.127.3.2015.DR z dnia 11.06.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski, 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. 149 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gmina Widawa.

116. Decyzja Nr RIK.6131.127.2.3.2015.DR z dnia 12.05.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 296(obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gmina Widawa.

117. Decyzja Nr RIK.6131.128.3.2015.DR z dnia 12.05.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 138 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

118. Decyzja Nr RIK.6131.131.3.2015.DR z dnia 12.05.2015 r. – decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 563 6(obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

119. Decyzja Nr RIK.6131.132.3.2015.DR z dnia 18.05.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 131/1 (obręb Dębina) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gmina Widawa.

120. Decyzja Nr RIK.6131.134.3.2015.DR

121. Decyzja Nr RIK.6131.135.3.2015.DR z dnia 02.06.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 85 6(obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gmina Widawa; 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 86 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Widawa, gmina Widawa.

122. Decyzja Nr RIK.6131.136.3.2015.ZP z dnia 08.06.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 385 6(obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa.

123. Decyzja Nr RIK.6131.138.4.2015.DR z dnia 17.06.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała z działki ewid. 271 6(obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.

124. Decyzja Nr RIK.6131.139.4.2015.DR z dnia 30.06.2015 r. – decyzja dot. wycinki1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 535 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

125. Decyzja Nr RIK.6131.140.4.2015.DR z dnia 17.06.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. 1291 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

126. Decyzja Nr RIK.6131.142.4.2015.DR z dnia 25.06.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity, 2 sztuki drzewa z gatunku modrzew, 5 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 386 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

127. Decyzja Nr RIK.6131.143.4.2015.DR z dnia 02.07.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna z działki ewid. 346/1 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa.

128. Decyzja Nr RIK.6131.144.4.2015.DR z dnia 08.07.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 135 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gm. Widawa.

129. Decyzja Nr RIK.6131.147.4.2015.DR z dnia 13.07.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 422 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.

130. Decyzja Nr RIK.6131.148.4.2015.DR z dnia 20.07.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. 406 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

131. Decyzja Nr RIK.6131.148.1.4.2015.DR z dnia 22.07.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku czeremcha zwyczajna z działki ewid. 240 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

132. Decyzja Nr RIK.6131.149.4.2015.DR z dnia 30.07.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna z działki ewid. 360 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gm. Widawa.

133. Decyzja Nr RIK.6131.151.4.2015.DR z dnia 05.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 23 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 577/6 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

134. Decyzja Nr RIK.6131.152.2.2015.DR z dnia 20.07.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 497 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

135. Decyzja Nr RIK.6131.153.2.2015.DR z dnia 23.07.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olcha czarna z działki ewid. 44 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

136. Decyzja Nr RIK.6131.154.4.2015.DR z dnia 05.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny, 1 sztuki drzewa z gatunku jałowiec pospolity z działki ewid. 767 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

137. Decyzja Nr RIK.6131.155.4.2015.DR z dnia 30.07.2015 r. – decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 578 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

138. Decyzja Nr RIK.6131.156.4.2015.DR z dnia 05.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 224 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa.

139. Decyzja Nr RIK.6131.157.2.2015.DR z dnia 31.07.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku jawor z działki ewid. 277/1 (obręb Kolonia Zawady) w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa.

140. Decyzja Nr RIK.6131.158.4.2015.ZP z dnia 10.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 49/5 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

141. Decyzja Nr RIK.6131.159.2.2015.EC z dnia 13.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 756/2 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

142. Decyzja Nr RIK.6131.161.4.2015.EC z dnia 13.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 129 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

143. Decyzja Nr RIK.6131.162.2015.DR z dnia 05.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 4 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 5 sztuk drzew z gatunku świerk zwyczajny z działki ewid. 54 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

144. Decyzja Nr RIK.6131.163.4.2015.EC z dnia 24.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 1083/5 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

145. Decyzja Nr RIK.6131.164.4.2015.EC z dnia 21.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. 115 (obręb Wincentów) w miejscowości Lucjanów, gm. Widawa.

146. Decyzja Nr RIK.6131.165.1.42015.DR z dnia 27.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 267 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

147. Decyzja Nr RIK.6131.166.4.2015.EC z dnia 27.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 1139 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

148. Decyzja Nr RIK.6131.167.2015.EC z dnia 18.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 66/2 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

149. Decyzja Nr RIK.6131.168.42015.DR z dnia 27.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 50 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z części działki rolnej ewid. 1076/2 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gm. Widawa.

150. Decyzja Nr RIK.6131.170.2015.DR z dnia 27.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola kanadyjska z działki ewid. 71 (obręb Ligota) w miejscowości Ligota, gm. Widawa.

151. Decyzja Nr RIK.6131.171.4.2015.DR z dnia 27.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska z działki ewid. 276/2 (obręb Restarzew Środkowy) w miejscowości Restarzew Środkowy, gm. Widawa.

152. Decyzja Nr RIK.6131.172.4.2015.DR z dnia 27.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 213 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

153. Decyzja Nr RIK.6131.173.4.2015.DR z dnia 10.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 30m2 krzewu z gatunku bez, 10m2 krzewu z gatunku tarnina, 2 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny z działki ewid. 513 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

154. Decyzja Nr RIK.6131.174.2015.DR z dnia 21.08.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola czarna, 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 923 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 924 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 953 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 952 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa;

155. Decyzja Nr RIK.6131.174.1.4.2015.DR z dnia 01.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 551/2 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

156. Decyzja Nr RIK.6131.174.2.4.2015.DR z dnia 07.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 117/2 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa.

157. Decyzja Nr RIK.6131.175.4.2015.DR z dnia 03.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 46 (obręb Łazów) w miejscowości Łazów, gm. Widawa.

158. Decyzja Nr RIK.6131.176.4.2015.DR z dnia 03.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z części rolnej działki ewid. 255/1 (obręb Restarzew Środkowy) w miejscowości Restarzew Środkowy, gm. Widawa.

159. Decyzja Nr RIK.6131.177.4.2015.DR z dnia 09.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski z działki ewid. 218 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

160. Decyzja Nr RIK.6131.179.4.2015.DR z dnia 09.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 476 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 232 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.

161. Decyzja Nr RIK.6131.180.4.2015.DR z dnia 16.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 190/1 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa.

162. Decyzja Nr RIK.6131.181.4.2015.DR z dnia 16.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 835 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

163. Decyzja Nr RIK.6131.182.4.2015.DR z dnia 16.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 4 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 853 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gm. Widawa.

164. Decyzja Nr RIK.6131.183.4.2015.DR z dnia 21.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna, 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 320 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.

165. Decyzja Nr RIK.6131.184.2015.DR z dnia 07.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 274 (obręb Sarnów) w miejscowości Raczynów, gm. Widawa.

166. Decyzja Nr RIK.6131.185.4.2015.DR z dnia 16.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 300/1 (obręb Sarnów) w miejscowości Raczynów, gm. Widawa.

167. Decyzja Nr RIK.6131.186.4.2015.DR z dnia 21.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 428 (obręb Patoki) w miejscowości Patoki, gm. Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 484 (obręb Patoki) w miejscowości Patoki, gm. Widawa.

168. Decyzja Nr RIK.6131.187.4.2015.DR z dnia 22.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba szara z działki ewid. 130 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

169. Decyzja Nr RIK.6131.188.4.2015.DR z dnia 16.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 26 sztuk drzew z gatunku topola czarna, 2 sztuk drzew z gatunku wierzba szara z działki ewid. 35 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

170. Decyzja Nr RIK.6131.189.4.2015.DR z dnia 21.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 341 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.

171. Decyzja Nr RIK.6131.190.4.2015.DR z dnia 21.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 268 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

172. Decyzja Nr RIK.6131.191.4.2015.DR z dnia 28.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 20 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 8 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 138 (obręb Goryń) w miejscowości Goryń, gm. Widawa.

173. Decyzja Nr RIK.6131.192.4.2015.DR z dnia 21.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 13 (obręb Izydorów) w miejscowości Izydorów, gm. Widawa.

174. Decyzja Nr RIK.6131.193.4.2015.DR z dnia 01.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, 7 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, z działki ewid. 486/1 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gm. Widawa.

175. Decyzja Nr RIK.6131.194.4.2015.DR z dnia 24.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, z działki ewid. 27/1 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa.

176. Decyzja Nr RIK.6131.195.4.2015.DR z dnia 02.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, z działki ewid. 293 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa; 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 5 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. 919/1 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa; 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 5 sztuk drzew z gatunku topola osika z działki ewid. 920/1 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

177. Decyzja Nr RIK.6131.197.4.2015.DR z dnia 02.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 217/1 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa.

178. Decyzja Nr RIK.6131.198.4.2015.DR z dnia 05.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z części rolnej działki ewid. 600 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

179. Decyzja Nr RIK.6131.199.4.2015.DR z dnia 01.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuki drzewa z gatunku topola szara, 5 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 374 (obręb Górki Grabiański) w miejscowości Górki Grabiańskie, gm. Widawa.

180. Decyzja Nr RIK.6131.200.4.2015.DR z dnia 30.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 530 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

181. Decyzja Nr RIK.6131.201.4.2015.DR z dnia 07.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, 3 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski, 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 151/1 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.

182. Decyzja Nr RIK.6131.202.4.2015.DR z dnia 05.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 528 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

183. Decyzja Nr RIK.6131.203.4.2015.DR z dnia 05.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 1001 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

184. Decyzja Nr RIK.6131.204.4.2015.DR z dnia 05.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 25 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 66/1 (obręb Sewerynów) w miejscowości Lucjanów, gm. Widawa.

185. Decyzja Nr RIK.6131.205.2015.DR z dnia 24.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 907 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa, 65 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 14 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 837 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

186. Decyzja Nr RIK.6131.206.2015.DR z dnia 24.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 213, 214 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa, 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, z działki ewid. 504 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

187. Decyzja Nr RIK.6131.207.4.2015.DR z dnia 07.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 301/2 (obręb Górki Grabińskie) w miejscowości Górki Grabińskie, gm. Widawa.

188. Decyzja Nr RIK.6131.208.2015.DR z dnia 29.09.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 1 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa, 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 25 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gm. Widawa.

189. Decyzja Nr RIK.6131.209.4.2015.DR z dnia 09.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 40 sztuk drzew z gatunku topola osika, 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba szara z działki ewid. 134/2 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gm. Widawa.

190. Decyzja Nr RIK.6131.210.4.2015.DR z dnia 15.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 531 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

191. Decyzja Nr RIK.6131.211.2015.DR z dnia 2.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 8 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 469 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.

192. Decyzja Nr RIK.6131.212.4.2015.DR z dnia 14.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 14 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 342/2 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.

193. Decyzja Nr RIK.6131.213.4.2015.DR z dnia 13.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 262 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

194. Decyzja Nr RIK.6131.214.4.2015.DR z dnia 14.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzew z gatunku wierzba szara z działki ewid. 516/5 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gm. Widawa.

195. Decyzja Nr RIK.6131.215.4.2015.DR z dnia 14.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola czarna z działki ewid. 273 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gm. Widawa.

196. Decyzja Nr RIK.6131.216.4.2015.DR z dnia 19.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 150 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. 405 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

197. Decyzja Nr RIK.6131.217.2015.DR z dnia 05.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 20 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 572 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

198. Decyzja Nr RIK.6131.218.4.2015.DR z dnia 19.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 6 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. 103 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gm. Widawa, 7 sztuk drzew z gatunku topola biała, 2 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa z działki ewid. 131 (obręb Wielka Wieś B) w miejscowości Wielka Wieś B, gm. Widawa,

199. Decyzja Nr RIK.6131.219.4.2015.DR z dnia 15.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 243/2 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gm. Widawa, 30 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 5 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 236 (obręb Klęcz) w miejscowości Józefów, gm. Widawa.

200. Decyzja Nr RIK.6131.220.4.2015.DR z dnia 19.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza szara z działki ewid. 51 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gm. Widawa.

201. Decyzja Nr RIK.6131.221.4.2015.DR z dnia 19.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 119 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

202. Decyzja Nr RIK.6131.222.4.2015.DR z dnia 19.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 168 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa; 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 169 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

203. Decyzja Nr RIK.6131.223.4.2015.DR z dnia 22.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 392 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa; 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 395 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

204. Decyzja Nr RIK.6131.224.4.2015.DR z dnia 20.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 100 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 100 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 935 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

205. Decyzja Nr RIK.6131.225.4.2015.DR z dnia 19.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika, 15 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 96 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 303/2 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa.

206. Decyzja Nr RIK.6131.227.4.2015.DR z dnia 07.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 102 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gm. Widawa.

207. Decyzja Nr RIK.6131.228.4.2015.DR z dnia 22.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku lipa szerokolistna z działki ewid. 1056 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

208. Decyzja Nr RIK.6131.229.4.2015.DR z dnia 22.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola czarna, 2 sztuk drzew z gatunku wierzba biała, 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 326 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.

209. Decyzja Nr RIK.6131.231.4.2015.DR z dnia 19.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku topola osika, z działki ewid. 344 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

210. Decyzja Nr RIK.6131.232.4.2015.DR z dnia 30.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska, z działki ewid. 56 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gm. Widawa.

211. Decyzja Nr RIK.6131.233.4.2015.DR z dnia 09.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew z gatunku olszyna czarna, z działki ewid. 386 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gm. Widawa; 50 sztuk drzew z gatunku olszyna czarna, z działki ewid. 387 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gm. Widawa.

212. Decyzja Nr RIK.6131.234.4.2015.DR z dnia 26.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, 1 sztuki topola osika, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa, 2 sztuk drzew z gatunku wierzba iwa, 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 352 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gm. Widawa.

213. Decyzja Nr RIK.6131.235.4.2015.DR z dnia 26.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa gatunku topola osika, z działki ewid. 81 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa.

214. Decyzja Nr RIK.6131.236.4.2015.DR z dnia 29.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity, 1 sztuki drzewa gatunku żywotnik zachodni, z działki ewid. 1126 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

215. Decyzja Nr RIK.6131.237.4.2015.DR z dnia 12.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku klon jesionolistny, 1 sztuki wierzba iwa, 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 100 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gm. Widawa; 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 98 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gm. Widawa.

216. Decyzja Nr RIK.6131.238.4.2015.DR z dnia 05.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 1 sztuki brzoza brodawkowata z działki ewid. 4 (obręb Goryń) w miejscowości Goryń, gm. Widawa.

217. Decyzja Nr RIK.6131.239.4.2015.DR z dnia 02.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy, z działki ewid. 124 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gm. Widawa.

218. Decyzja Nr RIK.6131.240.4.2015.DR z dnia 03.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuk drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki wierzba biała z działki ewid. 174/1 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa; 1 sztuki jesion wyniosły z działki ewid. 173/3 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa.

219. Decyzja Nr RIK.6131.241.1.4.2015.DR z dnia 06.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 270 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa; 10 sztuk drzew z gatunku topola osika, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 266 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa.

220. Decyzja Nr RIK.6131.241.4.2015.DR z dnia 05.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 12 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 432 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.

221. Decyzja Nr RIK.6131.242.4.2015.DR z dnia 29.10.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew z gatunku wierzba szara, 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 17 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

222. Decyzja Nr RIK.6131.243.4.2015.DR z dnia 09.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 633 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

223. Decyzja Nr RIK.6131.244.4.2015.DR z dnia 04.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski z działki ewid. 311 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

224. Decyzja Nr RIK.6131.245.4.2015.DR z dnia 03.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika z działki ewid. 1002 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów Widawski, gm. Widawa.

225. Decyzja Nr RIK.6131.246.4.2015.DR z dnia 12.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 30 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 20 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gm. Widawa.

226. Decyzja Nr RIK.6131.247.4.2015.DR z dnia 01.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuk drzew z gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. 104 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.

227. Decyzja Nr RIK.6131.248.4.2015.DR z dnia 10.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 226 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gm. Widawa.

228. Decyzja Nr RIK.6131.249.4.2015.DR z dnia 09.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 561 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

229. Decyzja Nr RIK.6131.251.4.2015.DR z dnia 12.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny, 12m2 krzewu gatunku bez z działki ewid. 916 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

230. Decyzja Nr RIK.6131.252.4.2015.DR z dnia 12.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 611 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

231. Decyzja Nr RIK.6131.253.4.2015.DR z dnia 12.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 11 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 368 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

232. Decyzja Nr RIK.6131.254.4.2015.DR z dnia 12.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku lipa szerokolistna, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z działki ewid. 626 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

233. Decyzja Nr RIK.6131.255.2.4.2015.DR z dnia 22.02.2016 r. – decyzja dot. wycinki 12 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 478 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

234. Decyzja Nr RIK.6131.256.4.2015.DR z dnia 16.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, z działki ewid. 161 (obręb Ochle) w miejscowości Ochle, gm. Widawa.

235. Decyzja Nr RIK.6131.256.4.2015.DR z dnia 12.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, 14 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, z działki ewid. 64 (obręb Goryń) w miejscowości Goryń, gm. Widawa.

236. Decyzja Nr RIK.6131.257.4.2015.DR z dnia 20.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 9 sztuk drzew gatunku topola osika, 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, z działki ewid. 100 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

237. Decyzja Nr RIK.6131.257.4.2015.DR z dnia 16.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew gatunku topola osika, z działki ewid. 344/2 (obręb Restarzew Środkowy) w miejscowości Restarzew Środkowy, gm. Widawa.

238. Decyzja Nr RIK.6131.258.4.2015.DR z dnia 20.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, z działki ewid. 228 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa.

239. Decyzja Nr RIK.6131.259.4.2015.DR z dnia 20.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew gatunku olsza czarna, z działki ewid. 455 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.

240. Decyzja Nr RIK.6131.260.4.2015.DR z dnia 12.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, z działki ewid. 608 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

241. Decyzja Nr RIK.6131.261.2015.DR z dnia 12.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku klon jesionolistny, 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy, 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły, z działki ewid. 339 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa.

242. Decyzja Nr RIK.6131.262.4.2015.DR z dnia 23.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuk drzew gatunku topola szara, 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa, z działki ewid. 327/1 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.

243. Decyzja Nr RIK.6131.263.4.2015.DR z dnia 20.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 7 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, 35 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, z działki ewid. 700 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa; 20 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 704 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

244. Decyzja Nr RIK.6131.264.4.2015.DR z dnia 20.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. 56 (obręb Goryń) w miejscowości Goryń, gm. Widawa.

245. Decyzja Nr RIK.6131.266.4.2015.DR z dnia 30.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, z działki ewid. 29 (obręb Izydorów) w miejscowości Izydorów, gm. Widawa; 2 sztuk drzew gatunku wierzba krucha, 3 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, z działki ewid. 218 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

246. Decyzja Nr RIK.6131.266.1.4.2015.DR z dnia 24.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 200 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z części rolnej działki ewid. 53 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gm. Widawa; 150 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z części rolnej działki ewid. 52 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gm. Widawa.

247. Decyzja Nr RIK.6131.267.4.2015.DR z dnia 26.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 35 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa; 3 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 213 (obręb Zabłocie) w miejscowości Zabłocie, gm. Widawa.

248. Decyzja Nr RIK.6131.269.4.2015.DR z dnia 26.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 126 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

249. Decyzja Nr RIK.6131.270.4.2015.DR z dnia 26.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew gatunku topola osika z działki ewid. 357/1 (obręb Ruda) w miejscowości Ruda, gm. Widawa.

250. Decyzja Nr RIK.6131.271.4.2015.DR z dnia 26.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, 1 sztuki drzewa z gatunku olsza czarna z działki ewid. 147 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

251. Decyzja Nr RIK.6131.272.4.2015.DR z dnia 26.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, z działki ewid. 54/2 (obręb Klęcz) w miejscowości Klęcz, gm. Widawa.

252. Decyzja Nr RIK.6131.274.4.2015.DR z dnia 04.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew gatunku olsza czarna, z części rolnej działki ewid. 355 (obręb dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.

253. Decyzja Nr RIK.6131.275.4.2015.DR z dnia 03.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, z działki ewid. 282/6 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

254. Decyzja Nr RIK.6131.276.4.2015.DR z dnia02.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, z działki ewid. 643 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

255. Decyzja Nr RIK.6131.277.4.2015.DR z dnia 30.11.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna z działki ewid. 331 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

256. Decyzja Nr RIK.6131.278.4.2015.DR z dnia 04.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 204 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa; 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 197/3 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

257. Decyzja Nr RIK.6131.279.4.2015.DR z dnia 04.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew gatunku topola szara z działki ewid. 497 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

258. Decyzja Nr RIK.6131.280.4.2015.DR z dnia 03.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity z działki ewid. 292 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

259. Decyzja Nr RIK.6131.281.4.2015.DR z dnia 04.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 80 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z części rolnej działki ewid. 360 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gm. Widawa; 40 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z części rolnej działki ewid. 440 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gm. Widawa.

260. Decyzja Nr RIK.6131.282.4.2015.DR z dnia 04.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 152 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gm. Widawa.

261. Decyzja Nr RIK.6131.283.4.2015.DR z dnia 07.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała z działki ewid. 387 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa; 20 sztuk drzew gatunku olsza czarna, z działki ewid. 400 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

262. Decyzja Nr RIK.6131.284.4.2015.DR z dnia 03.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, z działki ewid. 1320 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

263. Decyzja Nr RIK.6131.286.4.2015.DR z dnia 07.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 250 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, 50 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 291 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa; 50 sztuk drzew gatunku olsza czarna, z działki ewid. 290/2 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa; 20 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, 50 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 20 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 132/1 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.

264. Decyzja Nr RIK.6131.287.4.2015.DR z dnia 07.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 417 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

265. Decyzja Nr RIK.6131.288.4.2015.DR z dnia 14.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z części rolnej działki ewid. 337 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gm. Widawa; 300 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z części rolnej działki ewid. 466 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gm. Widawa.

266. Decyzja Nr RIK.6131.289.4.2015.DR z dnia 07.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 210 (obręb Restarzew Środkowy) w miejscowości Restarzew Środkowy, gm. Widawa.

267. Decyzja Nr RIK.6131.290.4.2015.DR z dnia 07.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 28 (obręb Kocina) w miejscowości Kocina, gm. Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 11 (obręb Witoldów) w miejscowości Witoldów, gm. Widawa.

268. Decyzja Nr RIK.6131.290.1.4.2015.DR z dnia 07.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły z działki ewid. 630 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

269. Decyzja Nr RIK.6131.291.4.2015.DR z dnia 07.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew gatunku wierzba iwa z działki ewid. 177 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.

270. Decyzja Nr RIK.6131.292.4.2015.DR z dnia 03.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 50 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 555 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa; 10 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 359 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa; 30 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z części rolnej działki ewid. 540 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa.

271. Decyzja Nr RIK.6131.293.4.2015.DR z dnia 03.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew gatunku wierzba iwa z działki ewid. 293 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa; 10 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 412 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa; 10 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 413 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa.

272. Decyzja Nr RIK.6131.294.4.2015.DR z dnia 10.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew gatunku topola osika z działki ewid. 58 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

273. Decyzja Nr RIK.6131.295.4.2015.DR z dnia 04.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 196 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

274. Decyzja Nr RIK.6131.296.4.2015.DR z dnia 10.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew gatunku topola osika z działki ewid. 380/4 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gm. Widawa; 4 sztuk drzew topola osika z działki ewid. 377/4 (obręb Zawady) w miejscowości Zawady, gm. Widawa.

275. Decyzja Nr RIK.6131.297.4.2015.DR z dnia 23.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 333 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

276. Decyzja Nr RIK.6131.298.4.2015.DR z dnia 21.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 119 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gm. Widawa; 14 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 236 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gm. Widawa; 2 sztuk drzew gatunku wierzba iwa z części rolnej działki ewid. 55 (obręb Podgórze) w miejscowości Podgórze, gm. Widawa.

277. Decyzja Nr RIK.6131.300.4.2015.DR z dnia 15.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 33 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 603 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

278. Decyzja Nr RIK.6131.301.4.2015.DR z dnia 18.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 6 sztuk drzew gatunku topola szara, 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 319 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

279. Decyzja Nr RIK.6131.302.4.2015.DR z dnia 18.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 40 (obręb Łazów) w miejscowości Łazów, gm. Widawa; 2 sztuk drzew z gatunku topola szara z działki ewid. 175 (obręb Łazów) w miejscowości Łazów, gm. Widawa.

280. Decyzja Nr RIK.6131.303.4.2015.DR z dnia 28.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni z działki ewid. 104 (obręb Restarzew Cmentarny) w miejscowości Restarzew Cmentarny, gm. Widawa.

281. Decyzja Nr RIK.6131.305.4.2015.DR z dnia 30.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 9 sztuk drzew z gatunku wierzba rokita z działki ew. 158 (obręb Ligota) położonej w miejscowości Ligota, gm. Widawa; 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ew. 1099 (obręb Rogóźno) położonej w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa; 10 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ew. 146 (obręb Rogóźno) położonej w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa; 7 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 8 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ew. 1147 (obręb Rogóźno) położonej w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa; 60 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 40 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 50 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ew. 741 (obręb Rogóźno) położonej w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa; 80 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 60 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 60 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ew. 1129 (obręb Rogóźno) położonej w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa; 40 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 30 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 10 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ew. 1108 (obręb Rogóźno) położonej w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 10 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 5 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ew. 410/2 (obręb Józefów) położonej w miejscowości Józefów Widawski, gm. Widawa; 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 3 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ew. 264 (obręb Patoki) położonej w miejscowości Patoki, gm. Widawa; 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 3 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna z działki ew. 265 (obręb Patoki) położonej w miejscowości Patoki, gm. Widawa.

282. Decyzja Nr RIK.6131.307.4.2015.DR z dnia 22.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 80 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata z części rolnej działki ewid. 39 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

283. Decyzja Nr RIK.6131.308.4.2015.DR z dnia 28.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 142 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa; 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 104 (obręb Siemiechów) w miejscowości Siemiechów, gm. Widawa.

284. Decyzja Nr RIK.6131.309.4.2015.DR z dnia 16.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 57 (obręb Widawa) w miejscowości Widawa, gm. Widawa.

285. Decyzja Nr RIK.6131.310.4.2015.DR z dnia 10.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew gatunku wierzba iwa z działki ewid. 282 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa; 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa z działki ewid. 183 (obręb Wola Kleszczowa) w miejscowości Wola Kleszczowa, gm. Widawa.

286. Decyzja Nr RIK.6131.311.4.2015.DR z dnia 28.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 172 (obręb Wincentów) w miejscowości Las Zawadzki, gm. Widawa.

287. Decyzja Nr RIK.6131.311.1.4.2015.DR z dnia 28.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku dąb bezszypułkowy z działki ewid. 528/1 (obręb Świerczów) w miejscowości Świerczów, gm. Widawa.

288. Decyzja Nr RIK.6131.312.2015.DR z dnia 10.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku topola szara, 15 sztuk drzew z gatunku wierzba z działki ewid. 500 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

289. Decyzja Nr RIK.6131.313.4.2015.DR z dnia 21.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, 1 sztuki drzewa gatunku topola osika z działki ewid. 109/1 (obręb Brzyków) w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.

290. Decyzja Nr RIK.6131.314.4.2015.DR z dnia 17.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 13 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 795 (obręb Rogóźno) w miejscowości Rogóźno, gm. Widawa.

291. Decyzja Nr RIK.6131.315.2015.DR z dnia 11.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 177 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa; 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 175 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa; 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 176 (obręb Grabówie) w miejscowości Grabówie, gm. Widawa.

292. Decyzja Nr RIK.6131.316.4.2015.DR z dnia 28.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 5 sztuk drzew gatunku olsza czarna, 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna z działki ewid. 1328 (obręb Józefów) w miejscowości Józefów, gm. Widawa.

293. Decyzja Nr RIK.6131.317.4.2015.DR z dnia 28.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 2 (obręb Izydorów) w miejscowości Izydorów, gm. Widawa.

294. Decyzja Nr RIK.6131.318.4.2015.DR z dnia 28.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 37 sztuk drzew gatunku topola osika z działki ewid. 107 (obręb Dąbrowa Widawska) w miejscowości Dąbrowa Widawska, gm. Widawa.

295. Decyzja Nr RIK.6131.319.4.2015.DR z dnia 29.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 93 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa; 3 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 94/2 (obręb Kolonia Ochle) w miejscowości Ochle Kolonia, gm. Widawa;

296. Decyzja Nr RIK.6131.319.4.2015.DR z dnia 29.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 3 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba rokita z części rolnej działki ewid. 156 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa; 2 sztuk drzew gatunku topola biała, 4 sztuk drzew z gatunku olsza czarna z działki ewid. 157 (obręb Wielka Wieś A) w miejscowości Wielka Wieś A, gm. Widawa.

297. Decyzja Nr RIK.6131.320.4.2015.DR z dnia 28.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 403 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa; 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata z działki ewid. 404 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa; 2 sztuk drzew gatunku topola szara z działki ewid. 420 (obręb Osieczno) w miejscowości Osieczno, gm. Widawa.

298. Decyzja Nr RIK.6131.323.4.2015.DR z dnia 28.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa z działki ewid. 99 (obręb Kąty) w miejscowości Kąty, gm. Widawa.

299. Decyzja Nr RIK.6131.324.4.2015.DR z dnia 30.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 20 sztuk drzew gatunku olsza czarna z części rolnej działki ewid. 362 (obręb Chrusty) w miejscowości Chrusty, gm. Widawa.

300. Decyzja Nr RIK.6131.325.4.2015.DR z dnia 29.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity z działki ewid. 178/1 (obręb Chrząstawa) w miejscowości Chrząstawa, gm. Widawa.

301. Decyzja Nr RIK.6131.326.4.2015.DR z dnia 30.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 10 sztuk drzew gatunku wierzba iwa, 6 sztuk drzew gatunku olsza czarna z działki ewid. 484 (obręb Zborów) w miejscowości Zborów, gm. Widawa.

302. Decyzja Nr RIK.6131.327.4.2015.DR z dnia 31.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, 1 sztuki drzewa z gatunku topola szara z działki ewid. 87 (obręb Chociw) w miejscowości Chociw, gm. Widawa.

303. Decyzja Nr RIK.6131.328.4.2015.DR z dnia 31.12.2015 r. – decyzja dot. wycinki 15 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa z części rolnej działki ewid. 70 (obręb Patoki) w miejscowości Patoki, gm. Widawa.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  03‑10‑2016 15:00:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  03‑10‑2016 15:00:37
Data ostatniej aktualizacji:
08‑10‑2016 22:14:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie