AKTUALNOŚCI


Plik pdf Gospodarka odpadami komunalnymi - informacja
15‑11‑2019 12:21:41
W dniu 13 listopada 2019 r. została podjęta przez Radę Gminy Widawa uchwała Nr XX/98/19 Rady Gminy Widawa  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niniejszą uchwałą wprowadzono dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Widawa nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
422KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wyniki Konsultacji Społecznych

13‑11‑2019 13:25:54
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
21‑10‑2019 11:06:33
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r., znak: DOOŚ- DŚ/ZOO.420.150.2018.mko.3, utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 5 listopada 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.60, nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej nr 19/2018 z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie Węgla brunatnego ze złoża Złoczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
17‑10‑2019 15:12:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4450 B wraz z wewnętrzną linią zasilająca. W skład stacji bazowej wchodzi: Wieża kratowa o łącznej wysokości do max. 64,95 m n.p.t. Wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi. radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi znajdującymi się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie Wieży, na części działek nr ewid. 333. 335 (obręb Patoki) położonych w gminie Widawa, uzyskano niezbędne uzgodnienia organów w wymaganym zakresie oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania W/W decyzji
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
17‑10‑2019 14:35:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie linii kablowej SN 15 kV typu XRUHAKXS 120/50 mm2 wraz z budową słupa z żerdzi wirowanej typu E oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrzne] SN 15 kV wraz ze słupem na części działki nr ewid. 358 (obręb Widawa) położonej w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja

15‑10‑2019 15:03:05
Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie płatności bezgotówkowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Widawa
10‑10‑2019 10:10:54
Informacja Wójta Gminy Widawa w sprawie wyniku przetargu na sprzedarz pojazdu: Ciągnik samochodowy RENAULT PREMIUM o numerze rejestracyjnym ELA K566
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
236KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Widawa
10‑10‑2019 10:08:40
Informacja Wójta Gminy Widawa w sprawie wyniku przetargu na sprzedarz pojazdu : naczepa ciężarowa WELLMEYER HENDRICH o numerze rejestracyjnym ELA P362
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja

24‑09‑2019 07:54:54
Petycja pani Renaty Sutor w sprawie utworzenia związku zawodowego zawodów zaufania publicznego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Widawa
09‑10‑2019 12:26:22
Informacja Wójta Gminy Widawa w sprawie wyniku przetargu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 111 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2020 10:06:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie