AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

21‑12‑2022 15:13:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w obrębie Górki Grabińskie dz. nr ewid. 114, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

16‑12‑2022 09:16:59
Wojewoda Łódzki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji  linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie nowego wiaduktu drogowego i drogi  w śladzie drogi wojewódzkiej nr 480 w związku z rozbiórką przejazdu kolejowego w km 146,898 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, w ramach inwestycji pn.: „Zaprojektowanie  i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739  na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

20‑12‑2022 16:00:58
 Wójt Gminy Widawa w dniu 20 grudnia 2022 r. wydał decyzję znak RIK.6220.5.2021.KS o umorzeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 128, 129 w obrębie Restarzew Środkowy, gmina Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

20‑12‑2022 14:30:35
Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4413A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 305/2 (obręb Chociw) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

13‑12‑2022 09:14:42
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 maja 2019 r., znak RIK.6220.1.2019.KS dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chociw, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, na działce posiadającej nr 113/5, obręb ewidencyjny Chociw
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

08‑12‑2022 10:21:31
Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej położonej przy ul. Nowy Rynek w miejscowości Widawa w gminie Widawa na części działki nr ewid. 1108 (obręb Widawa) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa

01‑12‑2022 15:09:26
Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa z dnia 1 grudnia 2022 r. znak RIK.6220.1.2020.KS - podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
01‑12‑2022 15:08:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 1 grudnia 2022 r. znak RIK.6220.1.2020.KS - informujące strony postępowania o terminie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

08‑11‑2022 14:26:50

Zawiadamiam o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg z 20 września 2022 r. oraz z 28 września 2022 r. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 18 sierpnia 2022 r., znak: DOOS WDŚZ00.420.71.2021.SP.27, uchylającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 17 listopada 2021 r., znak: WOOŚ.420.27.2020.MO1.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz- Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: budowa gazociągu Kalisz - Sieradz- Meszcze wraz, infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy lub umarzającą postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującą decyzję w mocy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

22‑11‑2022 07:51:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 maja 2019 r., znak RIK.6220.1.2019.KS dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chociw, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, na działce posiadającej nr 113/5, obręb ewidencyjny Chociw”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 123 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2023 10:44:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie