AKTUALNOŚCI


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

07‑04‑2022 13:05:43

Zawiadomienie że do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie kwestii rozstrzygniętej postanowieniem GDOŚ z dnia 7 marca 2022 r., znak: DOOS- WDSZ00.420.71.2021.SP.7, odmawiającym wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WOOŚ.420.27.2020.MO1.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Pudowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN300 relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: Pudowa gazociągu Kalisz- Sieradz Meszcze wraz  infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

12‑04‑2022 10:48:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 12 kwietnia 2022 r., znak RIK.6220.2.2022.KS, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Ligota”, na działkach nr ew. 16, 39, 143, 89, 29, 90, 92, 95, 88, 128, 154, 45, 34 w obrębie Ligota, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

12‑04‑2022 10:45:44
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 12 kwietnia 2022 r., znak RIK.6220.2.2022.KS, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Ligota”, na działkach nr ew. 16, 39, 143, 89, 29, 90, 92, 95, 88, 128, 154, 45, 34 w obrębie Ligota, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

08‑04‑2022 10:22:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 8 kwietnia 2022 r., znak RIK.6220.9.2021.KS, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną - Chociw na dz. nr ewid. 290, 291, 292 obręb Chociw, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

08‑04‑2022 10:20:14
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 8 kwietnia 2022 r., znak RIK.6220.9.2021.KS, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną - Chociw na dz. nr ewid. 290, 291, 292 obręb Chociw, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

18‑03‑2022 10:12:37
o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 25 maja 2018 r. Nr 34/2018, znak: WOOŚ.420.71.2018.JCh.10, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – granica województw śląskie/łódzkie – Zduńska Wola Karsznice",
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

23‑03‑2022 14:37:24
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego usługi wodne, polegające na poborze wód podziemnych z utworów kredy górnej, z dwuotworowego ujęcia gminnego usytuowanego w m. Górki Grabińskie, gm. Widawa, pow. łaski, woj. łódzkie
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

30‑03‑2022 10:52:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu postanowienia znak: RIK.6220.1.2022.KS o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 21 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 971/1, 1001/1, 1005/1, 1007/3, 1037/1, 1038/3 w obrębie Buczek w gminie Buczek.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

30‑03‑2022 10:49:46
Dotyczy: zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

21‑03‑2022 15:31:16

W sprawie postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych tj. sieci drenarskiej z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 1255/1 w obrębie 0031 Widawa, gmina Widawa, pow. łaski, dział drenarski „bez nazwy" .kolidującej z projektowaną zabudową nieruchomości Inwestora, przewidującą budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 390 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 39
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2022 10:33:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie