AKTUALNOŚCI


Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa

09‑01‑2020 13:46:53
Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Widawa w sprawie programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja

06‑12‑2019 14:22:10
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
29‑11‑2019 14:18:25
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Pismem z dnia 31 lipca 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.61.2018.mko.20, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał PGE „Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna” S.A. do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania wezwania.
 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja

28‑11‑2019 11:00:16
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja w sprawie wyniku przetargu
21‑11‑2019 19:04:18
Podaję do publicznej wiadomości, że ogłoszony na dzień 21 listopada 2019 r. drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu: naczepy ciężarowej WELLMEYER HENDRICH o numerze rejestracyjnym ELA P362 rok produkcji 1984, stanowiącej własność Gminy Widawa, zakończył się wynikiem negatywnym.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
220KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

18‑11‑2019 11:31:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RIK.6733.6.2019.DK, polegającego  na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4450 B wraz z wewnętrzną linią  zasilającą na części działek nr ewid. 333, 335 (obręb Patoki) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Gospodarka odpadami komunalnymi - informacja
15‑11‑2019 12:21:41
W dniu 13 listopada 2019 r. została podjęta przez Radę Gminy Widawa uchwała Nr XX/98/19 Rady Gminy Widawa  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niniejszą uchwałą wprowadzono dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Widawa nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
422KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wyniki Konsultacji Społecznych

13‑11‑2019 13:25:54
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
21‑10‑2019 11:06:33
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r., znak: DOOŚ- DŚ/ZOO.420.150.2018.mko.3, utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 5 listopada 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.60, nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej nr 19/2018 z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie Węgla brunatnego ze złoża Złoczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
17‑10‑2019 15:12:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4450 B wraz z wewnętrzną linią zasilająca. W skład stacji bazowej wchodzi: Wieża kratowa o łącznej wysokości do max. 64,95 m n.p.t. Wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi. radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi znajdującymi się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie Wieży, na części działek nr ewid. 333. 335 (obręb Patoki) położonych w gminie Widawa, uzyskano niezbędne uzgodnienia organów w wymaganym zakresie oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania W/W decyzji
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 147 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑09‑2020 09:19:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie