AKTUALNOŚCI


Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

12‑09‑2022 14:55:57
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

07‑09‑2022 13:56:07

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym,  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych 15 i 0,4  kV oraz stanowiska słupowego linii napowietrznej 15kV”, przewidzianego do realizacji  na działce o nr ewidencyjnym 278/7, obręb 0039 Kolonia Zawady, gmina Widawa, powiat  łaski, województwo łódzkie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

05‑09‑2022 13:46:51
Informacja że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, , na wniosek z dnia 06.07.2022 r (data wpływu do tut. organu 08.07.2022 r.) firmy ELFA PHARM Sp. z o.o. z siedzibą Chociw 99, 98-170 Widawa, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków oraz wód opadowych do rzeki Widawki z zakładu produkcyjnego ELFA PHARM Sp. z o.o. Chociw 99, 98- 170 Widawa w Chociwlu wylotem do rzeki Widawki w km 19+ 500
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

19‑08‑2022 12:37:41

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z 18 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.71.2021.SP.27, uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi z 17 listopada 2021 r., znak: WOOŚ.420.27.2020.MO1.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: budowa gazociągu Kalisz - Sieradz - Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

24‑08‑2022 12:34:38
Zawiadamiam, że w dniu 24.08.2022 r. została wydana decyzja znak: PO.ZUZ.5.4210.265.2022.TS w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑08‑2022 07:51:56
Dotyczy: decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr ewid. 143 (obręb Brzyków) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

29‑08‑2022 07:31:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 29 sierpnia 2022 r., znak RIK.6220.8.2022.KS  w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 229 w obrębie Klęcz, gm. Widawa”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

25‑08‑2022 10:12:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu postanowienia znak: RIK.6220.16.2020.KS z dnia 22.08.2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja istniejącego gospodarstwa do hodowli bydła", zlokalizowanego na działkach nr ewid. 163, 164, 165 obręb Wielka Wieś B w miejscowości Wielka Wieś B, gmina Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

17‑08‑2022 11:13:42
Dotyczy: Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego na części działek nr ewid. 571, 573 (obręb Grabówie) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa

11‑08‑2022 08:00:19
Dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 380 położonej w obrębie Kolonia Zawady, w gminie Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 123 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2023 10:44:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie