AKTUALNOŚCI


Plik pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
03‑06‑2019 13:13:41
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia iż, postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 mam 2018 r., znak; WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie węgla ze złoża Złoczew, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 lipca 2019 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
379KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja

31‑05‑2019 10:59:09
Petycja z dnia 31.05.2019 w sprawie dokonania analizy wydatków na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
30‑05‑2019 15:27:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4410C wraz z wewnętrzną linią zasilająca w skład której wchodzi: wieża typu „BOT- E2/60,0” o łącznej wysokości 64,95 m wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi, radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi znajdujące się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie wieży, na części działki nr ewid. 774 (obręb Widawa) położonej w gminie Widawa, zakończono kompletowanie dokumentów, w oparciu o zebrane materiały w sprawie zostanie wydana decyzja.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Gminy Widawa za rok 2018
30‑05‑2019 14:12:13
Raport o stanie Gminy Widawa za rok będący załącznikem do zarządzenia Wójta Gminy Widawa nr 55/2019 z dnia 30 maja 2019 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
27‑05‑2019 14:14:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym nN na części działek nr ewid. 694/1, 476, 694/2 (obręb Zborów) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
22‑05‑2019 12:10:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączami kablowymi nN na części działek nr ewid. 435/3, 476, 452, 694/1 (obręb Zborów) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
20‑05‑2019 08:17:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii napowietrzno – kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na części działek nr ewid. 254/1, 161, 130, 12/1 (obręb Grabówie) oraz na części działek nr ewid. 6, 152, 203, 327 (obręb Ochle) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
265KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa
20‑05‑2019 15:27:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chociw, gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim, na działce posiadającej nr 113/5, obręb ewidencyjny Chociw”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
348KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
14‑05‑2019 13:01:25
Wójt gminy Widawa  zawiadamia, że do 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Widawie w Referacie Organizacyjnym (pok. Nr 10), przyjmowane będą  zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli oraz do Sądu Rejonowego w Łasku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
298KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
10‑05‑2019 08:25:06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi w miejscowości Brzyków”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
543KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 111 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2020 10:06:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie