AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

05‑07‑2022 08:48:04
Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową i złączem ZKSN, pomiędzy stacją transformatorową nr 7-0931 Wrzosy i stacją transformatorową nr 7-0562 Chrząstawa na części działek nr ewid. 497/2, 505, 553 (obręb Ruda), 5, 26/1 (Goryń), 154/2, 412/1, 413/1, 170 (obręb Chrząstawa) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

29‑06‑2022 10:06:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 29 czerwca 2022 r., znak RIK.6220.6.2022.KS  w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sarnów II o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 81 obręb ewid. 0027 Sarnów, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

24‑06‑2022 10:13:12
Zawiadomienie w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 34/2018 z 25 maja 2018 r., znak: WOOŚ.420.71.2018.JCh.10 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – granica województw śląskie/łódzkie – Zduńska Wola Karsznice”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

24‑06‑2022 10:08:50
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 34/2018 z 25 maja 2018 r., znak: WOOŚ.420.71.2018.JCh.10 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – granica województw śląskie/łódzkie – Zduńska Wola Karsznice”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

28‑06‑2022 15:37:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 28 czerwca 2022 r., znak RIK.6220.5.2022.KS  w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowym, stacją transformatorów, o mocy do 2 MW w miejscowości Górki Grabiński, na dz. nr ewid. 126/8 obręb ewid. 0008 Górki Grabińskie, gm. Widawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑06‑2022 09:38:21

Zawiadomienie w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne oraz na wznoszenie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 480 na odcinku Chociw-Klęcz"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

20‑06‑2022 09:36:15

Dla przedsięwzięcia pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz- Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: budowa gazociągu Kalisz, - Sieradz - Meszcze wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego zgromadzony został cały materiał dowodowy, w tym uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przesłane pismami przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z 18 maja 2022 r. oraz z 26 maja 2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

22‑06‑2022 14:56:43
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Elektrowni Wodnej „Podgórze” Tomasz Jęcek,  Michał Jęcek Sp.J., Dąbrowa n. Czarną 80 A, 26-337 Aleksandrów, reprezentowanej przez pełnomocnika,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na: 
a) usuwaniu materiału z dna cieku Widawka w związku z utrzymaniem urządzenia wodnego – urządzenia piętrzącego w km 8+900 rzeki Widawki oraz związanej z nim małej elektrowni wodnej b) wycince roślin korzeniących się w dnie i brzegach rzeki Widawki. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w naborze do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

07‑06‑2022 12:53:12

Szanowni Państwo, Uczniowie i Studenci, zapraszam Was do przesyłania zgłoszeń w naborze kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Druga kadencja Rady rozpocznie się na przełomie września i października 2022 roku i będzie trwać dwa lata.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

10‑06‑2022 14:09:48
Dotyczy: podjęcia przez Radę Gminy Widawa uchwały Nr LVII/367/22 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/208/20 Rady Gminy Widawa z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Widawa, w gminie Widawa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 390 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 39
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2022 10:33:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie