AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

17‑11‑2022 13:58:21
Wojewoda Łódzki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu, remoncie oraz przebudowie obiektów  inżynieryjnych wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego w ciągu linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew” w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

15‑11‑2022 11:02:47
Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej położonej przy ul. Nowy Rynek w miejscowości Widawa w gminie Widawa na części działki nr ewid. 1108 (obręb Widawa) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa

04‑11‑2022 14:00:33

Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję, że Gmina Widawa przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

03‑11‑2022 10:04:56
Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4413A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 305/2 (obręb Chociw) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa

25‑10‑2022 14:03:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Widawa o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Widawa w sprawie programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  ziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

17‑10‑2022 13:39:31
Dotyczy:decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV wraz z traktem światłowodowym zasilających podstację trakcyjną Chociw Łaski na części działkach nr ewid.: 795/2, 794, 793, 791, 786, 800 (obręb Rogóźno) oraz na części działek nr ewid. 9, 247/1, 249 (obręb Kolonia Zawady) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

10‑10‑2022 08:09:24
Dotyczy: inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr ewid. 143 (obręb Brzyków) położonej w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

12‑10‑2022 08:58:19
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 12 październik 2022 r., znak RIK.6220.7.2022.KS, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sarnów I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 83 obręb ewid. 0027 Sarnów, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

12‑10‑2022 08:56:44
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 12 październik 2022 r., znak RIK.6220.6.2022.KS, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sarnów II o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 81 obręb ewid. 0027 Sarnów, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

12‑10‑2022 08:55:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 12 października 2022 r., znak RIK.6220.7.2022.KS, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sarnów I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 83 obręb ewid. 0027 Sarnów, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 123 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2023 10:44:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie