AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

15‑07‑2020 14:56:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa w sprawie wydania decyzji nr RIK.6733.3.2020.DK  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia, budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia, budowie złączy kablowych średniego napięcia, budowie stanowiska słupowego średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia na części działek nr ewid. 283, 312/2, 333, 358/2, 359, 360, 388, 497/2, 505, 523, 541 (obręb 0026 Ruda) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie
01‑07‑2020 13:43:12
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu  zawiadamia strony z dniem 01.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a zadania pn. „LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec - Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)" w ramach projektu POliŚ 5.1 - 14. ".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
774KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

06‑07‑2020 11:30:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu postanowienia znak: RIK.6220.1.2020.KS o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

01‑07‑2020 15:00:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Ochle”, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW na nieruchomości gruntowej nr ewid. 58/1 i 188/2 obręb Kolonia Ochle, położonej w miejscowości Ochle-Kolonia, gmina Widawa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
16‑06‑2020 11:24:26
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
W związku z powyższym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
393KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

15‑06‑2020 08:47:02
Nabór na rachmistrzów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

15‑06‑2020 12:49:15
Wójt Gminy Widawa zawiadamia o wszczęciu postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, gmina Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
08‑06‑2020 15:24:00
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie  zamkniętym,  kolejowym,  dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:  „Zaprojektowanie  i  wykonanie 
robót  dla  zadania  pn.  LOT  D  –  Prace  na  liniach  kolejowych  nr  131,  542,  739  na  odcinku  Rusiec  Łódzki  (km  137,500)  –  Zduńska  Wola  Karsznice  (km  170,212)  w  ramach  projektu POIiŚ  5.1-14”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

28‑05‑2020 07:56:54

 Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia  28 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia, budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia, budowie złączy kablowych średniego napięcia, budowie stanowiska słupowego średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia na części działek nr ewid. 283, 312/2, 333, 358/2, 359, 360, 388, 497/2, 505, 523, 541 (obręb 0026 Ruda) położonych w gminie Widawa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

27‑04‑2020 12:15:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 27.04.2020 w sprawie wydania decyzji nr RIK.6733.2.2020.DK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV od stanowiska słupowego nr 21 w linii napowietrznej 15 kV relacji Kozuby-Widawa do stacji transformatorowej 7-0579 Kąty Kol.k./Widawy na części działek nr ewid.: 749, 753, 748/4 (obręb Zborów) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 148 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑09‑2020 13:06:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie