AKTUALNOŚCI


Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

12‑10‑2022 08:53:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 12 października 2022 r., znak RIK.6220.6.2022.KS, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sarnów II o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 81 obręb ewid. 0027 Sarnów, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

11‑10‑2022 11:53:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu postanowienia znak: RIK.6220.5.2022.KS z dnia 11.10.2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowym, stacją transformatorów, o mocy do 2 MW w miejscowości Górki Grabiński, na dz. nr ewid. 126/8 obręb ewid. 0008 Górki Grabińskie, gm. Widawa".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

11‑10‑2022 14:45:44
Dotyczy:zawiadomienia, o sprostowaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie podstacji trakcyjnej 110 kV Chociw Łaski wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid.: 283, 284/1, 284/2, 285 (obręb Kolonia Zawady) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

03‑10‑2022 08:43:09
Dotyczy: decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową i złączem ZKSN, pomiędzy stacją transformatorową nr 7-0931 Wrzosy i stacją transformatorową nr 7-0562 Chrząstawa na części działek nr ewid. 197/2, 505, 553 (obręb Ruda), 5, 26/1 (Goryń), 154/2, 412/1, 413/1, 170 (obręb Chrząstawa) położonych w gminie Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

07‑10‑2022 08:24:50
Dotyczy: wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Widawa, w gminie Widawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

06‑10‑2022 13:19:39
Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

26‑09‑2022 10:31:26
zawiadamia, że w dniu 22 września 2022 r. została wydana decyzja Nr 42/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN 110kV wraz z traktem światłowodowym zasilających podstację trakcyjną Chociw Łaski”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 278/7, obręb Kolonia Zawady, gm. Widawa, powiat łaski, województwo łódzkie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa

20‑09‑2022 15:18:31

Zawiadomienie Wójta Gminy Widawa z dnia 20 września 2022 r., znak RIK.6220.3.2022.KS, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mieszalni pasz (wolnych od GMO) z magazynem wraz z infrastrukturą na działce numer ewid. 162/5 obręb Ligota, gm. Widawa”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

12‑09‑2022 14:58:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sarnów II o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 81 obręb ewid. 0027 Sarnów, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

12‑09‑2022 14:57:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sarnów I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 83 obręb ewid. 0027 Sarnów, gm. Widawa”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 123 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2023 10:44:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie