AKTUALNOŚCI


Plik pdf Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
20‑04‑2020 14:50:40
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację iż zostało wszczęte, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych - drenowania melioracyjnego na działce ewid. nr 1167 - obręb  31 Widawa, gm. Widawa, powiat łaski obejmujące demontaż rurociągów drenarskich - sączka nr 92 i zbieracza ,,d" oraz wykonaniu nowego odcinka rurociągu drenarskiego w dziale drenarskim nr 13.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
773KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

22‑04‑2020 13:04:01

Obwieszenie Wójta Gminy Widawa o wydaniu w dniu 22.04.2020 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Obwieszczeniu o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RIK.6220.1.2020.KS z dnia 20.04.2020 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

20‑04‑2020 14:29:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 20.04.2020 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid. 163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Widawa w sprawie wyniku przetargu

17‑04‑2020 12:30:13
Podaję do publicznej wiadomości, że ogłoszony na dzień 17 kwietnia 2020  r. pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych tj. hali namiotowej oraz zaplecza kontenerowego higieniczno-sanitarnego, stanowiących własność Gminy Widawa, zakończył się wynikiem negatywnym.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

18‑03‑2020 15:20:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 18.03.2020 w sprawie wydania decyzji nr RIK.6733.1.2020.DK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej typu YAKXS 4X120 mm2 nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym typu ZK1+ZP1A na części działek nr ewid. 1137, 1167 (obręb Widawa) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

17‑03‑2020 12:32:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 17.03.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV od stanowiska słupowego nr 21 w linii napowietrznej 15 kV relacji Kozuby-Widawa do stacji transformatorowej 7-0579 Kąty Kol.k./Widawy na części działek nr ewid.: 749, 753, 748/4 (obręb Zborów) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

17‑03‑2020 12:26:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 17.03.2020 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia, budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia, budowie złączy kablowych średniego napięcia, budowie stanowiska słupowego średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na części działek nr ewid. 283, 312/2, 333, 359, 387, 462, 481, 482, 486/1, 497/2, 505, 523, 541 (obręb 0026 Ruda) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

06‑02‑2020 10:04:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 06.02.2020 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV od stanowiska słupowego nr 21 w linii napowietrznej 15 kV relacji Kozuby-Widawa do stacji transformatorowej 7-0579 Kąty Kol.k./Widawy na części działek nr ewid.: 347 (obręb Zawady), 749, 753, 748/4 (obręb Zborów) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa

06‑02‑2020 10:02:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Widawa z dnia 06.02.2020 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej typu YAKXS 4X120 mm2 nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym typu ZK1+ZP1A na części działek nr ewid. 1137, 1167 (obręb Widawa) położonych w gminie Widawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji społecznych

27‑01‑2020 14:43:23

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Widawa  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 148 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Rafał Brożyna , w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Krześniak
email: akrzesniak@widawa.finn.pl tel.:(43) 672-10-34 w 41
, w dniu:  29‑09‑2006 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑09‑2020 13:06:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie