Gminna Biblioteka Publiczna

Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

ul. Mickiewicza 24, 98-170 Widawa;
(Strażnica OSP, wejście od ul. Kolejowej)
NIP 831-16-32-605
REGON 101533882
email: biblioteka@widawa.pl
Dyrektor - Aneta Krawczyk. Kontakt tel. 668 - 366 - 125

Wyszukiwanie i rezerwowanie książek on-line z GBP w Widawie

 

Informacje ogólne

03‑01‑2012 12:18:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie jest samorządową instytucją kultury. Służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa, a także upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury.
Przy Bibliotece działa filia biblioteczne w Chociwiu.


Do podstawowych zadań biblioteki należy:
 
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
 • obsługa użytkowników oraz prowadzenie działalności informacyjnej
 • popularyzacja książki i czytelnictwa
 • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do:
 
 • literatury pięknej polskiej i obcej
 • literatury dla dzieci i młodzieży
 • literatury popularnonaukowej
 • czasopism
 • materiałów dotyczących gminy i regionu

Ważną częścią pracy biblioteki jest promowanie czytelnictwa poprzez organizowane m.in.:
 
 • spotkania autorskie, odczyty, pogadanki,
 • lekcje biblioteczne, wycieczki,
 • wystawy tematyczne, jubileuszowe, literackie
 • wystawy książek, prac plastycznych, itp.
 • konkursy plastyczne i literackie, quizy.

Czytelnicy mają do dyspozycji wypożyczalnię książek z wolnym dostępem do półek, czytelnię prasy i księgozbioru podręcznego. Zbiory udostępniane są w czytelni na miejscu i wypożyczane do domu. Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Nadzór organizacyjny nad Biblioteką sprawuje Gmina Widawa, a nadzór merytoryczny pełni Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Godziny otwarcia GBP w Widawie i FB w Chociwiu.

27‑02‑2006 13:42:00
Dni tygodnia Widawa Chociw
poniedziałek 9.00-17.00 nieczynna
wtorek 9.00-17.00 nieczynna
środa 9.00-17.00 9.00-16.00
czwartek 9.00-17.00 nieczynna
piątek 9.00-17.00 8.00-15.00
sobota 9.00-13.00
(pierwsza w
miesiącu)
nieczynna
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf petycja
21‑10‑2019 07:38:21
Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie płatności bezgotówkowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

RODO

14‑11‑2018 07:35:49
Klauzury RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – przepisy prawa

KLAUZULA INFORMACYJNA – umowy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Widawie i Filii Bibliotecznej w Chociwiu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie, ul. Mickiewicza 24, 98-170 Widawa, pod adresem e-mail: biblioteka@widawa.pl

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Szwedem,

e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Widawie i Filii Bibliotecznej w Chociwiu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie, ul. Mickiewicza 24, 98-170 Widawa, pod adresem e-mail: biblioteka@widawa.pl

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Szwedem,

e-mail: inspektor@cbi24.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
annakrzesniak , w dniu:  21‑10‑2004 12:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  21‑10‑2004 12:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2022 14:10:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie