Gminny Zakład Usług Komunalnych


Adres siedziby: ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
Budynek Urzędu Gminy Widawa, I piętro, pokój 16 i 19

tel. 43 6721953

adres BIP: https://gzukwidawa.ssdip.bip.gov.pl/

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.00
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.00


Gminny Zakład Usług Komunalnych

jest jednostką budżetową Gminy Widawa, powołaną Uchwałą nr II/7/10 Rady Gminy Widawa z dnia 4 grudnia 2010 r.
Zasięgiem działania Zakładu jest Gmina Widawa, nadzór nad jego finansowaniem sprawuje Wójt Gminy Widawa.

Przedmiot działania GZUK:
1) obsługa, stanowiących własność Gminy Widawa, urządzeń do wydobywania, przesyłania i odprowadzania wody dla potrzeb ludności, instytucji i zakładów;
2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń stanowiących własność Gminy Widawa;
3) utrzymywanie urządzeń służących do wydobywania, oczyszczania, doprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w należytym stanie technicznym i ich konserwacja;
4) utrzymanie ładu, porządku i estetyki na terenie gminy oraz nadzór nad wywozem nieczystości i utylizacją odpadów komunalnych;
5) utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników, mostów, placów oraz organizacja ruchu drogowego;
6) utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
7) prowadzenie spraw w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Widawa;
8) prowadzenie prac remontowych budynków i lokali, o których mowa w pkt 6 i 7;
9) utrzymanie terenów rekreacyjnych, sportowych;
10) administrowanie targowiskiem gminnym;
11) inne zadania nałożone przez organy Gminy, jeśli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności w dziedzinie objętej działalnością Zakładu, przy zapewnieniu środków finansowych na ich realizację.

Obowiązki kierownika GZUK pełni p. Magdalena Olczak.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  05‑01‑2011 18:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  05‑01‑2011 18:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2019 14:32:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie