Działalność gospodarcza

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana danych, wykreślenie.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.Wszelkie informacji nt prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć w portalu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem firma.gov.pl.

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym EPUAP mogą wszelkie sprawy załatwić online, w portali CEIDG.

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej prowadzi w Urzędzie Gminy Widawa p.Magdalena Cybułka, parter, pokój nr 7, tel. 43 655-75-41 lub 43 672-10-34 wew. 421.

CEIDG jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Dzięki portalowi można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą.

Na portalu CEIDG znajduje się wyszukiwarka firm i osób, które prowadzą firmy w Polsce, a także informacje o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej.

Kto może założyć działalność

Każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

Kiedy NIE musisz rejestrować swojej działalności w CEIDG

- jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,

- jesteś rolnikiemi chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (np. wynajem pokoi, sprzedaż posiłków),

- jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność, która polega na produkcji wina - jeśli produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

Przed złożeniem wniosku o wpis do CEIDG należy ustalić:

- nazwę firmy - pamiętaj, że musi się w niej znależć Twoje imię i nazwisko

- datę rozpoczęcia działalności gospodarczej - data ta nie może byc wcześniejsza niz data złożenia wniosku

- kody działalności gospodarczej - kody Polskiej Klasyfikacji Działalności ( https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd/)

- formę opodatkowania oraz częstotliwość z jaką będą opłacane zaiczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

- formę prowadzenia rachunkowości

- rachunek bankowy - należy wskazać numer rachunku, który będzie służył do rozliczeń z urzedem skarbowym. Można założyć nowy rachunek lub posługiwac się prywatnym.

Gdzie złożyć wniosek o wpis do CEIDG

W dowolnym urzędzie gminy lub miasta. W przypadku wysłania wniosku listem poleconym należy załączyć notarialne poświadczenie podpisu.

Rejestracja jest bezpłatna.

Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  05‑05‑2003 16:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  05‑05‑2003 16:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑11‑2021 12:23:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie