Referat Finansowo - Budżetowy

Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.

Kliknięcie na ikonie obok stanowiska danej osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę oraz zakres spraw załatwianych na danym stanowisku:

Ewa Wartałowicz
Skarbnik Gminy - kierownik referatu
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Wartałowicz
Tytuł:
mgr
Email:
ewartalowicz@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 w 37
Opis:
Do podstawowych zadań należy:
 1. Prowadzenie obsługi finansowo księgowej szkół, rozliczeń z ZUS-em i US.
 2. Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych jednostek oświatowych, współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół
 3. Gospodarowanie środkami budżetowymi.
 4. Sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem szkolnym przez dyrektorów szkół.
 5. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur, rachunków, poleceń przekazywania środków i innych dowodów księgowych,
 6. Organizacja i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych jednostek oświatowych oraz sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych,
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Dorota Dominiak
podinspektor ds księgowości budżetowej
Imię:
Dorota
Nazwisko:
Dominiak
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Dominika Borszyńska
inspektor ds księgowości budżetowej
Imię:
Dominika
Nazwisko:
Borszyńska
Email:
dborszynska@widawa.pl
Telefon:
436721034 wew.45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Aneta Góra
inspektor ds księgowości budżetowej
Imię:
Aneta
Nazwisko:
Góra
Email:
agora@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 45
Opis:

Do podstawowych zadań pracownika należy:

 1. Sporządzanie list płatniczych, zasiłków chorobowych i opiekuńczych pracowników Urzędu Gminy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie-użytecznych.
 2. Sporządzanie list płatniczych dla umów o dzieło i zleceń zawartych przez Urząd Gminy
 3. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń
 4. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych prze pracowników i zakład pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, pracowników publicznych, interwencyjnych oraz umów zleceń.
 5. Sporządzanie przelewów związanych z dokonaniem naliczonych wypłat.
 6. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 7. Sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA.
 8. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 11) odnośnie dokonanych wypłat pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wynagrodzeń z zachowaniem obowiązujących terminów Z-03, Z-06.
 10. Rozliczanie składki do PZU, sporządzanie deklaracji i przelewów.
 11. Sporządzanie wykazów do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 12. Sporządzanie wniosków o refundację i przekazywanie ich do Powiatowego Urzędu Pracy.
 13. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych i publicznych.
 14. Wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych, w części płacowej.
 16. Sporządzanie list wypłat jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych
 17. Przygotowanie podjęcia czekowego na podstawie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, poleceń wyjazdu.
 18. Przygotowanie zaświadczeń do ZUS odnośnie przychodu uzyskanego przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy pobierających świadczenie emerytalne.
 19. Rozliczenie pożyczek z Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 20. Rozliczanie i naliczanie płac.
 21. Dekretowanie faktur oraz ich wprowadzenie do programu Home Banking celem przygotowania przelewów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Beata Świstek
podinspektor ds księgowości budżetowej
Imię:
Beata
Nazwisko:
Świstek
Email:
bswistek@widawa.pl
Telefon:
436721034 wew. 45
Fax:
436721152
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Agnieszka Smolarek
inspektor ds. finansowych placówek oświatowych
Imię:
Agnieszka
Nazwisko:
Smolarek
Tytuł:
mgr
Email:
asmolarek@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 wew. 45
Opis:

Do zadań pracownika należy w szczególności:

 1. Obsługa systemu finansowo - księgowego "XPERTIS Finanse i księgowość".
 2. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej.
 3. Uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych.
 4. Dokonywanie potwierdzeń sald.
 5. Uzgadnianie obrotów i sald z kont analitycznych i rocznych kartotek księgowych.
 6. Ewidencja zaangażowania wydatków bieżących.
 7. Sporządzanie sprawozdawczości finansowo - księgowej (sprawozdanie miesięczne Rb-28S).
 8. Sporządzanie zbiorczych zestawień z wykonania budżetu dla poszczególnych pracowników.
 9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 10. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej funduszu socjalnego oraz uzgadnianie kont.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Karolina Żabińska
podinspektor ds. księgowości budżetowej
Imię:
Karolina
Nazwisko:
Żabińska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  13‑05‑2003 22:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  13‑05‑2003 22:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2021 11:15:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie