Referat Podatków, Opłat i Windykacji


Druki spraw załatwianych w referacie Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Gminy Widawa

A. PODATKI, ULGI PODATKOWE

 1. Dla osób fizycznych (za rok 2015):
  1. informacja w sprawie podatku leśnego (il-1)
  2. informacja w sprawie podatku od nieruchomości (in-1)
  3. informacja w sprawie podatku rolnego (ir-1)
 2. Dla osób prawnych: (za rok 2015)
  1. deklaracja na podatek leśny (dl-1)
  2. deklaracja na podatek od nieruchomości (dn-1)
  3. deklaracja na podatek rolny (dr-1)
 3. Dla osób fizycznych (za rok 2016/2017/2018/2019):
  1. informacja w sprawie podatku leśnego (il-1)
  2. informacja w sprawie podatku od nieruchomości (in-1)
  3. informacja w sprawie podatku rolnego (ir-1)
 4. Dla osób prawnych (za rok 2016/2017/2018/2019):
  1. deklaracja na podatek leśny (dl-1)
  2. deklaracja na podatek od nieruchomości (dn-1)
  3. deklaracja na podatek rolny (dr-1)
 5. Od 1 lipca 2019r. 

  Urząd Gminy w Widawie niniejszym informuje iż, od 1 lipca 2019r. obowiązywać będą nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

  Nowe formularze (składanie w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.

  Formularze do pobrania ze strony internetowej:

  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/

 6. Wspólne:
  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  3. Oświadczenie do ulgi z tytułu zakupu gruntów
  4. Oświadczenie do ulgi podatkowej
  5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
  6. Wniosek o wydanie zaświadczenia - inne
  7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1.
   Załącznik do deklaracji DT-1/A.
 7. Podstawa prawna
  1. Uchwała nr XXXIX/201/20 z 26.11.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
  2. Uchwała nr XXXIX/202/20 z 26.11.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  3. Uchwała nr XX/99/19 z 13.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
  4. Uchwała nr XX/100/19 z 13.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
  5. Uchwała nr XXI/107/19 z 10.12.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/100/19 Rady Gminy Widawa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
  6. Uchwała nr II/9/18 z 03.12.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  7. Uchwała nr II/10/18 z 03.12.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019
 8. Klauzura informacyjna RODO
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  09‑01‑2012 20:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  09‑01‑2012 20:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2021 11:08:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie