Referat Oświaty i Sportu


Druki Referatu Oświaty i Sportu

Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych

02‑08‑2023 11:30:42

Zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub środkiem transportu publicznego dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Wójtem Gminy Widawa.

Zarządzenie Nr 76/2023 

 

  • Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym

  • Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

  • Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Gminy Widawa


Wniosek do Wójta Gminy Widawa o zwrot kosztów przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz rodzica/opiekuna prawnego własnym samochodem lub środkiem komunikacji publicznej należy składać przed rozpoczęciem roku szkolnego w terminie do 31 sierpnia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Formularz uwag

30‑10‑2019 15:13:19
Formularz uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

25‑10‑2019 10:47:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stypendium szkone

03‑09‑2018 15:19:37
Informacje oraz wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018-2019
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  05‑09‑2018 15:15:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  05‑09‑2018 15:15:14
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2022 11:06:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie