Zapytania ofertowe


Informacja o wynikach zapytania ofertowego

06‑05‑2020 10:02:49
Zamawiający – Gmina Widawa informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro, pn. Strategia Rozwoju Gminy Widawa na lata 2021 – 2028
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

24‑04‑2020 11:36:15

Gmina Widawa w trybie zapytania  ofertowego, o wartości poniżej 30 000 Euro zaprasza do składania ofert na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Widawa na lata 2021 – 2028.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

23‑04‑2020 12:14:59
Zamawiający – Gmina Widawa zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem było wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Widawa na lata 2021 – 2028.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

22‑04‑2020 13:18:47

Gmina Widawa w trybie zapytania  ofertowego, o wartości poniżej 30 000 Euro zaprasza do składania ofert na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Widawa na lata 2021 – 2028.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

22‑11‑2019 13:00:40
Dotyczy zapytania ofertowego dla konkursu ofert na:  „Świadczenie Usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Widawa w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2020 roku oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

15‑11‑2019 12:06:13
Zapytanie ofertowe dla konkursu ofert na:  „Świadczenie Usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Widawa w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2020 roku oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
467KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe

08‑11‑2018 14:45:40
Zaptyanie ofertowe dotyczące projektu ,,Szkoła – kierunek na przyszłość’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe

06‑06‑2018 13:20:03
Dotyczy: Budowa kontenerowych budynków na potzreby gospodarcze sołectwa Las Zawadzki i Kolonia Zawady"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  23‑03‑2017 20:34:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna
email: rbrozyna@widawa.pl tel.:43 6721034 fax: 43 6721152
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2020 11:04:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive