Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik

Kompetencje i uprawnienia Wójta. Podstawa prawna działania. Dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Michał Włodarczyk
Wójt
Imię:
Michał
Nazwisko:
Włodarczyk
Tytuł:
mgr
Email:
wojt@widawa.pl
Telefon:
+48 43 6721034
Fax:
+48 43 6721152
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Agnieszka Galuś
Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta
Imię:
Agnieszka
Nazwisko:
Galuś
Tytuł:
mgr
Email:
agalus@widawa.pl
Telefon:
4367210 34 wew. 34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Ewa Wartałowicz
Skarbnik Gminy
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Wartałowicz
Tytuł:
mgr
Email:
ewartalowicz@widawa.pl
Telefon:
43 672 10 34 w 37
Opis:
Do podstawowych zadań należy:
  1. Prowadzenie obsługi finansowo księgowej szkół, rozliczeń z ZUS-em i US.
  2. Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych jednostek oświatowych, współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół
  3. Gospodarowanie środkami budżetowymi.
  4. Sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem szkolnym przez dyrektorów szkół.
  5. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur, rachunków, poleceń przekazywania środków i innych dowodów księgowych,
  6. Organizacja i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych jednostek oświatowych oraz sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych,
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  21‑11‑2007 09:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Brożyna tel.:grzegorzzawadzki , w dniu:  21‑11‑2007 09:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑11‑2022 11:51:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie